Tworzenie odbiorców niestandardowych

Czasami reklamodawcom wygodnie jest przydzielać użytkowników do różnych pul według zmiennych niestandardowych przypisanych do pojedynczego piksela. Przydaje się to na przykład przy planowaniu, remarketingu i raportowaniu na podstawie poszczególnych segmentów większych grup odbiorców.

Pamiętaj, że w usłudze Campaign Manager piksele są nazywane „aktywnościami Floodlight”, a zmienne niestandardowe Floodlight czasami występują pod nazwą „zmienne u”.
Wymagania dotyczące tworzenia odbiorców niestandardowych

Zanim zaczniesz tworzyć odbiorców niestandardowych, musisz sprawdzić, czy w przypadku Twoich pikseli są dostępne zmienne niestandardowe.

 • Jeśli Twój reklamodawca używa usługi Campaign Manager do śledzenia konwersji, upewnij się, że istnieje co najmniej jedna aktywność Floodlight zawierająca co najmniej jedną zmienną niestandardową Floodlight. Zmienne niestandardowe pozwalają kontrolować parametry, które możesz wykorzystać przy tworzeniu odbiorców niestandardowych w usłudze Display & Video 360.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Niestandardowe zmienne Floodlight” w artykule Zaawansowane monitorowanie i zmienne w Centrum pomocy Campaign Manager.

 • Jeśli Twój reklamodawca nie używa usługi Campaign Manager do śledzenia konwersji, upewnij się, że w usłudze Display & Video 360 jest skonfigurowana co najmniej jedna zmienna niestandardowa. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie pikselami na potrzeby odbiorców niestandardowych.

Tworzenie nowych odbiorców niestandardowych

 1. Najpierw sprawdź, czy spełniasz kryteria wymienione powyżej. Jeśli chcesz się upewnić, że Twoja konfiguracja spełnia wymagania techniczne niezbędne do tworzenia odbiorców niestandardowych w usłudze Display & Video 360, skontaktuj się z przedstawicielem działu pomocy.

 2. W usłudze Display & Video 360 przejdź do reklamodawcy i kliknij Odbiorcy w menu pod jego nazwą.

 3. Kliknij Nowi odbiorcy, a potem w wyświetlonym oknie:

  1. Wpisz nazwę nowych odbiorców niestandardowych.

  2. Wybierz piksel, który zostanie przypisany do tych odbiorców.

   Możesz też wybrać „Dowolny piksel”, jeśli chcesz, by usługa Display & Video 360 używała dowolnego piksela, który może działać ze zmiennymi niestandardowymi wykorzystywanymi w przypadku tych odbiorców niestandardowych.

   Przeczytaj, jeśli nie widzisz zmiennych.

   Jeśli konfiguracja pikseli nie zawiera jeszcze zmiennych niestandardowych, utworzenie odbiorców niestandardowych w usłudze Display & Video 360 jest niemożliwe.

   Więcej informacji znajdziesz w części „Wymagania dotyczące tworzenia odbiorców niestandardowych” powyżej.

  3. W sekcji zmiennych niestandardowych dodaj warunki, które zdefiniują odbiorców niestandardowych. Aby połączyć ze sobą więcej wielokrotnych warunków logicznych, możesz użyć „+ ORAZ”.

   Rule builder for creating a custom audience
 4. Kliknij Zapisz i zamknij.

Listy odbiorców od razu zaczną się zapełniać, jednak nie będą uwzględniać użytkowników, którzy spełniają te kryteria, ale załadowali piksel w przeszłości. Zapisani odbiorcy są od razu dostępni na potrzeby kierowania i raportowania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?