Direktesending i annonser

Strømmingen må skje fra en YouTube-kanal som annonsøren kontrollerer. Annonsøren må få et kodingsfirma til å håndtere oppsett, testing og overvåking av direkteoverføringen. Selvbetjente direkteoverføringer er ikke tillatt i annonseformatene. Annonsøren kan bruke et valgfritt kodingsfirma, men med mindre dette firmaet allerede har fått YouTube-opplæring, må dette skje i forkant av direktesendingen. Kodingsfirmaet må få tilgang til kundens kanal før testen av direktesendingen. Denne artikkelen beskriver hvordan du legger til en administrator på G+-siden for YouTube-kanalen for å gi tilgang til YouTube-kanalen.

Tekniske krav til direkteoverføring

  • Les hvordan du konfigurerer en direktesending.
  • Du finner kodingsinnstillinger og bithastigheter for direktesending her.
  • Hvert annonseformat (toppannonse, lysboksreklame, innholdsmodul) krever en unik video-ID som ikke brukes noe annet sted.
  • En egen video-ID anbefales også for hver unike aktivitet utenfor annonseformatene (YouTube-kanal, generell innebygging og betalte medier utenom Google).
  • Metadata og miniatyrbilde må ikke endres mindre enn 36 timer før aktiviteten.
  • VPAID er ikke tillatt på YouTube.

Kodingsfirmaet må få informasjonen nedenfor raskest mulig for å kunne konfigurere og distribuere de faktiske video-ID-ene som skal brukes. Det må forberedes innholdselementer og innstillinger for hver video-ID som skal benyttes i strømmen.

Nødvendige innholdselementer

  Detaljer
Videotittel og metadata Videotittel (opptil 120 tegn).
Videotagger (opptil 500 tegn for hele tag-området).
Videobeskrivelse (opptil 1000 tegn).
Metadataene må ikke endres mindre enn 36 timer før aktiviteten.
Start-/sluttid Start- og sluttidspunktet for direktesendingen.
For offentlige/ikke-oppførte aktiviteter vises en nedtelling mot starttidspunktet.
Start-/sluttidspunktet betyr ikke at direktesendingen starter eller stopper automatisk, men er bare til orientering.
Miniatyrbilde for spiller Anbefalt størrelse er 1280 x 720 piksler for optimal kvalitet.
Maksimal filstørrelse er 2 MB.
Aktivitetsnavn, klokkeslett og dato må inkluderes.
Må ikke endres mindre enn 36 timer før aktiviteten.

Nødvendige innstillinger

  Detaljer og krav
Personverninnstillinger for videoer Videoer som er ment for annonseformater, må angis som Ikke oppført.
Videoen som er ment for YouTube-kanalen og generell innebygging, må konfigureres som Offentlig.
DVR – Aktiver DVR Dette alternativet må være deaktivert (ikke avmerket) for video-ID-er som er ment for annonseformater, og må bekreftes av kodingsfirmaet etter konfigurering.
Tillat innbygging Dette alternativet må være aktivert (avmerket) for video-ID-er som er ment for annonseformater, og må bekreftes av kodingsfirmaet etter konfigurering.

Valgfrie elementer

  Detaljer
Overlegg til direktesending (bilder til de forskjellige fasene av direktesendingen): 16:9-forhold (1920 x 1080) anbefales
Godkjente filtyper må avklares på forhånd med kodingsfirmaet
Ett bilde med teksten «Aktiviteten begynner snart – XX:XX»
Ett bilde med teksten «Sendingen er nå avsluttet.»
Ett bilde med teksten «Vi har tekniske problemer. Vent litt.»
Eventuelle andre overlegg annonsøren ønsker å vise under sendingen.
Videotrailer Kan brukes til å markedsføre aktiviteten på forhånd, også innenfor YouTube-kanalen.

Valgfrie innstillinger

Innstillingene nedenfor konfigureres av kodingsfirmaet basert på kundens behov.

Innstilling Detaljer og anbefalinger
Tillat kommentarer Noen annonsører ønsker at det ikke skal være tillatt å kommentere strømmen.
Kategori En passende kategori må velges for strømmen.
Markedsfør med InVideo-visning når direktesendingen har startet. Vi anbefaler at én video konfigureres for kjøring i kanalen og for generell innebygging.
Markedsfør på kanalsiden min Vi anbefaler at én video konfigureres for kjøring i kanalen og for generell innebygging.
Opptak Hvorvidt videoopptaket skal angis som privat etter aktiviteten.
Hvis annonsøren bare har tillatelse til å strømme innholdet og ikke lagre en kopi av det, må aktiviteten angis som privat når strømmen avsluttes.
Brukere kan se vurderinger for denne videoen  
Videostatistikk – Gjør videostatistikk offentlig synlig på visningssiden  
Sendingsforsinkelse  

Ytterligere anbefalinger

  • Se hvordan du markedsfører direktesendte aktiviteter i YouTube-kanalen. Dette materialet er viktig både for kodingsfirmaet og den ansvarlige for sosiale medier hos kunden.
  • Hvis du vil bruke en 360-graders video, følger du retningslinjene og enkoderinnstillingene du finner her.