Tworzenie reklam w Gmailu o niestandardowym formacie HTML

Niestandardowy kod HTML to opcja odpowiednia dla doświadczonych reklamodawców, która umożliwia tworzenie reklam bez korzystania z gotowych szablonów. Takie reklamy mogą zawierać pliki wideo i wiele wezwań do działania. Aby tworzyć reklamy w Gmailu o niestandardowym układzie, prześlij do Google Ads własne pliki HTML.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować i przesłać niestandardowe reklamy w Gmailu.

Zanim zaczniesz

Ważne: reklamy w Gmailu w niestandardowym formacie zachowują formatowanie docelowego adresu URL i są niezgodne z końcowymi adresami URL i szablonami śledzenia. Więcej informacji o ulepszonych adresach URL.

Instrukcje

Niestandardowa reklama w Gmailu to folder ZIP, który zawiera wszystkie pliki reklamy zwiniętej i rozwiniętej. Aby uniknąć problemów, przestrzegaj ścisłych specyfikacji formatowania opisanych poniżej.

Reklamy obowiązują następujące ograniczenia rozmiaru:

 • Całkowity rozmiar folderu ZIP: < 1,25 MB
 • Liczba plików: < 100 plików
 • Rozmiar pliku: < 500 KB

Tworzenie reklamy zwiniętej

Aby utworzyć reklamę zwiniętą, do folderu ZIP musisz dodać dwa pliki:

 • Obraz logo (o nazwie „logo.png”, „logo.jpg” lub „logo.gif”)
 • Plik tekstowy (o nazwie „teaser.txt”)

Specyfikacja obrazu logo

Musisz nazwać plik „logo.png”, „logo.jpg” lub „logo.gif” i zapisać go w formacie PNG, JPG lub GIF.

 • Rozmiar obrazu logo: maksymalnie 144 x 144 piks. w proporcji 1:1
 • Maksymalny rozmiar pliku: 150 KB
 • Format pliku: PNG, JPG lub GIF (nieanimowane)

Obraz logo to mała ikona, grafika lub logo marki.

Obraz będzie wyświetlany jako kwadrat o wielkości 50 x 50 pikseli na urządzeniach o normalnej rozdzielczości, lecz akceptujemy też większy rozmiar (maks. 144 x 144 piksele), by zapewnić komfort przeglądania na innych urządzeniach.

Specyfikacja pliku tekstowego

Musisz nazwać plik „teaser.txt” i zapisać go w formacie TXT. Oto przykład poprawnie sformatowanego pliku tekstowego.

Advertiser: [nazwa firmy]
Subject: Wszystko 20% taniej w [nazwa firmy]
Description: Kupuj nowe produkty w niskich cenach!
Display URL: www.example.com
Landing Page: https://www.example.com/sale

Uwaga: przygotuj swój plik dokładnie na podstawie przykładu. Pamiętaj o dodaniu nagłówków w języku angielskim zgodnie z poniższymi wskazówkami.Uwzględnij zarówno kategorię (np. „Reklamodawca”), jak i swoje informacje. W tabeli poniżej znajdziesz ograniczenia liczby znaków i dokładniejsze wskazówki na temat zawartości.

Nagłówki Limity znaków Co uwzględnić?
Advertiser 20 Nazwa lub domena Twojej firmy.
Subject 25 Tytuł – może zawierać ofertę, rabat lub interesującą informację.
Description 90 Opisem może być krótkie podsumowanie lub wezwanie do działania.
Display URL 32 Adres URL, który ma być widoczny w reklamie.
Landing page bez limitu URL przekierowania zwiastuna – używany jako adres docelowy po kliknięciu „krótkiego wyświetlanego URL-a nadawcy” w rozwiniętej reklamie. W tym polu można dodać statyczny URL śledzenia kliknięć. To strona, która wyświetla się użytkownikowi po kliknięciu wyświetlanego adresu URL.

 

Tworzenie reklamy rozwiniętej

Aby utworzyć reklamę rozwiniętą, do folderu ZIP musisz dodać jeden plik HTML i jeden folder obrazów:

 • Folder obrazów (o nazwie „Images”) zawierający pliki obrazów do reklamy rozwiniętej
 • Plik HTML o nazwie „index.html”

Specyfikacja folderu obrazów

 • Twoja reklama może zawierać od jednego do 100 obrazów. Aby umieścić plik wideo w swojej reklamie rozwiniętej, przejdź do sekcji wideo poniżej.
 • Maksymalna szerokość obrazu: 650 pikseli
 • Maksymalna wysokość obrazu: 1000 pikseli (Uwaga: aby reklama była skuteczna, jej całkowita wysokość – łącznie z tekstem i wszystkimi obrazami – nie powinna przekraczać 650 pikseli).

Specyfikacja pliku HTML

Dane techniczne

 • Adresy URL: plik musi zawierać co najmniej jeden bezwzględny adres URL (maksymalnie 15), a wszystkie znaki specjalne (spacje, znaki # itp.) powinny być zakodowane.
 • Formatowanie: układem najlepiej zarządzać za pomocą standardowych tabel HTML, by zapewnić spójną prezentację na różnych urządzeniach.
 • Śledzenie: można używać statycznych linków monitorujących do monitorowania kliknięć zewnętrznych. Piksele śledzące wyświetlenia oraz dynamiczne linki monitorujące są zabronione.Jeśli korzystasz z szablonu niestandardowej reklamy HTML w Gmailu, dodaj wybrane linki monitorujące do plików index.html i teaser.txt.
 • Znaczniki: obsługiwany jest język HTML (kodowanie UTF8), niektóre tagi HTML5 („ARTICLE”, „ASIDE”, „FIGCAPTION”, „FIGURE”, „FOOTER”, „HEADER”, „MARK”, „SECTION”, „TIME”, „WBR”) i niektóre style CSS (wyłącznie atrybuty stylu tagów, np. <div style="color: black" >).

Niedozwolone znaczniki

 • JavaScript: tagi <script> będą automatycznie usuwane z reklamy
 • Arkusze stylów: tagi <link> będą automatycznie usuwane z reklamy
 • Flash
 • HTML5: obsługiwane są tylko tagi „ARTICLE”, „ASIDE”, „FIGCAPTION”, „FIGURE”, „FOOTER”, „HEADER”, „MARK”, „SECTION”, „TIME” i „WBR”
 • Dźwięk
 • Elementy iframe
 • Animowane obrazy: GIF

Obsługiwane elementy CSS

azimuth border-right-color font-size-adjust list-style padding-bottom text-decoration-style
background border-right-style font-stretch list-style-image padding-left text-emphasis
background-attachment border-right-width font-style list-style-position padding-right text-emphasis-color
background-blend-mode border-spacing font-synthesis list-style-type padding-top text-emphasis-style
background-clip border-style font-variant margin pause text-indent
background-color border-top font-variant-alternatives margin-bottom pause-after text-justify
background-image border-top-color font-variant-caps margin-left pause-before text-kashida-space
background-origin border-top-left-radius font-variant-east-asian margin-right pitch text-orientation
background-position border-top-right-radius font-variant-ligatures margin-top pitch-range text-overflow
background-repeat border-top-style font-variant-numeric marker-offset quotes text-transform
background-size border-top-width font-weight max-height richness text-underline-position
border border-width height max-width speak unicode-bidi
border-bottom box-sizing image-orientation min-height speak-header vertical-align
border-bottom-color caption-side image-resolution min-width speak-numeral voice-family
border-bottom-left-radius clear ime-mode mix-blend-mode speak-punctuation white-space
border-bottom-right-radius color isolation object-fit speech-rate width
border-bottom-style direction layout-flow object-position stress word-break
border-bottom-width display layout-grid opacity table-layout word-spacing
border-collapse elevation layout-grid-char outline text-align word-wrap
border-color empty-cells layout-grid-char-spacing outline-color text-align-last writing-mode
border-left float layout-grid-line outline-style text-autospace zoom
border-left-color font layout-grid-mode outline-width text-combine-upright  
border-left-style font-family layout-grid-type overflow text-decoration  
border-left-width font-feature-settings letter-spacing overflow-x text-decoration-color  
border-radius font-kerning line-break overflow-y text-decoration-line  
border-right font-size line-height padding text-decoration-skip  

Dodawanie filmów do pliku HTML reklamy rozwiniętej

 1. Jak dodać film?

  W reklamie można umieścić film z YouTube z podglądem. Kiedy użytkownik komputera kliknie obraz wideo, rozpocznie się odtwarzanie filmu w module lightbox w Gmailu. Gdy użytkownik skończy oglądać film, wróci do rozwiniętej reklamy w Gmailu. Na telefonach film będzie odtwarzany w standardowym odtwarzaczu wideo użytkownika (jak np. aplikacja YouTube lub przeglądarka).

  Instrukcje: aby dodać film z serwisu YouTube, zakoduj link z YouTube, źródło obrazu i wyświetlany tekst tak, by pasowały do Twojej reklamy. Przykład:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0"><img src="images/play.jpg" alt="Wideo w Gmailu"></a>

  Uwaga: wideo z YouTube nie będzie widoczne ani odtwarzane w module lightbox podczas wyświetlania podglądu reklamy w Google Ads.

 2. Jak dodać film w nowej karcie?

  Jeśli chcesz, żeby film był odtwarzany w nowej karcie w serwisie YouTube, a nie w module lightbox, wybierz klasę „nonplayable” (nieodtwarzany).

  Przykład:

  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0" class="nonplayable"><img src="images/play.jpg" alt="Wideo w Gmailu"></a>

 3. Ważne: dodaj przycisk odtwarzania do obrazu podglądu.

  Aby użytkownik wiedział, że po kliknięciu obrazu zostanie odtworzony film, na obrazie podglądu trzeba umieścić przycisk odtwarzania. Google Ads nie dodaje do obrazu podglądu żadnego elementu, który sugerowałby, że jego kliknięcie spowoduje odtworzenie filmu.

Powiązane artykuły