Aktywności Floodlight – informacje

Display & Video 360 obsługuje teraz globalny tag witryny do mierzenia konwersji. Zalecamy klientom zaktualizowanie swoich implementacji aktywności Floodlight, by mogli używać tego tagu i korzystać z najnowszych funkcji i możliwości, jakie oferuje.

Informacje o Floodlight i aktywnościach Floodlight

Floodlight to opcjonalna funkcja śledzenia konwersji i zdarzeń w Display & Video 360, która umożliwia monitorowanie i raportowanie konwersji – działań użytkowników, którzy odwiedzili witrynę po obejrzeniu jednej z Twoich reklam lub wejściu z nią w interakcję. Ta funkcja umożliwia też skonfigurowanie odbiorców – pozwala tworzyć listy użytkowników, którzy wykonali określone działania w witrynie, a następnie udostępnia te listy, by można było na nie kierować reklamy w kampaniach.

Aktywność Floodlight (wcześniej nazywana pikselem w Display & Video 360) to fragment kodu HTML służący do śledzenia konwersji, dodawania użytkowników do list remarketingowych i przekazywania informacji o transakcjach sprzedaży. Dla każdego zdarzenia, które chcesz śledzić, trzeba utworzyć nową aktywność Floodlight. Display & Video 360 tworzy kod tagu, który należy dodać do witryny lub aplikacji w odniesieniu do każdego takiego zdarzenia.

Tagi Floodlight mają minimalny wpływ na układ stron oraz szybkość ich wyświetlania. Poza tym strona zawierająca tag Floodlight jest ładowana prawidłowo, nawet jeśli przeglądarka nie może pobrać treści Floodlight.

Typowy czas odpowiedzi na wywołania Floodlight to około 150–300 milisekund, ale nie możemy zagwarantować, że będzie taki w każdym przypadku. Poza tym wszelkie piksele innych firm wstawiane do dynamicznego tagu Floodlight wywołujące dodatkowe domeny również mogą wpływać na czas wczytywania.

Zarządzanie podstawowymi informacjami o Floodlight i aktywnościami Floodlight

Możesz zarządzać podstawowymi informacjami o Floodlight i aktywnościami Floodlight we właściwościach reklamodawcy w Display & Video 360. Po prostu wybierz Zasoby > Floodlight. Na tej stronie możesz wyświetlić:

  • Podstawowe informacje o Floodlight: na tej karcie możesz zarządzać podstawowymi ustawieniami Floodlight, np. typami tagów, okresami ważności i integracjami innych firm.
  • Aktywności Floodlight: na tej karcie możesz zarządzać poszczególnymi aktywnościami Floodlight.
    • Kliknij daną aktywność Floodlight, by zarządzać jej podstawowymi informacjami lub wyświetlić jej kod, by umieścić go w witrynie lub aplikacji, w której chcesz śledzić zdarzenia.
    • Utwórz nowe aktywności Floodlight na tej karcie. Więcej informacji

Pamiętaj, że każda aktywność Floodlight ma identyfikator aktywności Floodlight i starszy identyfikator z Display & Video 360. Starszy identyfikator odnosi się do starego identyfikatora piksela stosowanego w przypadku aktywności Floodlight. Oba identyfikatory są dostępne w sekcji Raportowanie.

Włączanie aktywności Floodlight na potrzeby remarketingu

Aktywności Floodlight muszą być włączone na potrzeby remarketingu, by można było używać danej aktywności do tworzenia własnych list odbiorców.

Aby udostępnić aktywność Floodlight na potrzeby remarketingu:

  1. We właściwościach reklamodawcy rozwiń Zasoby w menu po lewej stronie i kliknij Floodlight.
  2. Kliknij kartę Aktywności Floodlight.
  3. Upewnij się, że w podstawowych informacjach o aktywności zaznaczono pole wyboru Remarketing.
  4. Zapisz aktywność.

Wyświetlanie list odbiorców utworzonych na podstawie aktywności Floodlight

Aby wyświetlić aktywności Floodlight związane z listą odbiorców, które są dostępne dla reklamodawcy na potrzeby remarketingu, w ustawieniach reklamodawcy otwórz sekcję Lista odbiorców.

Aktywności Floodlight związanych z listą odbiorców można używać do kierowania reklam na przeglądarki, które załadowały taką aktywność w okresie jej ważności. W tym kontekście „lista odbiorców” to zestaw przeglądarek, które załadowały daną aktywność w okresie jej ważności.

Włączanie aktywności Floodlight na potrzeby TrueView

Aktywności Floodlight muszą być włączone, by można było śledzić konwersje elementów zamówienia TrueView. Więcej informacji

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?