Migracja implementacji aktywności Floodlight do globalnego tagu witryny

Omówienie

Ostatnio w internecie pojawiło się wiele zmian wpływających na pomiar konwersji. Dlatego ważne jest, by stosowane tagi konwersji prawidłowo obsługiwały zliczanie w Twojej witrynie. Tagowanie całej witryny – czyli w taki sposób, by objęło każdą stronę witryny – to najlepszy sposób, by zapewnić dokładnie pomiary skuteczności Twojej działalności reklamowej w sieci.

Zalecamy wszystkim klientom przejście na tagi w całej witrynie. Klienci usług Display & Video 360 i Campaign Manager korzystający z tych rozwiązań pomiarowych zauważą poprawę zasięgu pomiarów w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Istnieją dwa główne sposoby mierzenia konwersji za pomocą tagów w całej witrynie:

Sposób 1. Umieszczenie globalnego tagu witryny (gtag.js) w całej witrynie

Globalny tag witryny to biblioteka do tagowania witryn internetowych, która działa w usługach Google do pomiaru skuteczności witryn i mierzenia konwersji, w tym Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & Video 360 i Search Ads 360. Globalny tag witryny składa się z dwóch fragmentów kodu JavaScript, czyli fragmentu kodu globalnego i fragmentu kodu zdarzenia. Fragment kodu globalnego jest umieszczany na wszystkich stronach witryny, a fragment kodu zdarzenia jest wstawiany na stronach ze śledzonymi zdarzeniami. W przypadku używania globalnego tagu witryny webmasterzy muszą przekazać wartości do jego określonych pól.

Sposób 2. Korzystanie z Menedżera tagów Google

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów i fragmentów kodu w witrynie.

Klienci usługi Search Ads 360 mogą dowiedzieć się więcej o migracji do globalnego tagu witryny tutaj.

W sekcji poniżej znajdziesz informacje o naszych zaleceniach związanych z użyciem tych rozwiązań na podstawie bieżącej implementacji tagów w Twojej witrynie.

Wskazówki związane z migracją na podstawie bieżącej implementacji

W zależności od używanego przez Ciebie sposobu zarządzania tagami konwersji istnieją różne możliwości implementacji rozwiązań pomiarowych obejmujących całą witrynę. Jeśli używasz kilku rozwiązań, może być konieczne skorzystanie z innego sposobu tagowania w przypadku każdego z nich.

Używam tagów iframe lub graficznych bezpośrednio w swojej witrynie na komputery i urządzenia mobilne

Jeśli obecnie używasz tagów iframe lub graficznych bezpośrednio w witrynie na komputery stacjonarne i urządzenia mobilne, zalecamy ponowne otagowanie witryny za pomocą globalnego tagu witryny zgodnie z poniższymi instrukcjami. Globalne tagi witryny można generować bezpośrednio w usługach Campaign Manager i Display & Video 360 albo z użyciem interfejsu DCM/DFA Reporting and Trafficking API.

Jeśli szukasz rozwiązania do zarządzania tagami, możesz również użyć Menedżera tagów Google.

Obecnie używam Menedżera tagów Google

Jeśli używasz już Menedżera tagów Google do zarządzania wszystkimi swoimi tagami konwersji, musisz tylko dodać tag łączący konwersje do swoich kontenerów.

Obecnie używam globalnego tagu witryny

Jeśli używasz już globalnego tagu witryny w witrynie, którą masz skonfigurowaną pod kątem innej usługi Google, musisz wykonać te czynności:

 1. Zaktualizuj sekcję fragmentu kodu globalnego w tagu, by zawierał identyfikatory konta Google Marketing Platform.
 2. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, by zamienić tagi iframe i tagi graficzne na sekcję fragmentu kodu zdarzenia globalnego tagu witryny.

Używam tagów innej usługi

Zalecamy skontaktować się z zewnętrznym dostawcą tagów, by dowiedzieć się więcej o najlepszych sposobach implementacji globalnego tagu witryny.

Używam aktywności Floodlight w aplikacji mobilnej

Globalny tag witryny nie jest przeznaczony do tagowania w aplikacjach mobilnych. Aby śledzić konwersje w aplikacjach mobilnych, korzystaj z dotychczasowych rozwiązań.

Używam aktywności Floodlight na przyspieszonych stronach mobilnych (AMP)

Globalny tag witryny nie obsługuje przyspieszonych stron mobilnych (AMP). Aby używać aktywności Floodlight na stronach AMP, korzystaj z dotychczasowych rozwiązań.

Zmienianie tagów iframe lub graficznych na globalny tag witryny

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z globalnego tagu witryny, zalecamy dodanie fragmentu kodu globalnego do każdej strony witryny, a potem zbiorcze zastąpienie tagów iframe i graficznych fragmentami kodu zdarzeń. Dzięki temu zyskasz możliwość przetestowania implementacji globalnego tagu witryny przed rozpoczęciem migracji wszystkich swoich tagów.

Krok 1. Znajdź tagi iframe lub graficzne w witrynie (trafiker i webmaster)

Aby rozpocząć ponowne tagowanie, najpierw odszukaj w witrynie strony, na których obecnie znajdują się tagi iframe lub graficzne.

Jeśli używasz Campaign Managera, możesz postępować zgodnie z tymi instrukcjami, by wygenerować podstawowy raport Floodlight. 

Krok 2. Wygeneruj globalne tagi witryny na potrzeby aktywności Floodlight (trafiker)

Zdecydowanie zalecamy zaktualizowanie formatu tagu istniejących aktywności Floodlight zamiast tworzenia nowych. Dzięki temu atrybucja, remarketing, optymalizacja i raportowanie będą działać bez zakłóceń.

Aby zmienić format istniejących już aktywności Floodlight:

 1. Otwórz ustawienia reklamodawcy i w menu Zasoby kliknij Floodlight.
 2. Kliknij nazwę istniejącej już aktywności Floodlight.
 3. Zmień ustawienie opcji Format w sekcji Informacje podstawowe.
 4. Zapisz i zamknij.

Po wygenerowaniu globalnych tagów witryny wyślij je do webmastera, który umieści je w witrynie.

Krok 3. Usuń istniejące tagi z witryny i dodaj do niej globalny tag witryny (webmaster)

Aby nie dopuścić do utraty danych konwersji, zalecamy usunąć istniejące tagi i od razu dodać globalny tag witryny

Wykonaj te czynności:

 1. Dodaj fragment kodu globalnego do każdej strony w witrynie.
 2. Usuń tagi iframe i tagi graficzne ze wszystkich stron, na których są umieszczone.
 3. Dodaj fragmenty kodu do stron ze śledzonymi zdarzeniami. Powinny to być te strony, na których uprzednio znajdowały się tagi iframe i graficzne.

Usuwając istniejące tagi, upewnij się, że usuwasz cały tag, w tym wszystkie komentarze, sekcje <script><noscript>, a także wszelkie elementy do omijania pamięci podręcznej i pozostały kod powiązany z tagiem. Oto przykład całego tagu do usunięcia:

<!-- 
Start of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove
Activity name of this tag: Name
URL of the webpage where the tag is expected to be placed: http://www.foo.com
This tag must be placed between the <body> and </body> tags, as close as possible to the opening tag.

Creation Date: 10/30/2017
-->

<script type="text/javascript">
var axel = Math.random() + "";
var a = axel * 10000000000000;

document.write('<img src="http://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=' + a + '?" width="1" height="1" alt=""/>');
</script>
<noscript>
<img src="http://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=[floodlightConfigID];type=[activityGroupTagString];cat=[activityTagString];ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>
</noscript>
<!-- End of DoubleClick Floodlight Tag: Please do not remove -->
Jeśli na tej samej stronie masz aktywny tag iframe lub graficzny oraz fragment kodu zdarzenia, konwersje są zliczane podwójnie. Aby tego uniknąć, ze stron, do których dodajesz fragmenty kodu zdarzeń, usuń wszystkie tagi iframe i graficzne.

Krok 4. Wygeneruj raport Wyświetlenia Floodlight, by sprawdzić, czy konfiguracja tagów jest prawidłowa (trafiker)

Sprawdź, czy tagi otrzymują oczekiwaną liczbę wyświetleń w witrynie. Przed wygenerowaniem tego raportu zalecamy odczekać co najmniej 24 godziny od momentu zaimplementowania tagów.

 1. W Kreatorze raportów kliknij kolejno Nowy raport > Floodlight > Wyświetlenia Floodlight.
 2. Nazwij raport oraz generowany plik raportu.
 3. Wybierz Zakres dat obejmujący wizyty na stronie, na której zaimplementowano Twoje aktywności Floodlight.
 4. Użyj filtra, by wybrać reklamodawcę, którego ma dotyczyć raport. 
 5. Wygeneruj raport.

Krok 5. Rozwiąż problemy z implementacją tagu (trafiker i webmaster)

Jeśli natrafisz na problemy z implementacją tagu, możesz spróbować je rozwiązać przy użyciu tych narzędzi:

 • Pobierz rozszerzenie Google Tag Assistant: bezpłatne rozszerzenie do Chrome do przeprowadzania diagnostyki tagów. Więcej informacji
 • Debuguj z użyciem Narzędzi dla programistów Chrome: skorzystaj z tych narzędzi, by przeanalizować swoje globalne tagi witryny. Więcej informacji

Mapowanie parametrów iframe i graficznych z parametrami globalnego tagu witryny

Podczas migracji z tagów iframe lub graficznych do globalnego tagu witryny możesz zauważyć, że dostępne w jego przypadku parametry są inne. Poniżej przedstawiamy zmapowanie parametrów iframe i graficznych na parametry globalnego tagu witryny, by ułatwić Ci korzystanie z tego nowego formatu. Szczegółowe informacje o przekazywaniu danych do parametrów w globalnym tagu witryny znajdziesz w tym artykule.

Parametr tagu iframe/graficznego Parametry globalnego tagu witryny Typ tagu 
src= Część parametru send_to Wszystkie
type= Część parametru send_to Wszystkie
cat= Część parametru send_to Wszystkie
u1=, u2= itd. u1, u2 itd. Wszystkie
qty= quantity Dozwolone w danych sprzedaży
cost= value Dozwolone w danych sprzedaży
ord= transaction_id Dozwolone w danych sprzedaży
dc_lat= 'dc_custom_params':{'dc_lat'} Wszystkie
dc_rdid= Nie dotyczy – globalny tag witryny nie jest dostępny w przypadku aplikacji. Wszystkie
tag_for_child_directed_treatment 'dc_custom_params':{'tag_for_child_directed_treatment'} Wszystkie
 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?