Quảng cáo khám phá video TrueView

Cách quảng cáo khám phá video TrueView hoạt động

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy trên trang kết quả tìm kiếm và trang xem trên YouTube cho cả phiên bản dành cho máy tính để bàn và m.youtube.com, cũng như trang chủ ứng dụng dành cho thiết bị di động. Đơn vị quảng cáo bao gồm hình thu nhỏ và tối đa ba dòng văn bản. Nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang xem hoặc trang kênh trên YouTube để xem video thay vì phát video trong chính đơn vị quảng cáo. 

Quảng cáo khám phá video TrueView xuất hiện khác nhau, phụ thuộc vào nơi chúng chạy:

Kết quả tìm kiếm trên YouTube

Quảng cáo khám phá video TrueView xuất hiện trên kết quả tìm kiếm trên YouTube dọc theo kết quả tìm kiếm không phải trả tiền. Quảng cáo chứa hình thu nhỏ, dòng tiêu đề, tên kênh và số lượt xem video.

in_display_yt_search

Quảng cáo được xếp hạng cao nhất cũng có thể được lặp lại bên dưới kết quả tìm kiếm không phải trả tiền

Trang xem video trên YouTube

Quảng cáo khám phá video có thể xuất hiện trên trang xem ở những vị trí khác nhau sau đây:

    1. Trong phần video có liên quan dưới dạng đơn vị chứa hình thu nhỏ, dòng tiêu đề, tên kênh và số lượt xem video.
    2. Dưới dạng lớp phủ trên video. Lớp phủ trông giống nhau trên trang xem YouTube và trên các trình phát được nhúng.

in_display_yt_overlay
Trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể xuất hiện trên trang chủ của ứng dụng YouTube dành cho Android và iOS vào những ngày mà video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động không được bán.

Android (Dọc)

in_display_mobile_app_android_homepage

iOS (Dọc)

In-display YouTube iOS app homepage
Trang tìm kiếm trên web và trang xem YouTube dành cho thiết bị di động

Quảng cáo khám phá video có thể xuất hiện trên trang tìm kiếm và trang xem YouTube dành cho thiết bị di động dưới dạng video quảng cáo ở vùng video có liên quan trên cùng dành cho thiết bị cao cấp.

in_display_mobile_search in_display_mobile_watchpage

Tổng quan về nội dung

Tên nội dung Mô tả
URL video Video phải được tải lên YouTube
Hình ảnh Chọn trong số 4 hình thu nhỏ được tạo tự động

Để triển khai hình thu nhỏ tùy chỉnh, hãy liên hệ với đại diện Google của bạn
Văn bản dòng tiêu đề Tối đa 25 ký tự (nhiều hơn 25 ký tự sẽ được rút ngắn trên một số thiết bị)
Mô tả Hai dòng với mỗi dòng tối đa 35 ký t

Mô tả không được hiển thị trong Đề xuất

Để tạo quảng cáo khám phá video TrueView, video cần phải được đặt là công khai hoặc không công khai. Tất cả quảng cáo phải tuân thủ Chính sách quảng cáo YouTube.

Cài đặt quảng cáo video

Định dạng tệp: AVI, ASF, Quicktime, Windows Media, MP4 hoặc MPEG

          Codec video ưu tiên: H.264, MPEG-2 hoặc MPEG-4

          Codec âm thanh ưu tiên: MP3 hoặc AAC

Độ phân giải: Nên sử dụng độ phân giải 640x360 (16:9) hoặc 480x360 (4:3)

Tốc độ khung hình: 30 FPS

Tỷ lệ co: Tỷ lệ co gốc không có khung chữ (ví dụ: 4:3, 16:9)

Kích thước tệp tối đa: 1 GB

Chỉ số báo cáo

  • Lần hiển thị
  • Số nhấp chuột
  • Số lượt xem