Dodawanie elementów do zamówienia reklamowego

Informacje o elementach zamówienia

W Display & Video 360 elementy zamówienia ustalają stawki za wyświetlenia i pokazują kreacje poprzez giełdy, sieci i inne źródła zasobów reklamowych.

Elementy zamówienia zawierają budżet, stawkę, co najmniej jedną kreację i zestaw kryteriów kierowania. Mogą też obejmować opłaty, docelową skuteczność oraz różne koszty partnera.

Rodzaje elementów zamówienia

W Display & Video 360 jest dostępnych kilka rodzajów elementów zamówienia, które obsługują różne możliwości zakupu przestrzeni reklamowej:

 • Displayowe: na potrzeby reklam graficznych, HTML5 (w tym multimedialnych) i natywnych (zarówno displayowych, jak i wideo).
 • Wideo: na potrzeby reklam wideo. 
 • Audio: na potrzeby reklam audio. 
 • TrueView: na potrzeby reklam wideo wyświetlanych w YouTube i witrynach partnerów. 
 • Instalacja aplikacji mobilnej: na potrzeby reklam displayowych i wideo, które mają zachęcać do instalowania aplikacji.

Tworzenie elementu zamówienia

Jeśli chcesz kupować wyświetlenia reklam i pokazywać kreacje, musisz do zamówienia reklamowego dodać jego element. Aby utworzyć element zamówienia:

 1. Otwórz istniejące już zamówienie reklamowe lub utwórz nowe.

 2. Kliknij przycisk Nowy element zamówienia w zamówieniu reklamowym.

 3. Na stronie, która się otworzy, wybierz rodzaj tworzonego elementu zamówienia:

 4. Na następnej stronie podaj te informacje o elemencie zamówienia:

  • Nazwę elementu zamówienia.

   Możesz też utworzyć element zamówienia jako „Wersję roboczą”, jeśli nie chcesz, by od razu po zapisaniu mógł on wyświetlać reklamy. Jeśli chcesz, by element zamówienia rozpoczął wyświetlanie reklam od razu w dniu rozpoczęcia, utwórz go jako „Aktywnego”.

  • Kierowanie elementu zamówienia.

  • Daty wyświetlania reklam przez element zamówienia. W przypadku elementów zamówienia displayowych i wideo do zarządzania terminami wyświetlania możesz używać reguł działających w czasie rzeczywistym

  • Ustawienia BudżetuTempa realizacji.

   Display & Video 360 może automatycznie dostosowywać budżet elementu zamówienia, jeśli w zamówieniu reklamowym, do którego należy dany element, włączysz automatyczne przydzielanie budżetu.

  • Strategia ustalania stawek.

  • Ograniczenie liczby wyświetleń elementu zamówienia.

  • Kreacje, które chcesz wyświetlać w tym elemencie zamówienia.

   Element zamówienia będzie nieaktywny, dopóki nie zostanie zatwierdzona co najmniej jedna przypisana do niego kreacja.
  • Metodę śledzenia konwersji.

 5. Gdy skończysz, kliknij Utwórz.

Wszystkie nowe elementy zamówienia są domyślnie kierowane zarówno na zasoby reklamowe na komputery, jak i na zasoby reklamowe na komórki. Pamiętaj, że jeśli nie określisz innych ustawień, elementy zamówienia będą mieć takie same stawki za wszystkie wyświetlenia niezależnie od tego, czy reklama pojawi się na urządzeniu mobilnym, czy na komputerze.

Zanim system przestanie wyświetlać reklamy po zatrzymaniu realizacji elementów zamówienia poprzez wstrzymanie ich bezpośrednio lub wstrzymanie zamówienia reklamowego, może minąć kilka godzin. Od tego momentu nie są naliczane żadne koszty.

Duplikowanie elementów zamówienia

Aby zduplikować wybrane elementy zamówienia, zaznacz ich pola wyboru i kliknij Działania > Duplikuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?