Używanie Menedżera tagów Google

Aby do wdrażania tagów używać kontenerów Menedżera tagów Google, musisz połączyć kontenery z reklamodawcą, przesłać tagi do Menedżera tagów Google, a później skonfigurować reguły wywoływania tagów.

Łączenie Menedżera tagów Google z reklamodawcą

 1. Połącz reklamodawcę z kontenerem Menedżera tagów Google.

  • Użytkownicy Campaign Managera: jeśli usługa Campaign Manager jest powiązana z Twoim kontem w Display & Video 360, połącz konfigurację Floodlight reklamodawcy w usłudze Campaign Manager z kontenerem Menedżera tagów Google.
  • Jeśli nie używasz Campaign Managera: 
   1. W Display & Video 360 kliknij kolejno Zasoby > Floodlight > Informacje podstawowe > Integracje > Menedżer tagów Google.
   2. Kliknij Ikona ołówka / ikona edycji.
   3. Później w panelu Menedżera tagów Google kliknij Dodaj połączenie z Menedżerem tagów Google, by połączyć reklamodawcę z kontenerem Menedżera tagów Google.
 2. Po połączeniu reklamodawcy z Campaign Managera lub Display & Video 360 z kontenerem Menedżera tagów Google otwórz Menedżera tagów Google, kliknij kolejno Kolejka do zatwierdzenia > Połączenia z kontem zewnętrznym i zatwierdź utworzone połączenie.

Przesyłanie tagów do kontenerów Menedżera tagów Google

Po połączeniu reklamodawcy z Campaign Managera lub Display & Video 360 z Menedżerem tagów Google możesz powiązać tagi śledzenia konwersji z kontenerem Menedżera tagów Google.

 1. Prześlij tagi do kontenerów Menedżera tagów Google.

  • Użytkownicy Campaign Managera: utwórz nową aktywność Floodlight, zapisz ją i przekaż do Menedżera tagów Google. Aby to zrobić, w sekcji „Menedżer tagów Google” szczegółów aktywności Floodlight wybierz kontenery Menedżera tagów Google.
  • Użytkownicy niekorzystający z Campaign Managera: utwórz nową aktywność Floodlight, a potem w podstawowych informacjach o niej wybierz kontenery Menedżera tagów Google, do których chcesz ją przekazać, i kliknij Przenieś.
 2. Po przekazaniu tagów z Campaign Managera lub Display & Video 360 otwórz Menedżera tagów Google, a potem kliknij kolejno Kolejka do zatwierdzenia > Tagi i zatwierdź przekazane tagi.

Konfigurowanie reguł wywoływania tagów

Po powiązaniu tagów z kontenerami Menedżera tagów Google musisz mu „powiedzieć”, kiedy ma je wywoływać, by umożliwić liczenie konwersji. Służą do tego reguły.

 1. W Menedżerze tagów Google otwórz kontener i kliknij kartę Reguły.

 2. W regułach kontenera kliknij Nowa, by dodać nową regułę.

  Reguła, która blokuje uruchamianie tagu, ma zawsze pierwszeństwo przed regułą wywołującą go. Jeśli na przykład tag ma regułę wywołującą „wszystkie urządzenia” i blokującą „Nazwa urządzenia równa Nexus One”, tag nie będzie wywoływany na urządzeniach o nazwie „Nexus One”.

  • Tag zostanie wywołany po spełnieniu kryteriów którejkolwiek z jego reguł wywoływania. Jeśli na przykład tag ma dwie reguły wywoływania – jedną dla „wszystkich urządzeń” i drugą dla „Samsung Android” – tag będzie wywoływany na wszystkich urządzeniach.

  Po utworzeniu reguły kliknij Zapisz.

 3. W sekcji Uruchamianie reguł kliknij Dodaj regułę, by uruchomić tag, by wybrać tagi, które chcesz objąć regułą.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy Menedżera tagów Google w artykule o tagach, regułach, makrach i warstwie danych.

Używanie tagu łączącego konwersje

Aby Twoje tagi mogły skutecznie mierzyć wszystkie konwersje, musisz korzystać z tagu łączącego konwersje w Menedżerze tagów Google.

Aby dodać tag łączący konwersje:

 1. kontenerze Menedżera tagów Google kliknij kolejno Tagi > Nowy.
 2. W sekcji Konfiguracja tagu wybierz typ tagu Tag łączący konwersje.
 3. W opcji Reguły wybierz Wszystkie strony.
 4. Zapisz tag.
 5. Opublikuj tag łączący konwersje.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?