Zarządzanie użytkownikami w Display & Video 360

Artykuł zawiera informacje o rolach użytkowników w Display & Video 360, dodawaniu i usuwaniu użytkowników oraz edytowaniu ich uprawnień.

Zanim zaczniesz

Nowi użytkownicy muszą mieć konta Google zarejestrowane za pomocą swoich adresów e-mail, aby można było ich dodać w Display & Video 360.

Aby utworzyć nowe konto Google, wejdź na accounts.google.com/SignUpExpress.

Zarządzanie dostępem użytkowników

 • Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do całego konta partnera (czyli jesteś użytkownikiem na poziomie partnera), możesz dodawać i edytować użytkowników.
  • Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do reklamodawcy i chcesz zarządzać użytkownikami, musisz skontaktować się z kimś w organizacji z dostępem tego typu na poziomie partnera. 
 • Możesz przyznawać uprawnienia tylko do tych partnerów i reklamodawców, do których masz dostęp.
 • W Display & Video 360 użytkownicy mogą mieć tylko jedną rolę użytkownika obejmującą wszystkich partnerów i reklamodawców, do których mają dostęp.
  • Jeśli do Partnera 123 masz dostęp typu „Odczyt i zapis”, musisz mieć te same uprawnienia w odniesieniu do każdego partnera, do którego masz dostęp. Nie możesz mieć dostępu typu „Odczyt i zapis” do Partnera 123, a do Partnera 456 – „Tylko do odczytu”.  

Zapraszanie zespołu tworzącego kreacje, by usprawnić współpracę

Aby rozpocząć współpracę, ktoś z Twojego zespołu ds. marki lub zespołu reklamowego musi dodać jednego administratora kreacji ze swojej agencji kreatywnej lub produkcyjnej. Ten administrator kreacji może później dodawać projektantów, twórców kreacji, producentów i dyrektorów ds. artystycznych jako użytkowników zarządzających kreacjami.

Wskazówka: jeśli korzystasz z Campaign Managera, a Twój zespół tworzący kreacje używa Studio, dodaj administratora kont Studio jako administratora kreacji w Display & Video 360.

Gdy użytkownik zarządzający kreacjami otworzy Display & Video 360, wyświetli mu się jego własna, spersonalizowana strona docelowa, na której może oglądać media plany i mieć szybki dostęp do najnowszych kreacji.

Role użytkowników w Display & Video 360

Każdy użytkownik może mieć jedną z tych ról na potrzeby obsługi wszystkich partnerów lub reklamodawców, do których ma dostęp:

 • Odczyt i zapis: użytkownicy mogą zarządzać kampaniami, kreacjami, pikselami, zamówieniami reklamowymi, elementami zamówienia i raportami dotyczącymi wszystkich partnerów lub reklamodawców, do których mają dostęp. Mogą też tworzyć i modyfikować użytkowników oraz włączać i wyłączać giełdy.
 • Tylko do odczytu: użytkownicy mogą tylko tworzyć raporty i wyświetlać dane dotyczące partnerów lub reklamodawców, do których mają dostęp.
 • Tylko raportowanie: użytkownicy mogą tworzyć wszystkie raporty i nimi zarządzać. 
 • Tylko raportowanie – ograniczona: użytkownicy mogą tworzyć tylko te bezpieczne dla klienta raporty i nimi zarządzać: ogólny, skuteczności w pozyskiwaniu odbiorców, o różnych partnerach, o słowach kluczowych, o identyfikatorach zamówień, o kategoriach oraz o zewnętrznych dostawcach danych.
 • Kreacja: użytkownicy mogą wyświetlać informacje o media planie, których potrzebują, ale nie mają dostępu do danych o kosztach ani do Rynku.

  Użytkownicy zarządzający kreacjami mogą: Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mogą:
   Przesyłać, tworzyć, edytować i usuwać kreacje oraz korzystać z galerii formatów. Wyświetlać danych konta związanych z kosztami, w tym m.in.: kosztów mediów, narzutu, opłat, kosztu umów, CPM, CPC, budżetu, danych rozliczeniowych itd.
   Wyświetlać media plan, niektóre dane o skuteczności, kampanie, listy odbiorców, zasoby i ustawienia (w trybie tylko do odczytu).  Tworzyć ani edytować kampanii, list odbiorców, zasobów i ustawień.
   Uruchamiać standardowe raporty.  Generować raportów o danych związanych z kosztami ani wyświetlać takich danych w statystykach i raportach.
    Dodawać ani usuwać użytkowników.
 • Administratorzy kreacji mają identyczny dostęp i takie same ograniczenia jak użytkownicy zarządzający kreacjami. Administratorzy kreacji mogą jednak dodatkowo zapraszać innych administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami do partnerów i reklamodawców, do których sami mają dostęp. Obecność administratorów kreacji ułatwia Twojemu zespołowi tworzącemu kreacje zarządzanie nim samym i prowadzenie współpracy. Administratorzy kreacji mogą:
  • Wyświetlać wszystkich administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami dodanych do partnera lub reklamodawcy, do którego sami mają dostęp.
  • Dodawać nowych administratorów kreacji i użytkowników zarządzających kreacjami.

Co jest widoczne dla użytkowników zarządzających kreacjami?

Wszędzie w Display & Video 360, gdzie wyświetlane są dane konta związane z kosztami, zamiast wartości liczbowych widoczny jest komunikat „Brak dostępu”. Jeśli Twoja rola użytkownika ogranicza dostęp do takich danych, obok elementów zamówienia, zamówień reklamowych itp. będziesz też mieć wyświetlaną etykietę „Ograniczony dostęp”.

Zamówienia reklamowe

 1. Etykieta „Ograniczony dostęp” pojawia się w przypadku zamówień reklamowych i elementów zamówienia, które zawierają usunięte informacje o budżecie.
 2. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mają dostępu do wydanego budżetu.
 3. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mają dostępu do pozostałego budżetu.
 4. Użytkownicy zarządzający kreacjami nie mogą edytować szczegółów zamówień reklamowych, więc przycisk Zapisz jest wyłączony.

Elementy zamówienia

W miejscu wartości przychodów, CPC i CPA jest wyświetlany komunikat „Brak dostępu”.

Dodawanie nowego użytkownika

Jeśli masz dostęp typu „Odczyt i zapis” do całego konta partnera (czyli jesteś użytkownikiem na poziomie partnera), możesz dodawać i edytować użytkowników, wykonując te czynności:

 1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami w menu More menu w prawym górnym rogu konta Display & Video 360.
 2. Na stronie Zarządzanie użytkownikami kliknij przycisk Nowy użytkownik.
 3. Wpisz nazwęadres e-mail użytkownika.
 4. Wybierz partnerów i reklamodawców, do których dostęp będzie mieć ten użytkownik. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko tych partnerów i reklamodawców, do których Ty masz dostęp.
 5. Określ rolę nowego użytkownika (jego uprawnienia). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz listę ról użytkowników powyżej.
 6. Na koniec kliknij Zapisz.

Nowi użytkownicy mogą logować się w Display & Video 360, gdy tylko zostaną dodani. Display & Video 360 używa hasła do konta Google z podanym adresem e-mail użytkownika, dlatego nie wysyła wiadomości powitalnej ani nie wymaga dodatkowego hasła.

Edytowanie ustawień istniejącego już użytkownika

Aby edytować ustawienia już istniejącego użytkownika, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami w menu More menu w prawym górnym rogu konta Display & Video 360.
 2. Na stronie Zarządzanie użytkownikami wyszukaj użytkownika, którego chcesz edytować, i kliknij opcję Nazwa, by otworzyć jego ustawienia.
 3. Na stronie tego użytkownika edytuj ustawienia, które chcesz zaktualizować. Edytować można wszystkie ustawienia oprócz adresu e-mail użytkownika. Adresu e-mail nie można zmienić od momentu, gdy użytkownik został po raz pierwszy dodany do Display & Video 360.
 4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij Zapisz.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć istniejącego użytkownika, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij Zarządzanie użytkownikami w menu More menu w prawym górnym rogu konta Display & Video 360.
 2. Na stronie Zarządzanie użytkownikami wyszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć, i zaznacz pole wyboru obok jego nazwy.
 3. Kliknij przycisk Działanie, a następnie kliknij Usuń
 4. Aby usunąć użytkownika, postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?