เปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษใน Google เอกสาร

คุณสามารถอัปเดตขนาดและระยะขอบของหน้า เปลี่ยนการวางแนวของหน้า รวมทั้งเพิ่มลายน้ําไปยังเอกสารใน Google เอกสารได้ด้วย

เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าของเอกสารใน Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น การตั้งค่าหน้ากระดาษในแถบเครื่องมือ
 3. ไปยังการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  • การวางแนว
  • ขนาดกระดาษ
  • สีของหน้า
  • ขอบ
 4. ทำการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกตกลง

ไม่บังคับ: หากต้องการเปิดเอกสารใหม่ด้วยการตั้งค่าที่เลือก ให้คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น  

ใช้การวางแนวหน้ากระดาษทั้ง 2 แบบกับเอกสารใน Google เอกสารฉบับเดียว

เอกสาร 1 ฉบับจะใช้ทั้งเลย์เอาต์แนวตั้งและแนวนอนเพื่อปรับให้พอดีกับตาราง แผนภูมิ และกราฟิกที่กว้างขึ้นได้ 

เปลี่ยนการวางแนวของส่วนที่เลือก 
 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. ไฮไลต์ข้อความหรือรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนการวางแนว จากนั้น คลิกขวาที่ข้อความหรือรูปภาพ
 3. เลือกเปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นแนวนอนหรือเปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นแนวตั้ง 
เปลี่ยนการวางแนวของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน 
 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกตำแหน่งที่ต้องการสร้างหัวข้อหลายรายการ
 3. ไปที่แทรก จากนั้น การแบ่ง จากนั้น ตัวแบ่งส่วน
 4. หากต้องการเปลี่ยนการวางแนวของส่วน ให้คลิกไฟล์จากนั้น การตั้งค่าหน้ากระดาษหรือ รูปแบบจากนั้น การวางแนวของหน้า
  1. ตั้งค่า "ใช้กับ" เป็น "ส่วนนี้" หากต้องการใช้การวางแนวของหน้ากับส่วนที่เลือกเท่านั้น โปรดใช้ "ส่วนนี้เป็นต้นไป" หากต้องการใช้การวางแนวของหน้ากับส่วนนี้และส่วนถัดไปทั้งหมด
  2. เลือกการวางแนวที่จะใช้
  3. คลิกตกลง

เคล็ดลับ

 • หากต้องการแสดงตัวแบ่งส่วนในเอกสาร ให้คลิกดู จากนั้น แสดงตัวแบ่งส่วน
 • หากต้องการแสดงโครงร่างหน้ากระดาษ ให้คลิกดู จากนั้น รูปแบบการพิมพ์
 • คุณยังเปลี่ยนการวางแนวสําหรับทั้งเอกสารได้อีกด้วย โดยคลิกไฟล์ จากนั้นการตั้งค่าหน้ากระดาษ จากนั้น ใช้กับ: ทั้งเอกสาร

เพิ่มลายน้ำ

เพิ่มลายน้ําของรูปภาพ
 1. เปิดเอกสารใน Google เอกสารในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่แทรกand then ลายน้ํา
 3. คลิกเลือกรูปภาพแทรกภาพ
 4. เลือกรูปภาพจากแหล่งที่มาต่อไปนี้
  • ไดรฟ์
  • Photos
  • เว็บ
  • URL
  • กล้องของคุณ
  • รายการที่อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์
 5. เลือกรูปภาพ
 6. ไม่บังคับ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของลายน้ำได้ในแผงทางด้านขวา
 7. คลิกเสร็จสิ้น

วิธีอื่นๆ ในการแก้ไขลายน้ํามีดังนี้

 1. คลิกขวาที่ลายน้ํา
 2. คลิกเลือกลายน้ํา
 3. เลือกตัวเลือกรูปภาพในแถบเครื่องมือ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false