Tworzenie aktywności Floodlight

Display & Video 360 obsługuje teraz globalny tag witryny do mierzenia konwersji. Zalecamy klientom zaktualizowanie swoich implementacji aktywności Floodlight, by mogli używać tego tagu i korzystać z najnowszych funkcji i możliwości, jakie oferuje.

Jeśli do wyświetlania reklam używasz Campaign Managera, aktywnościami Floodlight możesz zarządzać w ustawieniach Floodlight w tej usłudze. Użytkownicy Campaign Managera mogą dowiedzieć się więcej o aktywnościach Floodlight w Centrum pomocy tej usługi.

Aktywność Floodlight to fragment kodu HTML służący do śledzenia konwersji, dodawania użytkowników do list remarketingowych i przekazywania informacji o transakcjach sprzedaży.

Dla każdego zdarzenia, które chcesz śledzić, trzeba utworzyć nową aktywność Floodlight. Display & Video 360 tworzy kod tagu, który należy dodać do witryny lub aplikacji w odniesieniu do każdego takiego zdarzenia.

Format

 • Globalny tag witryny (zalecany): globalny tag witryny można zaimplementować w różnych usługach Google, co ułatwia wdrażanie. Jest to tag JavaScript umieszczany na każdej stronie witryny. Jeśli używasz aktywności Floodlight bezpośrednio w witrynie na komputery lub urządzenia mobilne na potrzeby zdarzeń konwersji lub remarketingu, zalecamy użycie globalnego tagu witryny. Więcej informacji
 • Tagi iframe: jeśli nie możesz zastosować globalnego tagu witryny, użyj tagów iframe. Tagi iframe są dodawane tylko do stron ze śledzonymi zdarzeniami.
 • Tagi graficzne: jeśli nie możesz zastosować globalnych tagów witryny ani tagów iframe, użyj tagów graficznych. Tagi graficzne są dodawane tylko do stron ze śledzonymi zdarzeniami.

Więcej informacji o poszczególnych formatach tagu

Format tagu Działa w różnych usługach Google Dostępny w aplikacjach Obsługuje tagi dynamiczne w usłudze Campaign Manager
Globalny tag witryny Tak Nie Tak
Tag iframe Nie Tak Tak
Tag graficzny Nie Tak Nie

Typ i metoda zliczania

Działania licznika 

Służą do zliczania konwersji powiązanych ze zdarzeniem. Mogą to być odwiedziny konkretnej strony przez użytkowników, którzy widzieli lub kliknęli jedną z Twoich reklam. Dostępne metody zliczania:

 • Standardowa: zliczane są wszystkie konwersje.

 • Unikalni: zliczana jest pierwsza konwersja dla każdego unikalnego użytkownika w ciągu każdej doby. 

 • Na sesję: zliczana jest jedna konwersja na użytkownika na sesję. Możesz określić długość sesji dla swojej witryny. 

Działania sprzedażowe 

Służą do śledzenia liczby sfinalizowanych transakcji sprzedaży lub kupionych produktów. Możesz też mierzyć całkowitą wartość każdej sprzedaży. Dostępne metody zliczania:

 • Transakcje: zliczane są wszystkie konwersje, a także łączna liczba transakcji sprzedaży i całkowite przychody z nimi związane.

 • Sprzedane przedmioty: zliczane są wszystkie konwersje, a także łączna liczba sprzedanych przedmiotów i całkowite przychody z nimi związane.

Tworzenie internetowej aktywności Floodlight

 1. Otwórz ustawienia reklamodawcy i w menu po lewej stronie kliknij Floodlight w sekcji Zasoby.
 2. Kliknij przycisk Nowa aktywność Floodlight.
 3. Kliknij Sieć.
 4. Nazwij aktywność Floodlight.
 5. Wybierz ustawienia Format, Typ i Metoda zliczania spośród opcji opisanych powyżej. W przypadku użytkowników Menedżera tagów Google ustawienia te określają, jaki podstawowy format tagu zostanie wysłany do kontenera przy przekazywaniu aktywności do tego narzędzia. Jeśli wybierzesz tag iframe lub globalny tag witryny, Menedżer tagów użyje tagu iframe. Jeśli wybierzesz tag graficzny, Menedżer tagów użyje tagu graficznego.
 6. (Opcjonalnie) Wybierz Remarketing, jeśli chcesz mieć możliwość używania aktywności Floodlight do tworzenia list odbiorców. ​
 7. (Opcjonalnie) Wybierz utworzone wcześniej Zmienne niestandardowe, których chcesz używać w tej aktywności Floodlight. Więcej informacji
 8. Zapisz i zamknij.

Po zapisaniu tagu możesz zobaczyć jego podgląd, klikając w aktywności Floodlight kartę Kod.

Tworzenie aktywności Floodlight do śledzenia aplikacji mobilnych

 1. Otwórz ustawienia reklamodawcy i w menu Zasoby kliknij Floodlight.
 2. Kliknij przycisk Nowa aktywność Floodlight.
 3. Wybierz Aplikacja mobilna.
 4. Wyszukaj aplikację, którą chcesz śledzić, według platformy (iOS lub Android), a potem ją wybierz.
 5. Określ, jak chcesz śledzić aplikację – za pomocą Google Play czy Firebase. Dowiedz się więcej o opcjach śledzenia aplikacji mobilnych.
 6. Wpisz wymagane informacje, by połączyć swoje konto z Google Play lub Firebase, a potem kliknij Połącz.
 7. Gdy połączysz konto z Google Play lub z Firebase, aktywności Floodlight (dla wszystkich zdarzeń) zostaną uzupełnione automatycznie. Będą się one wyświetlać w sekcji Aktywności Floodlight i będą oznaczone ikoną Firebase lub Androida.

Jeśli udało Ci się połączyć konto z Firebase i nie widzisz automatycznie wstawianych aktywności Floodlight do śledzenia aplikacji mobilnych, skontaktuj się z właścicielami konta Firebase, by sprawdzić, czy w ustawieniach projektu Firebase podali identyfikator sklepu z aplikacjami. To pole jest opcjonalne w Firebase, ale jest wymagane, by zdarzenia w aplikacjach generowały aktywności Floodlight.

Zmiana formatu istniejących już aktywności Floodlight

 1. Otwórz ustawienia reklamodawcy i w menu Zasoby kliknij Floodlight.
 2. Kliknij nazwę istniejącej już aktywności Floodlight.
 3. Zmień ustawienie opcji Format w sekcji Informacje podstawowe.
 4. Zapisz i zamknij.

Musisz poprosić webmastera o usunięcie z witryny istniejącej już aktywności Floodlight i zastąpienie jej nową.

Eksportowanie tagów

Za każdym razem, gdy utworzysz nową aktywność Floodlight lub zmodyfikujesz już istniejącą, musisz wyeksportować tagi i wysłać je do webmastera, który umieści je w witrynie. Samo utworzenie lub zmodyfikowanie aktywności Floodlight nie zaktualizuje tagów.

Aby zbiorczo wyeksportować tagi:

 1. Otwórz ustawienia reklamodawcy i w menu Zasoby kliknij Floodlight.
 2. Zaznacz pole wyboru obok aktywności Floodlight, których tagi chcesz wyeksportować.
 3. Kliknij Działanie i wybierz Eksportuj do pliku CSV.
 4. Nastąpi pobranie tagów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?