Powiadomienie

Zespół obsługi klienta nie zapewnia rozwiązywania problemów w obecnie używanym przez Ciebie języku wyświetlania. Aby skontaktować się z tym zespołem, najpierw zmień język na angielski lub inny obsługiwany język (hiszpański, japoński lub portugalski).

Edytowanie wielu elementów zamówienia

Edytowanie zbiorcze pozwala łatwo wprowadzać zmiany w stawkach, budżetach, przypisaniach kreacji, tempie, kierowaniu i innych ustawieniach kilku elementów zamówienia naraz, bez konieczności ręcznego poprawiania każdego z nich osobno.

Zbiorcze edytowanie elementów zamówienia

 1. Otwórz właściwości reklamodawcy w Display & Video 360.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Kampania.
 3. Na karcie Połączeni odbiorcy w kampanii zobaczysz listę zamówień reklamowych i elementów zamówienia. Możesz rozwinąć zamówienia reklamowe, aby wyświetlić elementy zamówienia. W tym celu kliknij strzałkę w dół obok nazwy zamówienia reklamowego lub przycisk Rozwiń wszystko nad paskiem filtrowania.
 4. Zaznacz pola obok elementów zamówienia, które chcesz edytować.
 5. Kliknij Działanie, a następnie wybierz, co chcesz edytować zbiorczo:
  • Ustawienia: zaktualizuj okres wyświetlania, budżet i tempo, strategię ustalania stawek, limit wyświetleń na użytkownika lub śledzenie konwersji. 

   Jeśli planujesz stosować stawkę stałą, możesz określić stawkę wybranych elementów zamówienia. W tym celu kliknij Strategia ustalania stawek > Stawka stała i podaj wysokość stawki.
    
  • Kierowanie: zaktualizuj kierowanie na zasoby reklamowe, treść, odbiorców lub technologię. Zobaczysz różne opcje w zależności od typów edytowanych przez Ciebie elementów zamówienia. Jeśli wybrane elementy zamówienia mają zróżnicowane opcje kierowania, być może uda Ci się albo zastąpić dotychczasowe ustawienia tak, aby były zgodne, albo dodać lub usunąć ustawienia, nie zastępując ich całkowicie. Na przykład, jeśli Element zamówienia 1 ma opcję kierowania A i B, a Element zamówienia 2 – B i C, możesz dodać opcję kierowania D do obu tych elementów i nie zastępować dotychczasowego kierowania.

  • Przypisanie kreacji: edytuj listę kreacji przypisanych do wybranych elementów zamówienia. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej, w sekcji „Zbiorcze edytowanie przypisań kreacji”.
 6. Wprowadź zmiany w oknie, które się pojawi. Po zakończeniu kliknij Zapisz.

Zbiorcze edytowanie przypisań kreacji

Po zaznaczeniu wielu elementów zamówienia i wybraniu zbiorczego edytowania ich przypisań kreacji otworzy się okno Przypisanie kreacji. Na jego górze są dwie karty: Odpowiednie i Przypisane.

 • Na karcie Odpowiednie znajduje się lista kreacji, które można przypisać do wszystkich edytowanych przez Ciebie elementów zamówienia.
 • Na karcie Przypisane znajduje się lista wszystkich kreacji przypisanych do dowolnego z edytowanych przez Ciebie elementów zamówienia.
Operacje zbiorcze możesz śledzić w Display & Video 360. Dowiedz się więcej o śledzeniu historii zmian i stanu operacji zbiorczych.

 

Zbiorcze przypisywanie kreacji

 1. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami i kliknij kolejno Czynności a potem Przypisanie kreacji.
 2. Na karcie Odpowiednie znajduje się lista kreacji, które można przypisać do wszystkich zaznaczonych przez Ciebie elementów zamówienia. Wybierz co najmniej jedną kreację do przypisania i kliknij Przypisz.
 3. Przypisane w ten sposób kreacje zostaną przeniesione na kartę Przypisane, na której możesz potwierdzić wprowadzone zmiany. U góry pojawi się też komunikat z informacją, czy po zastosowaniu oczekujących zmian przypisania kreacji do wszystkich zaznaczonych elementów zamówienia są identyczne, czy też nie.

  Uwaga: karta Przypisane zawiera zarówno przypisane właśnie kreacje, jak i wszystkie kreacje przypisane wcześniej.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli popełnisz błąd, możesz cofnąć zmiany. Aby to zrobić, zaznacz kreacje, których nie chcesz przypisywać, i kliknij Cofnij.
 5. Przejrzyj przypisane kreacje i kliknij Zapisz zmiany, by je zastosować.

Zbiorcze usuwanie kreacji

 1. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami i kliknij kolejno Czynności a potem Przypisanie kreacji.
 2. Na karcie Przypisane znajduje się lista wszystkich kreacji przypisanych do dowolnego z edytowanych przez Ciebie elementów zamówienia. Wybierz co najmniej jedną kreację do usunięcia i kliknij Usuń.
 3. Wybrane kreacje zostaną usunięte z karty Przypisane, ale pozostaną nadal na karcie Odpowiednie. U góry pojawi się też komunikat z informacją, czy po zastosowaniu oczekujących zmian przypisania kreacji do wszystkich zaznaczonych elementów zamówienia są identyczne, czy też nie.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli popełnisz błąd, możesz cofnąć zmiany. Aby to zrobić, zaznacz kreacje, których nie chcesz usuwać, i kliknij Cofnij.
 5. Przejrzyj usunięte kreacje i kliknij Zapisz zmiany, by je zastosować.

Zbiorcze edytowanie przypisań kreacji do elementów zamówienia w przypadku umów gwarantowanej automatyzacji

Zbiorcze edytowanie elementów zamówienia powiązanych z umowami gwarantowanej automatyzacji odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku innych rodzajów elementów zamówienia, ale z dodatkowym uwzględnieniem wymagań dotyczących kreacji. Przy negocjowaniu każdej umowy pod uwagę są brane określone wymagania dotyczące kreacji. Gdy edytujesz zbiorczo takie elementy zamówienia, wspólne wymagania dotyczące kreacji są wyświetlane nad listą kreacji w oknie Przypisanie kreacji.

Możesz zbiorczo przypisywać kreacje tylko pod warunkiem, że zaznaczone elementy zamówienia mają co najmniej 1 wspólne wymaganie dotyczące kreacji.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Ochrona prywatności użytkowników w 2024 roku – przewodnik

Przygotuj się na świat bez plików cookie innych firm i wykorzystaj możliwości, jakie daje AI,
dzięki efektywnym rozwiązaniom
dotyczącym odbiorców i pomiarów.
Zacznij już dziś

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne