Zarządzanie użytkownikami w Display & Video 360

Artykuł zawiera informacje o rolach użytkowników w Display & Video 360, dodawaniu i usuwaniu użytkowników oraz edytowaniu ich uprawnień.

Zanim zaczniesz

Nowi użytkownicy muszą mieć konta Google zarejestrowane za pomocą swoich adresów e-mail, aby można było ich dodać w Display & Video 360.

Aby utworzyć nowe konto Google, wejdź na accounts.google.com/SignUpExpress.

Zarządzanie dostępem użytkowników

 • Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do całego konta partnera (czyli jesteś użytkownikiem na poziomie partnera), możesz dodawać i edytować użytkowników.

  Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do reklamodawcy i chcesz zarządzać użytkownikami, musisz skontaktować się z kimś w organizacji z dostępem tego typu na poziomie partnera.

 • Możesz przyznawać uprawnienia do partnerów i reklamodawców, do których masz dostęp.

 • Możesz mieć jedną rolę użytkownika na partnera lub reklamodawcę, do którego masz dostęp. Wszystkie role użytkownika u partnerów i reklamodawców, do których masz dostęp, muszą należeć do tej samej grupy ról:

  Role standardowe Role bezpieczne dla klienta Role dotyczące kreacji
  Odczyt i zapis Tylko raportowanie – ograniczona Kreacja
  Tylko do odczytu   Administrator kreacji
  Tylko raportowanie    

  Jeśli na przykład masz dostęp „Odczyt i zapis” do reklamodawcy 123, możesz mieć dostęp „Tylko do odczytu” lub „Tylko raportowanie” do reklamodawcy 456. W tym przypadku nie możesz mieć dostępu typu „Administrator kreacji” do reklamodawcy 456. 

Role użytkowników w Display & Video 360

Role standardowe

 • Odczyt i zapis: użytkownicy mogą zarządzać kampaniami, kreacjami, pikselami, zamówieniami reklamowymi, elementami zamówienia i raportami dotyczącymi wszystkich partnerów lub reklamodawców, do których mają dostęp. Mogą też tworzyć i modyfikować użytkowników oraz włączać i wyłączać giełdy.
 • Tylko do odczytu: użytkownicy mogą tylko tworzyć raporty i wyświetlać dane dotyczące partnerów lub reklamodawców, do których mają dostęp.
 • Tylko raportowanie: użytkownicy mogą tworzyć wszystkie raporty i nimi zarządzać.

Role bezpieczne dla klienta

 • Tylko raportowanie – ograniczona: użytkownicy mogą tworzyć tylko te bezpieczne dla klienta raporty i nimi zarządzać: ogólny, skuteczności w pozyskiwaniu odbiorców, o różnych partnerach, o słowach kluczowych, o identyfikatorach zamówień, o kategoriach oraz o zewnętrznych dostawcach danych. Tacy użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych o kosztach klientów, np. kosztu klienta, eCPM z kosztu klienta i eCPM widocznych reklam z kosztu klienta.

Role dotyczące kreacji

 • Użytkownicy zarządzający kreacjami mogą wyświetlać informacje o media planie, których potrzebują, ale nie mają dostępu do danych o kosztach ani do Rynku.

  Użytkownicy zarządzający kreacjami mogą: Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mogą:
   Przesyłać, tworzyć, edytować i usuwać kreacje oraz korzystać z galerii formatów. Wyświetlać danych konta związanych z kosztami, w tym m.in.: kosztów mediów, narzutu, opłat, kosztu umów, CPM, CPC, budżetu, danych rozliczeniowych itd.
   Wyświetlać media plan, niektóre dane o skuteczności, kampanie, listy odbiorców, zasoby i ustawienia (w trybie tylko do odczytu).  Tworzyć ani edytować kampanii, list odbiorców, zasobów i ustawień.
   Uruchamiać standardowe raporty.  Generować raportów o danych związanych z kosztami ani wyświetlać takich danych w statystykach i raportach.
     Dodawać ani usuwać użytkowników.
 • Administratorzy kreacji mają identyczny dostęp i takie same ograniczenia jak użytkownicy zarządzający kreacjami. Administratorzy kreacji mogą jednak dodatkowo zapraszać innych administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami do partnerów i reklamodawców, do których sami mają dostęp. Obecność administratorów kreacji ułatwia Twojemu zespołowi tworzącemu kreacje zarządzanie nim samym i prowadzenie współpracy. Administratorzy kreacji mogą:
  • Wyświetlać wszystkich administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami dodanych do partnera lub reklamodawcy, do którego sami mają dostęp.
  • Dodawać nowych administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami.

Co widzą użytkownicy z rolami dotyczącymi kreacji

Wszędzie w Display & Video 360, gdzie wyświetlane są dane konta związane z kosztami, zamiast wartości liczbowych widoczny jest komunikat „Brak dostępu”. Jeśli Twoja rola użytkownika ogranicza dostęp do takich danych, obok elementów zamówienia, zamówień reklamowych itp. będziesz też mieć wyświetlaną etykietę „Ograniczony dostęp”.

Zamówienia reklamowe

 1. Etykieta „Ograniczony dostęp” pojawia się w przypadku zamówień reklamowych i elementów zamówienia, które zawierają usunięte informacje o budżecie.
 2. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mają dostępu do wydanego budżetu.
 3. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mają dostępu do pozostałego budżetu.
 4. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mogą edytować szczegółów zamówień reklamowych, więc przycisk Zapisz jest wyłączony.

Elementy zamówienia

W miejscu wartości przychodów, CPC i CPA jest wyświetlany komunikat „Brak dostępu”.

Dodawanie nowego użytkownika

Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do całego konta partnera (czyli jesteś użytkownikiem na poziomie partnera), możesz dodawać i edytować użytkowników, wykonując te czynności:

 1. W prawym górnym rogu Display & Video 360 wybierz Zarządzanie użytkownikami i powiadomienia > Zarządzanie użytkownikami.

 2. Kliknij Nowy użytkownik.

 3. Wpisz nazwę i adres e-mail użytkownika.

 4. Kliknij Dodajpartnerów lub reklamodawców. Możesz przyznawać uprawnienia tylko do tych partnerów i reklamodawców, do których Ty masz dostęp.

 5. Otworzy się strona. Zaznacz na niej każdego partnera lub reklamodawcę, do których chcesz przyznać dostęp, a potem kliknij Wybierz.

 6. W sekcji Rola skorzystaj z menu, by wybrać rolę, jaką nowy użytkownik powinien mieć u partnera lub reklamodawcy. Aby dowiedzieć się więcej, przejrzyj listę ról użytkowników powyżej.

  Możesz też edytować role zbiorczo, zaznaczając pola wyboru obok wybranych partnerów lub reklamodawców, a potem klikając Działanie > Zmień rolę.

 7. Kliknij Zapisz.

Nowi użytkownicy mogą logować się w Display & Video 360, gdy tylko zostaną dodani. Display & Video 360 używa hasła do konta Google z podanym adresem e-mail użytkownika, dlatego nie wysyła wiadomości powitalnej ani nie wymaga dodatkowego hasła.

Edytowanie ustawień istniejącego już użytkownika

Aby edytować ustawienia już istniejącego użytkownika, wykonaj te czynności:

 1. W prawym górnym rogu Display & Video 360 wybierz Zarządzanie użytkownikami i powiadomienia > Zarządzanie użytkownikami.
 2. Wyszukaj użytkownika, którego chcesz edytować, i kliknij Nazwa, by otworzyć jego ustawienia.
 3. Na stronie tego użytkownika edytuj ustawienia, które chcesz zaktualizować. Edytować można wszystkie ustawienia oprócz adresu e-mail użytkownika. Adresu e-mail nie można zmienić od momentu, gdy użytkownik został po raz pierwszy dodany do Display & Video 360.
 4. Kliknij Zapisz.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć istniejącego użytkownika, wykonaj te czynności:

 1. W prawym górnym rogu Display & Video 360 kliknij Zarządzanie użytkownikami i powiadomienia  > Zarządzanie użytkownikami.
 2. Wyszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 3. Kliknij Działanie > Usuń.
 4. Aby usunąć użytkownika, postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?