Standardvisningsannonser

Standardvisningsannonser kan inte längre ha Flash-format när den strömsparande plugin-funktionen för Chrome har presenterats.

Så här fungerar standardvisningsannonser

Standardvisningsannonser kan visas på flera av Googles tjänster:

 • YouTube: alla delar av webbplatsen utom startsidan.
 • Zagat: alla delar av webbplatsen. Enheten kan placeras längst upp eller längst ned.
De kan visas som visningsannonser i formatet 300 × 250. För enheten längst ned på Zagat kan storleken 300 × 600 också användas. Visningsformatet 300 x 250 går att använda via AdWords eller som en del i en reservationssponsringskampanj. En skärmdump med visningsformatet 300 × 250 på YouTube visas nedan.

Tillgångar som krävs

Ange något av följande:

 • Från Google: bild och klickadress.
 • Visas av tredje part: tagg från godkänd leverantör.
  • Om du tillhandahåller taggar från DoubleClick krävs InRed-taggformat.
Sidbegäranden sker via HTTPS (SSL) eller HTTP. Alla annonser eller annonsmaterial som skickar begäran om spårningspixlar, annonstillgångar eller data måste använda samma protokoll som sidan, eller ha HTTPS (SSL) som standard. För pixlar för visningsspårning måste HTTPS (SSL) alltid användas.

Vi godkänner inte popup-annonser, expanderbara annonser, flytande annonser eller annonser med ljud som inte initieras av användaren.

Inlämning av annonsmaterial och omsättningstid

 • Tillgångar ska tas emot av våra kampanjhanterare minst FYRA arbetsdagar före kampanjens startdatum. Dessa ska skickas via din kontoansvariga.
 • Annonsmaterialet får redigeras högst två gånger per sexveckorsperiod för annonser i aktiva kampanjer som visas på webbplatsen.
 • Högst tre annonsmaterial får skickas in per placering som visas på webbplatsen.

Tekniska specifikationer (visas på webbplatsen)

Formatering

Mått: 300 × 250
300 × 600 (endast Zagat)
Format: .GIF, JPG, PNG*
HTML5 tillåts för standardvisningsformat i AdWords
Maximal filstorlek: 150 kB

Attribut

Maximal animeringstid: 30 sekunder (alla animeringar, inklusive loopar, måste stoppas vid 30 sekunder).
Ljud: Inget ljud
Ram: Annonsmaterial med delvis svart eller vit bakgrund måste ha en tydlig ram i kontrasterande färg.
  *PNG-bilder som använder alfakanaler eller färgprofiler kan se annorlunda ut beroende på vilket system de visas i.

Tekniska specifikationer (visas av tredje part)

Formatering

Mått: 300 × 250
300 × 600 (endast Zagat)
HTML5: Alla HTML5-annonser måste ha stöd för grundläggande HTML5 för att säkerställa fullständig funktionalitet i alla moderna webbläsare. Flash-reserver stöds inte och Flash-innehåll får inte användas i HTML5-annonser på YouTube.

Inläsningskrav

Filstorlek vid initial inläsning: Högst 150 kB rekommenderas för snabbast initiala inläsningstid.
Total storlek för inläsning som inte initieras av användare: Upp till 2,2 MB
* första och efterföljande/artiga uppladdningar
Innehåller alla progressiva videor, bilder, HTML (”true streaming” ingår inte)
CPU-användning: Får inte förbruka mer än 40 % av en användares processor. Vanliga orsaker till hög processorbelastning är kontinuerlig animation och sekvenser med mycket animation.

Attribut

Kantlinje och iFrame: Måste vara inom iframe-ramen. Annonsmaterial med delvis svart eller vit bakgrund måste ha en tydlig ram i kontrasterande färg.
Policy för muspekaren: Endast användarinitierade museffekter (användaren håller muspekaren över annonsen eller klickar) får användas och de måste alltid styras av användaren. Med effekter kan musen förvandlas till olika ikoner och/eller animera delar av annonsen. Ljudeffekter får inte initieras när muspekaren förs eller hålls över annonsen.

Videoklipp

HTML5: FLV-video tillåts ej. Om video används ska både MP4 och antingen WebM- eller Ogg-format användas för att säkerställa kompabilitet med de vanligaste webbläsarna.
Automatisk uppspelning av animering/videoklipp: 30 sekunder (alla animeringar, inklusive loopar, måste stoppas vid 30 sekunder).
Ljud vid inläsning: Inget ljud, endast vid klick.
Video som initieras av användare: Endast vid klick.
Måste innehålla: förloppsindikator, knapparna spela upp/pausa/stopp och ljud av/på
Åtgärder vid klick av användare: Allt ljud måste upphöra när användaren klickar på Avsluta.

Webbläsare som kan användas:

 • Internet Explorer 10+, Firefox 25+, Safari 6+; Chrome 33+

Spårning från tredje part

 • Omdirigeringar från klick av tredje part accepteras.
 • Spårningspixlar för visning från tredje part accepteras bara för annonser som visas på Google (högst två pixlar).
 • Undersökningspixlar.
  • Godtar en banner med inbjudan till undersökning om varumärkespåverkan/annonseffektivitet.
  • Inga popup-annonser, lager eller andra format utanför bannern tillåts.

Vi godtar endast pixlar från tredje part för omdirigering/spårning från certifierade leverantörer av annonsvisning. Se den kompletta listan över godkända leverantörer. Om du vill ha mer information kan du besöka AdWords godkända leverantörer.

Rapportstatistik

 • Annonsvisningar
 • Klick och klickfrekvens

Ytterligare information

 • Annonsörer får använda YouTubes godkända Avsluta-knappar för sociala medier och/eller använda ”YouTube” i text enligt policyn för användning av YouTube-logotypen i annonser.
 • Standardvisningsannonser i reserverade sponsringar visas som kompletterande annons till en platshållare för överlagring i video. YouTube är medvetna om problemen med annonsvisning i vissa kompletterande annonsenheter på grund av hur VAST-taggen begärs och visas av IMA-SDK-tillägget. Observera att om enheten bokas på CPM-bas faktureras den utifrån kompletterande visningar, samtidigt som bokade visningar inte kan garanteras. Vi arbetar med att lösa de här problemen så snart som möjligt.