Změna přizpůsobení textu v zástupných symbolech a textových polích

Můžete změnit, jak se text přizpůsobí v zástupných symbolech textu a textových polích. Výchozí nastavení:

 • Text se automaticky zmenší tak, aby se vešel do zástupného symbolu textu.
 • Nově vytvořené textové pole automaticky změní svou velikost, aby se do něj vešel text.

Nastavení automatického přizpůsobení můžete změnit zde: 

 • Předvolby Prezentací
 • Postranní panel Možnosti formátování
 • Nabídka vedle každého textového pole

Změna předvoleb automatického přizpůsobení u nových zástupných symbolů textu a textových polí

Důležité: Automatické přizpůsobení pro nové zástupné symboly textu a textová pole se v lednu 2021 změnilo. Na zástupné symboly textu a textová pole vytvořená před tímto datem nemá změna vliv. Změny předvoleb se projeví pouze u nového obsahu vytvořeného po zavedení změny.
 1. Otevřete prezentaci v Prezentacích.
 2. Přejděte na Nástroje a pak Předvolby.
 3. Zaškrtněte políčko „Použít vlastní předvolby automatického přizpůsobení“.
 4. Vyberte zástupný symbol textu nebo textové pole. Vybraný zástupný symbol textu nebo textové pole platí pro nové prezentace.

Změna nastavení automatického přizpůsobení u textového pole

 1. Otevřete prezentaci v Prezentacích.
 2. Možnosti formátování textu můžete otevřít několika způsoby:
  • Přejděte do nabídky Formát a pak Možnosti formátu. Na postranním panelu klikněte na Přizpůsobení textu.
  • Pravým tlačítkem myši klikněte na zástupný symbol textu nebo textové pole. V nabídce klikněte na Přizpůsobení textu.
  • Vytvořte nové textové pole a pak klikněte na ikonu vedle pole autofit.
 3. Vyberte nové nastavení pro text v poli:
  • Automaticky nepřizpůsobovat.
  • Zmenšit text při přetečení. Toto je výchozí nastavení pro zástupné symboly textu motivu.
  • Změnit velikost tvaru podle textu. Toto je výchozí nastavení pro textová pole.

Související články

Jak používat Prezentace Google
Změna motivu, pozadí nebo rozvržení v Prezentacích Google
Vložení a uspořádání textu, obrazců, diagramů a čar
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
9153275087450830560