Wymiary w raportach

Poniżej znajdziesz listę danych dostępnych w różnych raportach Display & Video 360.

Wybierz kategorię z menu Zawęź do…, by wyświetlić konkretną kategorię wymiarów.
DimensionKategoriaOpis
Własna lista odbiorcówOdbiorcyLista odbiorców tworzona i prowadzona wyłącznie dla danego reklamodawcy. Lista: ID (identyfikator), Typ (źródło, z którego pochodzą dane) i Koszt są również dostępne jako wymiary.
Lista remarketingowaOdbiorcy
Nazwa listy remarketingowej, do której należą odbiorcy. List remarketingowych możesz użyć do kierowania na odbiorców, którzy już odwiedzili Twoją witrynę lub kanał w YouTube.
Lista odbiorców i zainteresowań dostarczona przez inną firmęOdbiorcy
Lista odbiorców zarządzana przez zewnętrznego dostawcę danych i udostępniana za opłatą poszczególnym reklamodawcom. Lista: ID (identyfikator), Typ (źródło, z którego pochodzą dane) i Koszt są również dostępne jako wymiary.
Współczynnik dopasowaniaOdbiorcyWspółczynnik dopasowania: wskazuje podobieństwo między użytkownikami na własnej liście odbiorców i liście dostarczonej przez inną firmę. Współczynnik przekraczający 1 oznacza korelację dodatnią. Im większa jego wartość, tym większe podobieństwo między listami. Współczynnik poniżej 1 oznacza korelację ujemną i sygnalizuje, że lista nie jest dobrym celem kierowania.Więcej o współczynniku dopasowania
Źródło wyników pomiaruCM
Sposób pomiaru danych. Możliwe wartości:
 • Zmierzone – dane zostały zmierzone bezpośrednio przez kod klienta kontrolowany lub znany przez Google.
 • Podane – dane zostały zmierzone po stronie klienta przez firmę zewnętrzną, która następnie przekazała je do Google za pomocą integracji serwerów.
 • Wywnioskowane – dane zostały wywnioskowane na podstawie uzasadnionych przesłanek, ale nie zostały wprost zmierzone po stronie klienta. Wywnioskowane dane mogą pochodzić od Google lub firmy zewnętrznej.
PrzeglądarkaSystem użytkownikaNazwa przeglądarki. Ta informacja może być przydatna przy określaniu kierowania.
Marka urządzeniaSystem użytkownika
Marka urządzenia mobilnego, np. „Acer”, „Amazon”, „Apple” itd.
Model urządzeniaSystem użytkownika
Marka i model urządzenia mobilnego, np. „Amazon Kindle Fire”, „Apple iPhone”, „Samsung Galaxy” itd.
Typ urządzeniaSystem użytkownikaTyp urządzenia, np. „Komputer”, „Telewizor Smart TV”, „Smartfon” lub „Tablet”.
ŚrodowiskoSystem użytkownika

Środowisko, w którym wyświetlały się Twoje reklamy. Dostępne wartości:

 • Aplikacja
 • Zasoby internetowe zoptymalizowane pod kątem urządzenia (zasoby reklamowe zaprojektowane z myślą o konkretnych urządzeniach, na których są wyświetlane, np. witryny mobilne przeglądane na urządzeniach mobilnych)
 • Zasoby internetowe niezoptymalizowane pod kątem urządzenia (zasoby reklamowe, które nie zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych urządzeniach, ale są na nich wyświetlane, np. strony zoptymalizowane pod kątem komputerów wyświetlane na urządzeniach mobilnych)
 • Nieznane
System operacyjnySystem użytkownika
Nazwa systemu operacyjnego.
Dostawca usług internetowych lub operator sieci komórkowejSystem użytkownikaDostawca usług internetowych lub operator sieci komórkowej. Kierowanie na dostawcę usług internetowych uwzględnia połączenia Wi-Fi i połączenia przewodowe na podstawie publicznego adresu IP podanego przez dostawcę. Kierowanie na operatora sieci komórkowej uwzględnia tylko połączenia do transmisji danych.
Identyfikator dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowejSystem użytkownikaIdentyfikator dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej.
Dzień tygodniaDataOd poniedziałku do niedzieli.
GodzinaData
Godzina określona liczbą od 1 do 24. W przypadku użytkowników Campaign Managera 360 jest określana zgodnie z ustawieniami strefy czasowej raportowania Campaign Managera 360. W innych przypadkach jest określana zgodnie z ustawieniami reklamodawcy Display & Video 360.Na podstawie tych danych można znaleźć godziny o wyższej skuteczności. Przypisz godziny do elementu zamówienia i podnieś stawki w okresach o wyższej skuteczności.
Pozycja reklamyOgólne

Określa, w którym miejscu na ekranie znajdowała się reklama. Wartości obejmują część strony widoczną na ekranie, część strony widoczną po przewinięciu i miejsce nieznane.

Typ reklamyOgólneRodzaj reklamy. Może to być na przykład reklama standardowa, In-Stream itd.
ReklamodawcaOgólneNazwa reklamodawcy.
Żądanie strony AMPOgólneCzy wyświetlenie nastąpiło na stronie AMP czy nie.
Aplikacja/URLOgólnePojedyncza strona internetowa lub aplikacja mobilna. 
KategoriaOgólne

Kategoria rynkowa, na którą kierujesz reklamy. Jeśli na przykład ustawisz kierowanie na kategorię „/Zakupy/Odzież”, możesz sprawdzić, ile wyświetleń, kliknięć lub konwersji zostało zrealizowanych w wyniku wyświetlenia reklamy kierowanej na tę kategorię.

KanałOgólneKanał jest listą witryn. Pozwala łatwo kierować reklamy na grupy powiązanych witryn lub wykluczyć wybraną grupę z kierowania.
Piksel konwersjiOgólneNazwa, identyfikator, identyfikator CM, stan (np. Aktywny) oraz kod integracji wyświetlanych pikseli.
ReklamaOgólneKreacja w Display & Video 360 to miejsce docelowe Campaign Managera 360.Te miejsca należy nazywać tak, by identyfikowały wyświetlaną kreację.
Komponent kreacjiOgólnyNazwa komponentu kreacji.
Atrybuty kreacjiOgólneDodatkowe informacje o wyświetlonej kreacji: kierunek rozwinięcia (jeśli kreacja jest rozwijana), czy kreacja korzysta z VAST lub Widoku aktywnego i czy jest to kreacja dynamiczna (jeśli kreacje dynamiczne są włączone na koncie).
Renderowanie kreacji w AMPOgólneCzy w przypadku danego wyświetlenia kreacja została wyrenderowana na stronie AMP czy nie.
Wymiar kreacjiOgólneSzerokość kreacji (np. 120, 300, 728) i jej wysokość (np. 600, 250, 90).
GiełdaOgólneGiełda, która pośredniczy w wyświetlaniu reklamy. Wskazówka optymalizacyjna: przenieś skuteczniejsze giełdy do osobnych elementów zamówienia i zwiększ stawki.
Zamówienie reklamoweOgólneNazwa zamówienia reklamowego.
Dzienna częstotliwość zamówienia reklamowegoOgólneTen wymiar umożliwia określenie częstotliwości skorelowanych z największą liczbą konwersji lub kliknięć. Wskazówka optymalizacyjna: aby ustalać stawkę tylko za najbardziej obiecujące wyświetlenia, ustaw ograniczenie liczby wyświetleń w zamówieniu reklamowym na wartość, przy której skuteczność zaczyna spadać.
Typ zobowiązania dot. zasobów reklamowychOgólne
Zobowiązanie kupującego reklamy i sprzedawcy reklam dotyczące zasobów reklamowych, na przykład transakcje gwarantowane lub niegwarantowane.
Metoda udostępniania zasobów reklamowychOgólne
Metoda udostępniania zasobów reklamowych. Na przykład: automatyzacja, tag itp.
Źródło zasobów reklamowychOgólneNazwa umowy, która dostarcza elementom zamówienia wyświetlenia możliwe do zakupu.
Kod integracjiOgólne
Zewnętrzny identyfikator podany w sekcji Informacje podstawowe we właściwościach danego reklamodawcy, zamówienia reklamowego, elementu zamówienia lub kreacji.
Identyfikator źródła zasobów reklamowychOgólneIdentyfikator umowy w Display & Video 360.
Identyfikator źródła zasobów reklamowych (zewnętrzny)OgólneIdentyfikator sprzedawcy (czyli wydawcy lub giełdy) na potrzeby umowy, wykorzystywany w jego systemie.
Typ źródła zasobów reklamowychOgólne
Źródło zasobów reklamowych, na przykład: giełda publiczna, giełda prywatna, umowa preferencyjna itp.
Słowo kluczoweOgólneSłowo lub wyrażenie związane z filmem lub kanałem w YouTube albo typem witryny interesującej dla odbiorców.
Element zamówieniaOgólneNazwa elementu zamówienia.
Maksymalny czas trwania filmuOgólne
Maksymalny czas trwania kreacji wideo.
Typ mediówOgólneTyp mediów. Na przykład displayowe, wideo, audio itp.
Metoda odtwarzaniaOgólne

Typ zdarzenia, które wywołało odtworzenie filmu, lub ciąg „nie określono”, jeśli typ zdarzenia jest nieznany. 

Możliwe wartości w przypadku autoodtwarzania obejmują:

 • Wczytywanie strony z włączonym dźwiękiem
 • Wczytywanie strony z domyślnie wyłączonym dźwiękiem
 • Włączenie dźwięku po najechaniu myszą
 • Włączenie dźwięku po wyświetleniu
 • Domyślnie wyłączony dźwięk po wyświetleniu

Możliwe wartości w przypadku odtwarzania po kliknięciu obejmują:

 • Włączenie dźwięku po kliknięciu

Aby wypełnić ten wymiar danymi, wydawcy muszą uwzględnić parametr dc_vpm w tagach miejsc docelowych.

Pozycja w ZawartościOgólne
Określa, gdzie znajdowała się reklama w stosunku do innych treści. Dostępne wartości to m.in.: w artykule, na banerze, w kanale, pełnoekranowa, nieznane, reklama przed filmem, w trakcie filmu i po filmie.
Publiczne zasoby reklamoweOgólne
Wskazuje, czy zasoby reklamowe były dostępne publicznie czy też zostały sprzedane w ramach umowy bezpośredniej lub prywatnej.
Gęstość wyświetlanych pikseliOgólne

W przypadku obrazów w wysokiej rozdzielczości gęstość wyświetlanych pikseli zależy od wymiarów kreacji. Ta wartość jest obliczana według wzoru: rozmiar wyświetlanych pikseli / rozmiar kreacji w pikselach.

Przykładowe wartości:

 • 1 = został wyświetlony obraz o wymiarach ustawionych w kreacji. W przypadku kreacji innych niż HD wartość tego wymiaru będzie zawsze wynosić 1.
 • 2 = został wyświetlony obraz o gęstości dwukrotnie większej od rozmiaru kreacji. Jeśli na przykład ustawisz wymiary kreacji na 300 x 250, Display & Video 360 wyświetli obraz o wymiarach 600 x 500.
Czas do konwersjiOgólne
Okres między ostatnim wyświetleniem lub kliknięciem reklamy przez użytkownika a dokonaniem przez niego konwersji.
Obsługa pomijania wideoOgólne
W reklamach wideo wskazuje, czy film można pominąć czy nie.
Usługa wydawcyOgólne
Witryna lub aplikacja wydawcy, w której były wyświetlane Twoje reklamy, np. example.com. Dokładniej określone części witryny, takie jak example.com/sport czy example.com/wiadomosci, to sekcje usługi wydawcy.
Identyfikator usługi wydawcyOgólne
Identyfikator usługi wydawcy.
Sekcja usługi wydawcyOgólne
Określona sekcja witryny lub aplikacji wydawcy, w której były wyświetlane Twoje reklamy, np. example.com/sport. Główna witryna lub aplikacja, np. example.com, jest usługą wydawcy.
Identyfikator sekcji usługi wydawcyOgólne
Identyfikator wskazujący sekcję usługi wydawcy.
Dostępność pakietu Open Measurement SDKOgólneOkreśla, czy pakiet Open Measurement SDK był dostępny na potrzeby weryfikacji lub pomiaru widoczności reklam w zasobach reklamowych.
Tempo wydawania budżetu w segmencie budżetu wyrażone w procentachOgólne
Procent przypisanego budżetu, który powinien zostać wykorzystany w ramach segmentu budżetu.
Tempo wydawania budżetu elementu zamówienia wyrażone w procentachOgólne
Procent budżetu, który powinien zostać wykorzystany przez element zamówienia.
Źródło kreacjiOgólneŹródło pochodzenia kreacji — kreacja może pochodzić z Campaign Managera 360, serwera reklamowego firmy zewnętrznej lub zostać przesłana.
Identyfikator giełdyOgólneIdentyfikator konkretnej giełdy.
Stan kreacjiOgólneStan kreacji. Możliwe wartości to „Aktywna” lub „Wstrzymana”.
Status PartneraOgólneStatus firmy w programie Google Partners. Możliwe wartości to „Agencja nie jest Partnerem Google”, „Partner Google” lub „Partner Premium”.
Źródło wizyt w witrynie wydawcyOgólne

Wskazuje, czy ruch bezpłatny był płatny czy bezpłatny. Możliwe wartości:

 • Bezpłatny: ruch wygenerowany w wyniku bezpośredniego wpisania adresu URL, wyszukiwania w witrynie lub pobrania aplikacji (taki, który nie został kupiony).
 • Kupiony: ruch przekierowywany z usług innych firm (przez pozyskanie lub w wyniku innego działania stanowiącego zachętę)
 • Nie określono: wartość nie została ustawiona lub nie udało się jej zarejestrować.
Ciągłe odtwarzanie wideoReklama In-Stream
Wskazuje, czy wyświetlenie wideo pochodzi ze środowiska ciągłego odtwarzania. Możliwe wartości to „continuous” (ciągłe), „not continuous” (nieciągłe) i „not set” (nie ustawiono) (gdy nie można było uzyskać informacji o ciągłości odtwarzania). 


Aby wypełnić ten wymiar danymi, wydawcy muszą uwzględnić parametr dc_vconp w tagach miejsc docelowych.

WiekDostępność zasobów reklamowychGrupa wiekowa odbiorców. Na przykład: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 lub więcej, nieznana.
FormatDostępność zasobów reklamowychFormat kreacji obsługiwanej w miejscu wyświetlania reklamy, na przykład: standardowa, standardowa lub rozwijana, audio i natywna. 
PłećDostępność zasobów reklamowychPłeć odbiorców. Na przykład: mężczyzna, kobieta lub nieznana.
ZainteresowaniaDostępność zasobów reklamowych YouTubeObszar zainteresowań odbiorców. Niektórzy odbiorcy są na rynku, bo zamierzają coś kupić, np. samochód. Inni mają długoterminowe zainteresowania związane z jakąś kategorią lub hobby. Przykłady rynków: samochody i pojazdy oraz podróże. Przykłady zainteresowań: miłośnicy jedzenia, fani gier akcji, miłośnicy zdrowia i ruchu.
Zdarzenie z życiaDostępność zasobów reklamowych YouTubeWydarzenia, na które kierujesz grupy reklam w YouTube na podstawie list odbiorców uwzględniających zdarzenia z życia.
Status rodzicielskiDostępność zasobów reklamowych YouTube
Status rodzicielski odbiorców. Na przykład: ma dzieci, nie ma dzieci lub nieznany.
Obsługa formatu wideoDostępność zasobów reklamowych
Formaty plików na potrzeby kreacji wideo, w tym „MP4”, „OGG”, „WMV”, „3GPP”, „WEBM”, „HTML5” (odpowiada plikom MP4 i WEBM) i „HTML5 VPAID”.
Kanał w YouTubeDostępność zasobów reklamowych YouTube
Kanał w YouTube. Jeśli pogrupujesz raport Dostępność zasobów reklamowych YouTube według kanału w YouTube, w raporcie będzie widoczny identyfikator kanału.
Film w YouTubeDostępność zasobów reklamowych YouTube
Film w YouTube. Jeśli pogrupujesz raport Dostępność zasobów reklamowych YouTube według filmu w YouTube, w raporcie będzie widoczny identyfikator filmu.
Odpowiednie pliki cookie z własnej listy odbiorcówDostępność zasobów reklamowych
Liczba odpowiednich plików cookie z własnej listy odbiorców. Aby można było wyświetlić dane, takich plików musi być więcej niż 1000.
Odpowiednie pliki cookie z listy odbiorców dostarczonej przez inną firmęDostępność zasobów reklamowych
Liczba odpowiednich plików cookie z listy odbiorców dostarczonej przez inną firmę / utworzonej na podstawie zainteresowań. Aby można było wyświetlić dane, takich plików musi być więcej niż 1000.
MiastoLokalizacjaNazwy miast. Ten wymiar pozwala ustalić, w których lokalizacjach geograficznych reklamy są najskuteczniejsze, a w których najmniej skuteczne.
KrajLokalizacjaNazwy krajów. Ten wymiar pozwala ustalić, w których lokalizacjach geograficznych reklamy są najskuteczniejsze, a w których najmniej skuteczne.
DMALokalizacjaNazwy rynków docelowych (DMA). Ten wymiar pozwala ustalić, w których lokalizacjach geograficznych reklamy są najskuteczniejsze.
RegionLokalizacja
Nazwy regionów geograficznych. Ten wymiar pozwala ustalić, w których lokalizacjach geograficznych reklamy są najskuteczniejsze, a w których najmniej skuteczne.
Identyfikator miejscowościLokalizacjaIdentyfikator konkretnej miejscowości.
Identyfikator regionuLokalizacja
Identyfikator konkretnego regionu geograficznego.
Źródło konwersjiOgólne
Miejsce, gdzie klient dokonał konwersji, np. strona internetowa, aplikacja mobilna lub wizyta w sklepie stacjonarnym.
Typ konwersjiOgólne
Nazwa konkretnej aktywności Floodlight, która zarejestrowała konwersję.
Niestandardowe podobieństwoDodatkowe wymiarySegment, na który kierujesz reklamy za pomocą list niestandardowego podobieństwa.
Szczegółowe dane demograficzneDodatkowe wymiarySzczegółowe dane demograficzne, na które kierujesz grupy reklam w YouTube.
Identyfikator szczegółowych danych demograficznychDodatkowe wymiaryIdentyfikator szczegółowej listy demograficznej, na którą kierujesz reklamy.
RozszerzenieDodatkowe wymiary
Rzeczywiste witryny sklepowe używane w rozszerzeniu.
Stan rozszerzeniaDodatkowe wymiary
Stan rozszerzenia lokalizacji w Display & Video 360.
Typ rozszerzeniaDodatkowe wymiary
Typ rozszerzenia: rozszerzenie lokalizacji lub rozszerzenie powiązanej lokalizacji.
Dochód gospodarstwa domowegoDodatkowe wymiary
Dane demograficzne dotyczące dochodu gospodarstwa domowego, na który kierujesz reklamy.
Miejsce docelowe (wszystkie)Dodatkowe wymiary
Wszystkie lokalizacje, w których na podstawie ustawień kierowania mogą pojawiać się reklamy. Miejscem docelowym może być strona internetowa, aplikacja mobilna, treść wideo lub konkretna jednostka reklamowa.
Miejsce docelowe (wszystkie kanały w YouTube)Dodatkowe wymiary
URL kanału w YouTube, w którym mogą pojawiać się Twoje reklamy.
Miejsce docelowe (zarządzane)Dodatkowe wymiary
Miejsca docelowe (strony internetowe, aplikacje mobilne lub jednostki reklamowe), które zostały utworzone i wybrane konkretnie na potrzeby kierowania.
Reklama w YouTubeDodatkowe wymiary
Nazwa określonej reklamy w YouTube.
Grupa reklam w YouTubeOgólne
Nazwa grupy reklam w YouTube. Grupy zawierają co najmniej jedną reklamę.
Identyfikator grupy reklam w YouTubeOgólne
Identyfikator grupy reklam w YouTube. Grupy zawierają co najmniej jedną reklamę.
Identyfikator reklamy w YouTubeDodatkowe wymiary
Identyfikator konkretnej reklamy w YouTube.
Czas trwania filmuOgólne

Długość filmu w YouTube (w milisekundach), którego używasz jako reklamy w elemencie zamówienia typu YouTube i sieć partnerów wideo Google. Jeśli pogrupujesz raport YouTube według wymiaru Reklama wideo w YouTube, w wygenerowanym raporcie będą widoczne kolumny dotyczące tego wymiaru oraz identyfikator filmu.

Reklama wideo w YouTubeDodatkowe wymiary
Nazwa filmu w YouTube, którego używasz jako reklamy w elemencie zamówienia typu YouTube i sieć partnerów wideo Google. Jeśli pogrupujesz raport YouTube według reklamy wideo w YouTube, w wygenerowanym raporcie będą widoczne kolumny z identyfikatorem i czasem trwania filmu.
Identyfikator reklamy wideo w YouTubeDodatkowe wymiary
Identyfikator filmu w YouTube, którego używasz jako reklamy w elemencie zamówienia typu YouTube i sieć partnerów wideo Google. Jeśli pogrupujesz raport YouTube według wymiaru Reklama wideo w YouTube, w wygenerowanym raporcie będą widoczne kolumny dotyczące tego wymiaru oraz czas trwania filmu.
Nazwa miejsca docelowego (wszystkie kanały w YouTube)Dodatkowe wymiary
Nazwa kanału w YouTube, w którym mogą pojawiać się Twoje reklamy.
Typ kliknięciaOgólne
Typ kliknięcia. Możliwe wartości: Witryna, Nagłówek, Nakładka z wezwaniem do działania, Reklama po zakończeniu filmu, Karty, Formularz kontaktowy, Pobierz informacje o lokalizacji, Wskazówki dojazdu, Pokaż lokalizacje w pobliżu i Link do podstrony.
Etykieta treści cyfrowychWeryfikacjaKlasyfikacja treści cyfrowych zgodnie z poziomem bezpieczeństwa marki. Etykiety treści cyfrowych to: DL-G (dla wszystkich odbiorców), DL-PG (zalecany nadzór rodzica), DL-T (dla nastolatków i starszych odbiorców) i DL-MA (tylko dla dorosłych).
DomenaWeryfikacjaDomena treści klasyfikowanych w ramach weryfikacji lub pod kątem bezpieczeństwa marki.
Kategoria o charakterze kontrowersyjnymWeryfikacja
Kategoria treści ustalana zgodnie z poziomem bezpieczeństwa marki. Dowiedz się więcej o kategoriach treści o charakterze kontrowersyjnym.
Zweryfikowana pozycja wideoWeryfikacja
Przeciętne położenie odtwarzacza wideo w przeglądarce podczas wyświetlania filmu wskazane w raporcie Weryfikacja. Ten wymiar to średnie współrzędne X i Y lewego górnego rogu odtwarzacza wideo w momencie rozpoczęcia wyświetlania filmu. „0,0” to lewy górny róg widocznego obszaru przeglądarki. Oznacza to, że film był bardzo dobrze widoczny. „1000,800” to okolice prawego dolnego rogu widocznego obszaru przeglądarki, w zależności od rozdzielczości ekranu, na którym użytkownik ogląda reklamę. Oznacza to, że film nie był tak dobrze widoczny.
Zweryfikowany rozmiar odtwarzacza wideoWeryfikacja
Rozdzielczość lub rozmiar odtwarzacza wideo. „Mały” oznacza odtwarzacz wideo o wymiarach poniżej 400 × 300 (na komputerach) lub zajmujący mniej niż 20% powierzchni ekranu (na urządzeniach mobilnych). „Duży” odtwarzacz ma rozmiar co najmniej 400 x 300 pikseli (na komputerach) lub zajmuje od 20% do 90% powierzchni ekranu (na urządzeniach mobilnych). „HD” oznacza, że wymiary odtwarzacza wideo wynoszą co najmniej 1280 × 720 pikseli (na komputerach) lub odtwarzacz zajmuje ponad 90% powierzchni ekranu (na urządzeniach mobilnych).
Metoda zliczania wyświetleńDCM

Metoda stosowana do liczenia wyświetleń. Możliwe wartości:

 • Pobranie – korzysta z opracowanej przez IAB metodologii zliczania wyświetleń w momencie pobierania (Wytyczne dotyczące pomiaru cyfrowych reklam wideo z 2009 roku).
 • Rozpoczęcie renderowania – korzysta z opracowanej przez IAB metodologii zliczania wyświetleń w momencie rozpoczęcia renderowania (Wytyczne dotyczące pomiaru cyfrowych reklam wideo z 2018 roku).
 • Wyświetlenie – wyświetlenie jest zliczane wtedy, gdy co najmniej jeden piksel kreacji jest widoczny na ekranie urządzenia.
Źródło danychDCM

Dodatkowe informacje o źródle danych raportowania ułatwiające rozwiązywanie problemów.Więcej informacji o konkretnych wartościach znajdziesz w wymiarze Źródło wyników pomiaru.

Możliwe wartości związane z wyświetleniami lub kliknięciami:

 • Zmierzone (zmierzone przez Google)
 • Dostarczone (zawierają nazwę dostawcy)
 • Wywnioskowane (tylko w przypadku wyświetleń)

Możliwe wartości związane z wyświetleniami Floodlight (odpowiadające źródłu wywołania Floodlight):

 • iframe
 • obraz
 • Globalny tag witryny
 • Menedżer tagów Google
 • AMP (przyspieszone strony mobilne)
 • Firebase
 • API (API do konwersji offline)
 • Sklep Google Play
 • Zewnętrzny dostawca (nazwa dostawcy)
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
69621
false