Transmisja na żywo w reklamach

Transmisja powinna pochodzić z kanału YouTube kontrolowanego przez reklamodawcę. Reklamodawca musi zatrudnić firmę kodującą do konfiguracji, testowania i monitorowania transmisji na żywo. Transmisje samoobsługowe nie są akceptowane w formatach reklamowych. Reklamodawca może zatrudnić dowolną firmę kodującą. Jeśli nie została ona wcześniej przeszkolona przez zespół YouTube, musi odbyć takie szkolenie przed rozpoczęciem transmisji. Firma kodująca musi mieć dostęp do kanału klienta przed testową transmisją na żywo. Przeczytaj ten artykuł, by się dowiedzieć, jak dodać menedżera do strony Google+ kanału YouTube, co umożliwi dostęp do kanału YouTube.

Wymagania techniczne transmisji na żywo

  • Przeczytaj, jak skonfigurować transmisję na żywo.
  • Ustawienia kodowania i prędkości transmisji na żywo znajdziesz tutaj.
  • Każdy format reklamy (masthead, kreacja lightbox, gadżet) wymaga niepowtarzalnego identyfikatora wideo, który nie jest używany nigdzie indziej.
  • Oddzielny identyfikator wideo jest również zalecany w przypadku każdej niepowtarzalnej aktywności poza formatami reklam (kanał YouTube, umieszczanie filmów na stronach i płatne media poza Google).
  • Metadanych ani miniatury nie można zmieniać w ciągu 36 godzin przed rozpoczęciem transmisji.
  • Format VPAID nie jest dozwolony w YouTube.

Należy jak najszybciej dostarczyć firmie kodującej poniższe informacje, ponieważ pozwalają one skonfigurować i udostępnić rzeczywiste identyfikatory wideo, które będą używane podczas transmisji. Zasoby i ustawienia muszą być przygotowane do każdego identyfikatora wideo, który będzie wykorzystywany przy transmisji.

Wymagane zasoby

  Szczegóły
Tytuł filmu i metadane Tytuł filmu (maks. 120 znaków).
Tagi wideo (maks. 500 znaków dla całego obszaru tagów).
Opis filmu (maks. 1000 znaków).
Metadanych nie można zmieniać w ciągu 36 godzin przed wydarzeniem.
Godzina rozpoczęcia/zakończenia Godzina rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia na żywo.
Dla publicznych/niepublicznych wydarzeń widoczny będzie zegar odliczający czas pozostały do rozpoczęcia.
Godzina rozpoczęcia/zakończenia nie spowoduje automatycznego rozpoczęcia ani zatrzymania transmisji, ma charakter czysto informacyjny.
Miniatura dla odtwarzacza Zalecany rozmiar to 1280 x 720 pikseli w celu uzyskania najlepszej jakości.
Maksymalny rozmiar pliku – 2 MB.
Powinna zawierać nazwę wydarzenia, godzinę i datę.
Miniatury nie można zmieniać w ciągu 36 godzin przed wydarzeniem.

Wymagane ustawienia

  Szczegóły i wymagania
Ustawienia prywatności wideo Filmy przeznaczone dla formatów reklam muszą być ustawione jako niepubliczne.
Film przeznaczony do kanału YouTube i umieszczania na stronach musi być ustawiony jako publiczny.
DVR – Włącz DVR W przypadku identyfikatorów wideo przeznaczonych do formatów reklam ta opcja musi być wyłączona (nie zaznaczona) i potwierdzona przez firmę kodującą po zakończeniu konfiguracji.
Zezwalaj na umieszczanie Dla identyfikatorów wideo przeznaczonych do formatów reklam ta opcja musi być włączona (zaznaczona) i potwierdzona przez firmę kodującą po zakończeniu konfiguracji.

Zasoby opcjonalne

  Szczegóły
Plansze do transmisji na żywo (plansze dla różnych etapów transmisji): Zalecany współczynnik proporcji – 16:9 (1920 x 1080).
Akceptowane typy plików należy wcześniej ustalić z firmą kodującą.
Jeden obraz z tekstem „Wydarzenie rozpocznie się wkrótce XX:XX”.
Jeden obraz z tekstem „Transmisja zakończona”.
Jeden obraz z tekstem „Wystąpiły problemy techniczne, prosimy czekać”.
Wszelkie inne plansze, które reklamodawca chce wyświetlać w czasie transmisji.
Zwiastun Może być wykorzystywany do promocji wydarzenia, w tym na kanale YouTube.

Ustawienia opcjonalne

Poniższe ustawienia są konfigurowane przez firmę kodującą w zależności od potrzeb klienta.

Ustawienie Szczegóły i zalecenia
Zezwalaj na komentowanie Niektórzy reklamodawcy wolą, by w czasie transmisji komentarze były wyłączone.
Kategoria Należy wybrać odpowiednią kategorię dla transmisji.
Promowanie poprzez Programowanie InVideo, gdy wydarzenie jest na żywo Zalecamy, by dla kanału i do umieszczania na stronach skonfigurować jeden film.
Promocja na stronie mojego kanału Zalecamy, by dla kanału i do umieszczania na stronach skonfigurować jeden film.
Nagrywanie Czy nagranie ma być ustawione jako prywatne po wydarzeniu.
Jeśli reklamodawca ma tylko uprawnienia do transmisji treści, ale nie do jej przechowywania, to wydarzenie powinno być ustawione jako prywatne po zakończeniu transmisji.
Użytkownicy mogą widzieć oceny tego filmu  
Statystyki filmu – spraw, by statystyki filmu na stronie odtwarzania były publicznie widoczne  
Opóźnienie transmisji  

Dodatkowe zalecenia

  • Sprawdź, jak promować wydarzenia na żywo w kanale YouTube. Te materiały są istotne zarówno dla firmy kodującej, jak i dla menedżera mediów społecznościowych klienta.
  • Jeśli chcesz wykorzystać film 360°, wykonaj instrukcje konfiguracji i zastosuj ustawienia kodera opisane tutaj.