Livestreaming i annoncer

Streaming skal finde sted fra en YouTube-kanal, der administreres af annoncøren. Annoncøren skal hyre en kodningsvirksomhed, der skal stå for opsætning, test og overvågning af livestreamet. Selvbetjeningslivestreams er ikke tilladt i annonceformaterne. Annoncøren kan hyre en hvilken som helst kodningsvirksomhed, men medmindre denne virksomheds teknikere allerede er blevet oplært af YouTube, skal de oplæres inden livestreaming. Kodningsvirksomheden skal have adgang til kundens kanal inden livestreamingtesten. I denne artikel beskrives det, hvordan du føjer en administrator til den Google+ side, via hvilken der opnås adgang til YouTube-kanalen.

Tekniske krav vedrørende livestreaming

  • Læs om opsætning af en livebegivenhed.
  • Se kodningsindstillinger og bithastigheder for livestreaming her
  • Til hvert enkelt annonceformat (topannonce, lysboksannonce og gadgetannonce) kræves der et entydigt video-id, som ikke bruges til andre formål.
  • Det anbefales også at have et særskilt video-id for hver unik aktivitet uden for annonceformaterne (YouTube-kanal, generelle integrerede elementer og betalte medier uden for Google).
  • Metadata og miniaturebillede må ikke ændres de sidste 36 timer inden begivenheden
  • VPAID er ikke tilladt på YouTube

Kodningsvirksomheden skal have nedenstående oplysninger hurtigst muligt, da de giver mulighed for opsætning og rundsending af de faktiske video-id'er, der skal benyttes. Der skal knyttes aktiver og indstillinger til hvert af de video-id'er, der skal benyttes til streamet.

Påkrævede aktiver

  Oplysninger
Videotitel og metadata Videotitel (op til 120 tegn)
Videotags (op til 500 tegn for hele tagområdet)
Videobeskrivelse (op til 1000 tegn)
Metadataene må ikke ændres 36 timer inden begivenheden.
Start-/sluttidspunkt Start- og sluttidspunkt for livebegivenheden
Når der er tale om offentlige/skjulte begivenheder, tælles der ned til starttidspunktet
Start-/sluttidspunktet er kun til oplysningsformål, og livestreamet startes/standes ikke automatisk på disse tidspunkter.
Miniaturebillede af afspiller Af hensyn til kvaliteten anbefales det at benytte størrelsen 1280 x 720 pixels.
Den maksimale filstørrelse er 2 MB.
Begivenhedens navn samt tidspunkt og dato skal medtages.
Miniaturebilledet må ikke ændres 36 timer inden begivenheden.

Påkrævede indstillinger

  Oplysninger og krav
Adgangsindstillinger for video Videoer, der er beregnet til annonceformater, skal angives som værende "skjult".
Videoer, der er beregnet til YouTube-kanaler og generelle integrerede elementer, skal angives som værende "offentlig".
DVR – aktivér DVR For video-id'er, der er beregnet til annonceformater, skal denne mulighed være deaktiveret (ikke markeret), og dette skal bekræftes af kodningsvirksomheden efter opsætning.
Tillad indlejring For video-id'er, der er beregnet til annonceformater, skal denne mulighed være aktiveret (markeret), og dette skal bekræftes af kodningsvirksomheden efter opsætning.

Valgfri aktiver

  Oplysninger
Tavler til livestreaming (billeder til forskellige livestreamingtrin): Formatet 16:9 (1920 x 1080) anbefales.
Hvilke filtyper der accepteres, skal der indhentes oplysninger om hos kodningsvirksomheden på forhånd.
Ét billede med teksten "Begivenheden begynder snart – XX.XX".
Ét billede med teksten "Udsendelsen er slut".
Ét billede med teksten "Der er i øjeblikket tekniske problemer – vent et øjeblik".
Eventuelle andre tavler, som annoncøren ønsker at vise under udsendelsen.
Trailervideo Denne kan bruges til at forhåndspromovering af begivenheden, også på YouTube-kanalen.

Valgfri indstillinger

Nedenstående indstillinger angives af kodningsvirksomheden ud fra kundens konkrete behov.

Indstilling Oplysninger og anbefalinger
Tillad kommentarer Nogle annoncører foretrækker, at der ikke er kommentarer under streaming.
Kategori Der skal vælges en passende kategori for streamet.
Promover ved hjælp af InVideo-programmering, når begivenheden er live Vi anbefaler, at der opsættes én video til visning på kanalen og til generelle integrerede elementer.
Vis på min kanalside Vi anbefaler, at der opsættes én video til visning på kanalen og til generelle integrerede elementer.
Optagelse Skal den optagede video angives som værende "privat" efter begivenheden?
Hvis annoncøren kun har tilladelse til at streame indholdet og ikke til at gemme en kopi af det, skal begivenheden angives som værende "privat" efter streaming.
Brugere kan se bedømmelser af denne video  
Videostatistikker – gør videostatistikker på visningssiden offentligt tilgængelige  
Udsendelsesforsinkelse  

Yderligere krav

  • Se en vejledning i promovering af livestreambegivenheder på YouTube-kanalen. Dette materiale er vigtigt for både kodningsvirksomheden og den person hos kunden, der er ansvarlig for markedsføring via de sociale medier.
  • Hvis du gerne vil bruge en 360°-video, skal du følge opsætningsvejledningen og koderindstillingerne her.