Zapisywanie i udostępnianie podglądów kreacji wyświetlanych na podstawie danych

Arkusze podglądu to przefiltrowane kolekcje podglądów kreacji, które można udostępniać innym do sprawdzenia. Jeśli masz dużą liczbę odmian kreacji, dodaj kreację wyświetlaną na podstawie danych do arkusza podglądu. Następnie możesz przefiltrować arkusz, by widoczna była tylko wybrana grupa odmian, i go udostępnić. Osoba, której udostępnisz taki arkusz, będzie widzieć tylko odfiltrowane podglądy.

Do arkuszy podglądu możesz dodawać tylko kreacje wyświetlane na podstawie danych. Inne typy kreacji nie są obsługiwane.

Dodawanie kreacji do arkusza podglądu

Do arkusza podglądu możesz dodawać tylko kreacje, a nie poszczególne odmiany lub wersje. Jeśli chcesz udostępnić arkusz podglądu zawierający tylko wybrane odmiany, dodaj filtry.

 1. Otwórz kreację wyświetlaną na podstawie danych.
 2. Kliknij Dodaj do arkusza podglądu , a następnie Nowy arkusz podglądu lub wybierz nazwę istniejącego arkusza, do którego chcesz dodać kreację. Do arkusza zostaną dodane wszystkie odmiany kreacji, nawet jeśli zaznaczone są tylko niektóre z nich.

Uwaga: usuwanie kreacji z arkuszy podglądu nie jest jeszcze możliwe. Zamiast tego możesz przefiltrować arkusz podglądu, by ukryć kreacje, lub utworzyć nowy arkusz podglądu.

Otwieranie arkusza podglądu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. Kliknij kolejno Kreacja > Arkusze podglądu.
 3. Kliknij nazwę arkusza podglądu, aby go otworzyć.

Arkusz poglądu możesz też otworzyć z poziomu strony szczegółów kreacji:

 1. Otwórz kreację wyświetlaną na podstawie danych.
 2. Kliknij Szczegóły kreacji.
 3. Otwórz sekcję „Arkusze podglądu”. Zobaczysz listę arkuszy podglądu, do których dana kreacja została dodana.
 4. Aby otworzyć arkusz podglądu, kliknij jego nazwę.

Filtrowanie arkusza podglądu

Gdy zalogujesz się w Display & Video 360, każda osoba mająca dostęp będzie widzieć filtry dodane przez Ciebie do arkusza podglądu. Wybrane filtry zostaną też zastosowane do udostępnionej wersji arkusza podglądu. Jeśli się nie zalogujesz, dodane filtry nie będą widoczne dla innych osób.

Wskazówka: po zalogowaniu się zobaczysz identyfikator, który będzie wyświetlany po nazwie arkusza podglądu i przycisku udostępniania Udostępnij. Adres URL na pasku adresu przeglądarki również będzie zakończony na ?edit=1.
 1. Otwórz arkusz podglądu.
 2. Kliknij Dodaj filtr, a następnie wybierz filtry do zastosowania. (Aby na przykład wyświetlić tylko wersje robocze podglądów, kliknij Wersja kreacji i wybierz Wersja robocza).
 3. Aby zapisać zmiany, kliknij Zastosuj. Arkusz podglądu zostanie zaktualizowany. Tylko zalogowani użytkownicy: jeśli arkusz podglądu jest udostępniony, filtry w udostępnionej wersji zostaną zaktualizowane. Jeśli inny użytkownik ma otwartą wersję udostępnioną, nie zobaczy żadnych zmian, dopóki nie odświeży okna przeglądarki.

 

Udostępnianie arkusza podglądu

Arkusze podglądu możesz udostępniać innym do sprawdzenia. Każdy, kto ma link, może otworzyć arkusz podglądu. Logowanie się nie jest wymagane.

 1. Otwórz arkusz podglądu.
 2. Sprawdź, które filtry zostały zastosowane do arkusza podglądu. Osoby, którym udostępniasz arkusz, będą widzieć tylko odfiltrowany widok. Gdy zmienisz filtry, zmiany zostaną zastosowane do udostępnionej wersji arkusza podglądu. Jeśli chcesz, by w udostępnionej wersji arkusza były widoczne wszystkie odmiany i wersje kreacji, usuń wszystkie filtry przed udostępnieniem.

  Na przykład jeśli w arkuszu podglądu jest kilka rozmiarów kreacji, ale po odfiltrowaniu zostaje tylko rozmiar 300 x 250, w udostępnionym arkuszu będzie widać tylko ten rozmiar.
   
 3. Kliknij Udostępnij Udostępnij. Pojawi się okno z opcjami udostępniania.
  • Kliknij Skopiuj link, by skopiować link i wkleić go w wiadomości lub oknie czatu.
  • Aby udostępnić link w e-mailu, wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić arkusz podglądu. Możesz też wpisać wiadomość dla tych osób. Gdy skończysz, kliknij Wyślij.E-mail z linkiem zostanie wysłany z adresu studio-noreply@google.com.

Zmiana nazwy arkusza podglądu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. Kliknij kolejno Kreacja > Arkusze podglądu.
 3. Znajdź arkusz podglądu, którego nazwę chcesz zmienić. Obok nazwy kliknij Edytuj Edit icon image.
 4. Edytuj nazwę i naciśnij Enter, by zapisać zmiany.

Archiwizowanie i usuwanie arkuszy podglądu

Jeśli chcesz ukryć nieużywane arkusze podglądu, zmień ich stan na „Zarchiwizowane”. Domyślnie lista arkuszy podglądu jest filtrowana i widać na niej tylko aktywne arkusze podglądu. Zarchiwizowane arkusze są ukryte.

Usunięcie arkusza podglądu jest nieodwracalne. Aby uniknąć przypadkowego usunięcia arkusza podglądu, przed usunięciem trzeba go najpierw zarchiwizować.

Archiwizowanie arkusza podglądu

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.
 2. Kliknij kolejno Kreacja > Arkusze podglądu.
 3. Znajdź arkusz podglądu, który chcesz zarchiwizować. W kolumnie „Stan” wybierz „Zarchiwizowany”. Domyślnie stosowany jest filtr „Stan = Aktywny”, więc arkusz podglądu będzie ukryty na liście.

Usuwanie zarchiwizowanego arkusza podglądu

 1. Aby zobaczyć wszystkie arkusze podglądu, usuń filtr „Stan = Aktywny”.
 2. Znajdź arkusz podglądu, który chcesz usunąć. Obok nazwy kliknij Usuń Usuń.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem