Ustawianie limitów wyświetleń

Ograniczanie liczby wyświetleń swoich reklam użytkownikom

Możesz ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy użytkownikom. Jest to przydatne, gdy nie chcesz, by użytkownicy widzieli Twoją reklamę zbyt wiele razy.

Ustawianie limitu wyświetleń dla zamówienia reklamowego lub jego elementu

Limit wyświetleń możesz ustawić dla poszczególnych elementów zamówienia lub dla wszystkich elementów zamówienia reklamowego.

 1. Otwórz element zamówienia lub zamówienie reklamowe i kliknij kartę Szczegóły na górze.
 2. Przewiń do sekcji Limit wyświetleń i wybierz te ustawienia:
  • Kryteria:
   • Liczba ekspozycji (elementy zamówienia displayowe, wideo i TrueView): maksymalna liczba wyświetleń reklamy użytkownikowi.
   • Liczba wyświetleń (elementy zamówienia TrueView): maksymalna liczba wyświetleń reklamy użytkownikowi. Dowiedz się więcej o wyświetleniach elementów zamówienia TrueView.
  • Okres: czas obowiązywania limitu, np. jeden dzień lub dwa tygodnie.
 3. Kliknij Zapisz.

Uwagi

 • Ograniczenie liczby wyświetleń zamówienia reklamowego: ogranicza liczbę wyświetleń elementów tego zamówienia.

  Jeśli na przykład zamówienie reklamowe ma liczbę wyświetleń na użytkownika ograniczoną do czterech, a element tego zamówienia ma limit trzech wyświetleń dziennie, element zamówienia może ostatecznie zostać ograniczony przez limit wyświetleń zamówienia reklamowego. Podobnie jest w przypadku budżetu zamówienia reklamowego, który ogranicza maksymalne wydatki na elementy zamówienia, niezależnie od poszczególnych budżetów tych elementów.

 • Wpływ na zasięg: użycie mniejszego limitu wyświetleń ograniczy liczbę wyświetleń, za które element zamówienia będzie mógł ustalać stawki.

 • Jednoczesne reklamy: jeśli limit wyświetleń nie został osiągnięty, może się zdarzyć, że użytkownik zobaczy kilka Twoich reklam na tej samej stronie jednocześnie. Każde zakupione wyświetlenie jest wliczane osobno w ustalony limit. 

Limity wyświetleń na użytkownika w różnych typach zasobów reklamowych

Ograniczenia liczby wyświetleń w Display & Video 360 mogą być wymuszane osobno w różnych typach zasobów reklamowych, np. w różnych środowiskach (mobilnych lub stacjonarnych) oraz źródłach zasobów reklamowych (od określonych wydawców).

 • Aplikacje mobilne: Display & Video 360 obsługuje limit wyświetleń na użytkownika w różnych aplikacjach mobilnych na tym samym urządzeniu z iOS lub Androidem, gdy IDFA lub identyfikator wyświetlania reklam urządzenia jest przekazywany w pytaniu o stawkę wyświetlenia. Jeśli identyfikator urządzenia mobilnego nie zostanie rozpoznany jako wyświetlenie zakupione na aukcji otwartej, wyświetlenie będzie wykluczane przez elementy zamówienia stosujące limity wyświetleń na użytkownika.
 • TrueView: w przypadku zamówień reklamowych, które zawierają zarówno elementy TrueView, jak i elementy inne niż TrueView, w zasobach reklamowych YouTube i Google Ad Managera limity wyświetleń na użytkownika będą w miarę możliwości egzekwowane wobec zalogowanych użytkowników niezależnie od limitów wyświetleń na użytkownika dotyczących użytkowników niezalogowanych.
  • Elementy zamówienia z sekwencją reklam: limit wyświetleń na użytkownika dla elementów zamówienia z sekwencją reklam jest automatycznie ustawiony na 1 sekwencję na użytkownika na 30 dni.
  • Reklamy TrueView In-Stream i bumpery reklamowe w aukcji: jeśli filmy z tego elementu zamówienia są używane w innych elementach zamówienia TrueView, wyświetlenia lub obejrzenia z innych elementów zamówienia dla danego użytkownika będą wliczane do limitu wyświetleń na użytkownika. Gdy użytkownik osiągnie limit wyświetleń, Google przestanie wyświetlać ten element zamówienia.
 • Audio: nie ma szczególnych wytycznych dotyczących zarządzania częstotliwością w kreacjach audio – działają one tak samo jak inne typy kreacji w Display & Video 360. Niezależnie od typu kreacji ograniczenie liczby wyświetleń działa tylko wtedy, gdy wydawca przekazuje plik cookie z urządzenia (taki sam jak identyfikator urządzenia). W przypadku kreacji audio jest to możliwe, jednak niezbyt powszechne. W razie wątpliwości skontaktuj się z wydawcą.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?