Monitorowanie stanu usług

Aktualizowane na bieżąco informacje o problemach z usługami

W Panelu stanu usług reklamowych znajdziesz aktualizowane na bieżąco informacje o przerwach w działaniu usług i zakłóceniach dotyczących wszystkich usług reklamowych Google.

WYŚWIETL PANEL STANU USŁUG REKLAMOWYCH

Zapoznanie się z panelem

  • Wszystkie obsługiwane usługi znajdują się w pierwszej kolumnie, a w kolumnach po prawej stronie wyświetlają się codzienne raporty stanu. Informacje o czasie są zgodne z lokalną strefą czasową użytkownika, chyba że wskazano inaczej.
  • Kolorowe wskaźniki obok nazw usług wyświetlają ich aktualny stan. Kolorowe paski wskaźników pod kolumnami z datami wyświetlają problemy historyczne. Strzałki „Starsze” i „Nowsze” umożliwiają przeglądanie danych historycznych.
    No issues Nie ma problemów: usługa jest w pełni dostępna, bez zakłóceń.

    Service disruption Chwilowe problemy z usługą: główne funkcje usługi są niedostępne lub wystąpił znany problem.

    Service outage Przerwa w świadczeniu usługi: produkt jest niedostępny dla wszystkich użytkowników.

  • Kliknij kolorowy pasek wskaźnika w kolumnie z datą, by zobaczyć więcej informacji o problemie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem