DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ có thể phân phối quảng cáo trong email không?

Có. Bạn có thể sử dụng Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) để phân phối quảng cáo trong môi trường không phải JavaScript. Tìm hiểu thêm