Google Dokümanlar'da sayfa ayarlarını değiştirme

Sayfanızın boyutunu ve kenar boşluklarını güncelleyebilir veya Google Dokümanınızın sayfa yönünü değiştirebilirsiniz.
Önemli: Bu özellikler, sayfasız biçimdeki dokümanlarda kullanılamaz. Bu özellikleri kullanmak için dokümanınızın sayfa biçiminde olduğundan emin olun.

Google Dokümanlar dosyasının sayfa düzenini değiştirme

 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Araç çubuğunda Dosya ardından Sayfa düzeni'ni tıklayın.
 3. İletişim penceresinin en üstünde Sayfa'yı seçin.
 4. Değiştirmek istediğiniz ayara gidin:
  • Sayfa yönü
  • Kağıt boyutu
  • Kenar boşlukları
  • Sayfa rengi
 5. Değişikliklerinizi yapın.
 6. Tamam'ı tıklayın.
  • İpucu: Bu ayarları oluşturduğunuz yeni dokümanlara uygulamak için Varsayılan olarak ayarla'yı tıklayabilirsiniz.

Tek bir Google Dokümanında karma sayfa yönleri kullanma

Tek bir dokümanda, daha geniş tabloları ve grafikleri daha iyi sığdırmak için, dikey ve yatay düzenlerin karışımı bulunabilir. 

Seçimin yönünü değiştirme 
 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Yönünü değiştirmek istediğiniz metni veya resmi vurgulayın ardından Metni ya da resmi sağ tıklayın.
 3. Sayfa yönünü yatay yap veya Sayfa yönünü dikey yap'ı seçin. 
Bir bölümün veya birden fazla bölümün yönünü değiştirme 
 1. Bilgisayarınızda Google Dokümanlar'da bir dokümanı açın.
 2. Birden çok bölüm oluşturmak istediğiniz yeri tıklayın.
 3. Ekle ardından Sayfa/sütun sonu ardından Bölüm sonu'na gidin.
 4. Bir bölümün yönünü değiştirmek için Dosya ardından Sayfa düzeni veya Biçim ardından Sayfa yönü'nü tıklayın.
  1. "Uygulanacağı yer" ayarını, sayfa yönünün yalnızca seçili bölüme uygulanmasını istiyorsanız "Bu bölüm" olarak yapın. Sayfa yönünün bu bölüme ve sonraki tüm bölümlere uygulanmasını istiyorsanız "Bu bölümden itibaren" seçeneğini kullanın.
  2. Uygulanacak yönü seçin.
  3. Tamam'ı tıklayın

İpuçları:

 • Dokümanınızda bölüm sonlarının yerini göstermek için Görünüm ardından Bölüm sonlarını göster'i tıklayın.
 • Sayfa ana hatlarını göstermek için Görünüm ardından Yazdırma düzeni göster'i tıklayın.
 • Ayrıca, tüm dokümanın yönünü de değiştirebilirsiniz. Dosya ardından Sayfa düzeni ardından Uygulanacağı yer: Tüm doküman'ı tıklayın.

İlgili makaleler

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü