Krav til lysboksannonser

 

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Lysboksannonser er utvidbare rich media-bannerannonser som vises i Google Displaynettverk. Lysboksannonser er underlagt de vanlige retningslinjene for Google Ads, retningslinjene for bilder og video samt kravene nedenfor.

Blandede annonser i lysbokskampanjer

Vi tillater ikke

Bruk av andre annonseformater i en kampanje for lysboksannonser

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Sørg for at kampanjen din utelukkende omfatter lysboksannonser.

Manglende handlingsfremmende oppfordring i bilde

Vi tillater ikke

Manglende handlingsfremmende oppfordringer på bilder i en Studio-utformingsmal

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Legg til en handlingsfremmende oppfordring i bildet (f.eks. «Hold markøren over annonsen for å vise den»), slik at brukerne vet hva de skal gjøre med annonsen. Last så opp bildet på nytt. Hvis du ikke får endret bildet slik at det oppfyller dette kravet, må du laste opp et annet bilde, som er i tråd med retningslinjene.

Relaterte retningslinjer og vanlige årsaker til avslag

Google Ads-retningslinjene nedenfor er spesielt relevante for lysboksannonser. Når annonser ikke godkjennes, skyldes det ofte brudd på disse retningslinjene. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Avvik i destinasjoner

Alle nettadresser som benyttes i annonser og utvidelser, må lede til samme domene som destinasjonen for annonsen. Du finner mer informasjon i retningslinjene for avvik i destinasjoner. I forbindelse med lysboksannonser må du være spesielt oppmerksom på visningsadressen, klikknettadressen for logoen og nettadressen for den handlingsfremmende oppfordringen i overskriften, som alle må overholde disse retningslinjene.

Uakseptabelt videoformat

Alle videoer som lastes opp, må ha riktig format. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uakseptable videoformater.

Utilgjengelig video

Alle videoer må være offentlig tilgjengelige. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videoer som ikke er tilgjengelige.

Bildekvalitet

Alle bilder som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Bildeutformingen må være i tråd med Google Ads-standardene, og bildet kan ikke være uskarpt. Du finner mer informasjon under punktet Bildekvalitet i retningslinjene.

Videokvalitet

Alle videoer som brukes i annonseringen, må oppfylle visse kvalitetsstandarder. Du finner mer informasjon i retningslinjene for videokvalitet.

Seksuelt innhold

Google begrenser seksuelt innhold i visse tilfeller for å sikre at annonsene er relevante og trygge for brukerne. Du finner mer informasjon i retningslinjene om seksuelt innhold.

Uklar relevans

All informasjon må være relevant for produktet eller tjenesten du annonserer for. For eksempel må alle annonsefeltene som sendes inn, representere den samme annonsøren og være relevante for produktet som markedsføres. Du finner mer informasjon i retningslinjene for uklar relevans.