Kampanie TrueView

Informacje o elementach zamówienia TrueView

Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników sieciowych usługi Display & Video 360.

Elementy zamówienia TrueView pozwalają tworzyć atrakcyjne kampanie wideo w różnych formatach, by przyciągać uwagę klientów w YouTube i w internecie w witrynach i aplikacjach partnerów. Formaty dostępne w elementach zamówienia TrueView obejmują reklamy TrueView In-Stream i wideo Discovery, reklamy w przerywniku i reklamy niemożliwe do pominięcia.

Formaty reklam wideo w elementach zamówienia TrueView

Poniżej znajdziesz więcej informacji o formatach reklam dostępnych w elementach zamówienia TrueView. Możesz też zapoznać się z naszymi zasadami i specyfikacjami technicznymi.

Reklamy TrueView In-Stream i reklamy wideo Discovery

TrueView to opracowany przez Google format reklam rozliczanych na podstawie kosztu obejrzenia i wyboru użytkownika. Są one wyświetlane w YouTube, milionach aplikacji i w całej sieci. Jest to format, który zapewnia reklamodawcom dodatkowe korzyści, bo pozwala im płacić tylko za rzeczywiste obejrzenia reklamy, a nie same wyświetlenia.

Użytkownik może pominąć reklamę wideo po pięciu sekundach. Jeśli tego nie zrobi, liczba wyświetleń filmu w YouTube wzrośnie, gdy użytkownik obejrzy 30 sekund reklamy wideo (lub całą reklamę, jeśli jest krótsza niż 30 sekund) albo zaangażuje się w inną interakcję z filmem – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Do interakcji z wideo zalicza się kliknięcia w celu otwarcia strony internetowej oraz kliknięcia nakładek z wezwaniem do działania (CTA).

Reklamy TrueView In-Stream

Kiedy ich używać? Jak to działa? Gdzie będą wyświetlane reklamy? Jak będą naliczane opłaty?
Użyj tego formatu, jeśli masz treści wideo, które chcesz promować wraz z innymi filmami w YouTube oraz w witrynach i aplikacjach partnerów. Reklama wideo wyświetla się przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Widz może pominąć reklamę po pięciu sekundach. Filmy w YouTube

Strony, gry i  aplikacje partnerów
Płacisz, gdy widz obejrzy 30 sekund filmu (lub cały film, jeśli jest on krótszy niż 30 sekund) lub zaangażuje się w inną interakcję z filmem – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Reklamy wideo TrueView Discovery 

Kiedy ich używać? Jak to działa? Gdzie będą wyświetlane reklamy? Jak będą naliczane opłaty?
Użyj tego formatu, by promować film, gdy użytkownicy odkrywają nowe treści, np. obok filmów w YouTube, w wynikach wyszukiwania w YouTube lub na stronie głównej YouTube na komórki. Reklama składa się z tekstu i obrazu miniatury zaczerpniętego z wideo. Rozmiary oraz wygląd reklamy mogą się różnić w zależności od miejsca wyświetlania, ale reklamy wideo Discovery zawsze zachęcają użytkowników do kliknięcia, by obejrzeć wideo. Kliknięcie reklamy przenosi użytkownika na stronę odtwarzania lub kanału w YouTube, gdzie może obejrzeć film, zamiast odtwarzać go w samej jednostce reklamowej. Wyniki wyszukiwania w YouTube

W propozycjach filmów w YouTube

W filmach odtwarzanych na stronie odtwarzania lub na stronie kanału w YouTube
Płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie miniaturę, by obejrzeć reklamę.
Reklamy w przerywniku

Reklamy w przerywniku to format krótkich reklam wideo umożliwiający dotarcie do większej liczby klientów i zwiększenie świadomości marki za pomocą zwięzłego, zapadającego w pamięć przekazu. Trwające maksymalnie sześć sekund reklamy wideo w przerywniku pozwalają przekazać odbiorcom króciutką wiadomość, w minimalnym stopniu zakłócając ich komfort oglądania treści.

Kiedy ich używać? Jak to działa? Gdzie będą wyświetlane reklamy? Jak będą naliczane opłaty?
Użyj tego formatu, jeśli chcesz dotrzeć do dużej liczby osób z krótkim, zapadającym w pamięć przekazem. Reklamy w przerywniku trwają maksymalnie 6 sekund i można je odtwarzać przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Widzowie nie mają możliwości pominięcia reklamy. Filmy w YouTube

Strony, gry i  aplikacje partnerów
Reklamy w przerywniku korzystają z docelowej wartości CPM (kosztu tysiąca wyświetleń), więc płacisz za każdym razem, gdy Twoja reklama wyświetli się 1000 razy.
Reklamy niemożliwe do pominięcia

Reklamy niemożliwe do pominięcia to krótkie reklamy wideo In-Stream, które mogą być wyświetlane przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Reklama wideo musi trwać od 6 do 15 sekund, a użytkownicy nie mogą jej pominąć.

Kiedy ich używać? Jak to działa? Gdzie będą wyświetlane reklamy? Jak będą naliczane opłaty?
Użyj tego formatu, jeśli chcesz przedstawić widzom całą wiadomość. Niemożliwe do pominięcia reklamy In-Stream mają od 6 do 15 sekund i można je odtwarzać przed filmem, w jego trakcie lub po nim. Widzowie nie mają możliwości pominięcia reklamy. Filmy w YouTube

Strony, gry i  aplikacje partnerów
Reklamy niemożliwe do pominięcia korzystają z docelowej wartości CPM (kosztu tysiąca wyświetleń), więc płacisz za każdym razem, gdy Twoja reklama wyświetli się 1000 razy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?