Alerty w Display & Video 360

W Display & Video 360 możesz włączyć alerty dotyczące reklamodawcy, które będą Cię informować o wszystkich elementach wymagających Twojej uwagi. Użytkownicy z dostępem do tego reklamodawcy zobaczą alerty obok elementów, które spowodowały ich wyświetlenie. Najedź kursorem myszy na alert, by zobaczyć więcej informacji. Oto przykłady elementów zamówienia, w przypadku których zostały uruchomione alerty:

A warning that there are no items in the feed associated with a line item.

Ustawianie alertów dotyczących reklamodawcy

 1. We właściwościach reklamodawcy w Display & Video 360 wybierz Ustawienia > Konfiguracja alertów.
 2. Zobaczysz listę dostępnych alertów wraz z opisem każdego z nich.
 3. Użyj przełącznika „Wł./Wył.”, by włączyć lub wyłączyć konkretny alert.
 4. W przypadku niektórych alertów możesz też skonfigurować określone ustawienia, klikając przycisk Edytuj.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli po uruchomieniu alertu chcesz otrzymać e-maila, kliknij link w kolumnie Stan subskrypcji, by przejść do osobistych ustawień powiadomień. Więcej informacji
 6. Zapisz alerty.

Typy alertów

 • Alerty dotyczące tempa

  • Brak wydatków: element zamówienia lub zamówienie reklamowe są aktywne, ale nie zarejestrowano dla nich żadnych wydatków z wczoraj ani dziś.

  • Przekroczono próg wydatków: łączna kwota dziennych wydatków reklamodawcy przekroczyła wczoraj (00:00–23:59 w strefie czasowej reklamodawcy) określoną kwotę.Aby uniknąć fałszywych alarmów, ustaw dzienny limit wydatków na co najmniej trzykrotność spodziewanych dziennych wydatków reklamodawcy.

  • Zbyt małe tempo: zamówienie reklamowe nie realizowało zaplanowanych dziennych wydatków co najmniej przez ostatnie dwa dni i według prognoz wykorzysta mniej niż 90% całego budżetu do końca okresu emisji.Prognozy są obliczane na podstawie danych o skuteczności z ostatnich siedmiu dni i przewidują, jaką część budżetu zamówienie reklamowe wykorzysta do końca bieżącego segmentu budżetu.   

  • Ograniczona wielkość grupy odbiorców: element zamówienia jest kierowany na listę odbiorców o bardzo ograniczonym zasięgu, więc budżet może nie zostać wydany w całości. Aby ten alert został uruchomiony, musisz też mieć włączony alert o zbyt małym tempie.

  • Umowy offline: co najmniej jedna umowa objęta kierowaniem nie wysłała żadnych zasobów reklamowych w ciągu ostatnich 24 godzin, przez co budżet może nie zostać wydany.Aby ten alert został uruchomiony, musisz też mieć włączony alert o zbyt małym tempie.  

 • Alerty dotyczące skuteczności

  • Znaczna zmiana skuteczności: skuteczność zamówienia reklamowego ostatnio znacznie się zmieniła w odniesieniu do założonego celu.

  • Zbyt mała skuteczność: zamówienie reklamowe ma zbyt małą skuteczność w odniesieniu do założonego celu.

  • Ograniczona lista odbiorców: element zamówienia jest kierowany na co najmniej jedną listę odbiorców, której nie może użyć.

 • Alerty dotyczące kreacji

  • Odrzucona kreacja: element zamówienia używa co najmniej jednej kreacji, która została najpierw zaakceptowana, a potem odrzucona przez co najmniej jedną giełdę.
  • Kreacja z ograniczeniem: element zamówienia korzysta z co najmniej jednej kreacji, której wyświetlanie podlega ograniczeniom na określonych listach odbiorców.
  • Kreacja odrzucona w zakresie gwarantowanej automatyzacji: umowa gwarantowanej automatyzacji obejmuje co najmniej jedną kreację odrzuconą przez wydawcę.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?