Lightbox‑mainoksia koskevat vaatimukset

aLightbox-mainokset ovat laajentuvia multimediaa sisältäviä näyttömainoksia, joita näytetään Google Display ‑verkostossa. Lightbox-mainoksiin sovelletaan Google Adsin vakiokäytäntöjä, kuvia ja videota koskevia käytäntöjä sekä alla esitettyjä vaatimuksia.

Yhdistelmämainokset lightbox-kampanjoissa

Tämä ei ole sallittua:

Jonkin muun mainosmuodon käyttö lightbox-mainoksia sisältävässä kampanjassa

Lue lisää hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta. Varmista, että kampanjassa on vain lightbox-mainoksia.

Toimintakehotuksen puuttuminen kuvasta

Tämä ei ole sallittua:

Toimintakehotuksen jättäminen pois jostakin Studio Layouts ‑mallin kuvasta

Lue lisää hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta. Lisää kuvaan toimintakehotus, kuten "Laajenna viemällä hiiri kuvan päälle", jotta käyttäjä tietää, miten hän voi olla vuorovaikutuksessa kuvan kanssa. Lataa kuva sitten uudelleen. Jos et voi muokata kuvaa tämän vaatimuksen mukaiseksi, lataa uusi käytäntöjen mukainen kuva.

Aiheeseen liittyviä käytäntöjä ja yleisiä syitä hylkäämiseen

Seuraavat Google Ads ‑käytännöt koskevat erityisesti lightbox-mainoksia. Mainosten hylkääminen johtuu usein näiden käytäntöjen rikkomisesta. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Kohde ei vastaa määritystä

Kaikilla mainoksissa käytettävillä URL-osoitteilla ja laajennuksilla täytyy olla sama verkkotunnus kuin mainoksen kohteella. Lisätietoja on määritystä vastaamatonta kohdetta koskevassa käytännössä. Kiinnitä lightbox-mainoksia käyttäessäsi erityistä huomiota logon klikkaus-URL-osoitteeseen, otsikon toimintakehotuksen URL-osoitteeseen sekä näkyvään URL-osoitteeseen. Niiden kaikkien on oltava tämän käytännön mukaisia.

Kelpaamaton videomuoto

Kaikki videot täytyy ladata hyväksytyssä muodossa. Lisätietoja on kelpaamattomia videomuotoja koskevassa käytännössä.

Video ei käytettävissä

Kaikkien videoiden täytyy olla julkisesti saatavilla. Lisätietoja on ei käytettävissä olevia videoita koskevassa käytännössä.

Kuvien laatu

Kaikkien mainonnassa käytettävien kuvien on täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Kuvan asettelun on oltava Google Adsin standardien mukainen, ja itse kuva ei saa olla sumea. Lisätietoja on kuvien laatua koskevassa käytännössä.

Videoiden laatu

Kaikkien mainonnassa käytettävien videoiden on täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Lisätietoja on videoiden laatua koskevassa käytännössä.

Vain aikuisille

Joissakin tilanteissa Google rajoittaa vain aikuisille suunnatun sisällön näkymistä, jotta mainokset ovat käyttäjien kannalta osuvia ja turvallisia. Lisätietoja on vain aikuisille suunnatun sisällön käytännössä. Lightbox-mainokset eivät saa sisältää mitään vain aikuisille suunnattua sisältöä.

Vähäinen relevanssi

Kaikkien tietojen on oltava olennaisia mainostettavan tuotteen tai palvelun kannalta. Lähetettävien mainosaineistokenttien on esimerkiksi edustettava samaa mainostajaa ja liityttävä mainostettavaan tuotteeseen. Lue lisää vähäistä relevanssia koskevasta käytännöstä.