YouTube-toppannonser

Med YouTube-toppannonser kan du fremheve merkevaren din, produktet ditt eller tjenesten din i et tilpasset videoannonseformat som vises i feeden på YouTube-startsiden på alle enheter. YouTube-toppannonser er spesielt godt egnet hvis du vil

I denne artikkelen finner du informasjon om YouTube-toppannonser, tekniske spesifikasjoner og rapporteringsverktøy.

Merk: Hvis du vil bruke toppannonser, må du bestille dem gjennom en Google-salgsrepresentant. Finn ut mer om reserverte plasseringer på YouTube

Slik vises toppannonser på YouTube

Datamaskiner

Skrivebordsvisning for YouTube-toppannonser

Mobilenheter

Mobilvisning av YouTube-toppannonser

TV-skjermer

TV-skjermvisning av YouTube-toppannonser

Tilgjengelige elementer

I toppannonser kan du bruke elementene i tabellen nedenfor. Du kan forhåndsvise elementene ved hjelp av verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser. Med dette verktøyet ser du hvordan toppannonsene kommer til å se ut på YouTube, både på datamaskiner, mobilenheter og TV-skjermer.

Enkelte elementer støttes ikke av formatet for toppannonser eller har bare begrenset støtte. Det gjelder disse:

Innholdselement Enheter som støttes Retningslinjer
Nettadresse til YouTube-video

Datamaskiner

Mobilenheter

TV-skjermer

Linken til videoen din. Nettadressen kan være en hvilken som helst standardvideo som lastes opp til YouTube. Videoen må ha statusen «Offentlig» eller «Ikke oppført» for å kunne vises.

(Anbefalt) Bruk en video i 16:9-format for å oppnå best resultater. Oppløsningen bør være 1920 x 1080 eller høyere.

Overskrift

Datamaskiner

Mobilenheter

TV-skjermer

Teksten som vises ved siden av, oppå eller nedenfor toppannonsen. I verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser blir du varslet når teksten kan være for lang.

Tekst på knapp for handlingsfremmende oppfordring

Datamaskiner

Mobilenheter

Den handlingsfremmende teksten på knappen. I verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser blir du varslet når teksten kan være for lang.

Klikknettadresse for handlingsfremmende oppfordring

Datamaskiner

Mobilenheter

Destinasjonsadressen for knappen med den handlingsfremmende oppfordringen. Destinasjonsadressen kan føre videre til andre sider på YouTube eller direkte til et annet nettsted. I verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser blir du varslet når teksten kan være for lang.

Alle reklamer i en toppannonse må ha samme destinasjonsadresse. Hvis én reklame for eksempel fører videre til https://play.google.com, må alle andre reklamer i denne toppannonsen føre til den samme nettadressen.

Beskrivelsestekst

Mobilenheter

TV-skjermer

En valgfri beskrivelse som vises med toppannonsen. I verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser blir du varslet når teksten kan være for lang.

Utseende for primærvideo

Datamaskiner

TV-skjermer

Hvordan toppannonsen vises på en kompatibel enhet. Du kan velge «Bredskjerm» eller «Standard videostørrelse».

Tidspunkt for autoavspilling

Datamaskiner

Videoens starttidspunkt og varighet. Du kan angi det nøyaktige tidspunktet når autoavspillingen av videoen skal begynne, og hvor lenge den skal spilles av.

Teksting kan legges til automatisk i videoer når lyden er kuttet. I Videobehandler kan du slå av automatisk teksting i videoene dine. Finn ut mer om hvordan du slår av teksting

Følgevideoer Datamaskiner

Videoer (opptil to) som vises ved siden av toppannonsen på datamaskiner. Du kan legge til følgevideoer ved hjelp av nettadressen til en YouTube-spilleliste. De to første videoene i spillelisten vises. Videoene behøver ikke å komme fra samme kanal.

Hvis du velger «Følgevideoer» i verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser, men du ikke oppgir nettadressen til en spilleliste, blir videoene du har angitt som offentlige i kanalen din, lagt til som følgevideoer.

Hvis du velger «Følgevideoer» i verktøyet for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser, og du oppgir nettadressen til en spilleliste, blir videoene merket med «Offentlig» eller «Ikke oppført» i spillelisten din, lagt til som følgevideoer.

Merk: Det kan ta opptil 30 sekunder før endringer i spillelisten vises i verktøyet for forhåndsvisning av toppannonser.

Kanalgrafikk Datamaskiner

En bakgrunn eller et banner som vises øverst på en YouTube-side. Kanalgrafikken hentes automatisk fra YouTube-kanalen og vises sammen med toppannonsen.

Du kan slå på kanalgrafikk hvis du velger «Standard videostørrelse». Du kan også slå på kanalgrafikk for «Bredskjerm», men bare hvis «Følgevideoer» er slått av.

Du bør gjøre ferdig kanalgrafikken senest to dager før du kjører den aktuelle toppannonsen.

Kanalikon

Datamaskiner

Mobilenheter

Et ikon som representerer YouTube-kanalen. Kanalikonet hentes automatisk fra YouTube-kanalen og vises sammen med toppannonsen.

Du bør gjøre ferdig kanalikonet senest to til tre dager før du kjører den aktuelle toppannonsen.

Reklamegodkjenning

Send reklamene til Google-salgsrepresentanten din senest 48 timer før kampanjen starter. Ellers risikerer du at kampanjen blir forsinket.

Rapporteringsverktøy

Beregninger

I rapporteringen for toppannonseformatet støttes beregningene nedenfor. Tilgjengeligheten til enkelte av beregningene avhenger av kjøpsmodellen og enheten der toppannonsen vises.

 • Annonsevisninger
 • Klikk til video
 • Videoseere («Video avspilt til: 25 % / 50 % / 75 % / 100 %»)
 • Klikk til nettstedet ditt (valgfritt)
 • Klikk til YouTube-kanalen
 • Klikk på følgevideoer
Merk: For toppannonser på TV-skjermer er beregningene begrenset til annonsevisninger, klikk til video, videoseere og klikk til en YouTube-kanal.

Tredjepartsmålinger

 • Tillatt: Annonsevisninger (nettadresse for 1 x 1 piksel) og klikk til nettstedet ditt (viderekoblingsadresse) er tillatt.
 • Ikke tillatt: Piksler som brukes for å samle inn data om målgruppesammensetning og JavaScript-piksler, er ikke tillatt. Synlighetsmålinger via tredjeparter er ikke tillatt i formater for YouTube-startsiden.

Merk:

Remarketing

 • Visninger: Remarketing-tagger støttes ikke for visninger.
 • Avspillinger: Du kan opprette remarketinglister basert på målgruppelister og videoavspillinger i YouTube.
 • Klikk (for å spille av): Floodlight-tagger for remarketing støttes (men bare for toppannonser på datamaskiner).

Link til beslektet innhold