Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Khi nào tôi sẽ nhận được thanh toán?

Trong chương trình AdSense, bạn sẽ được thanh toán khi thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán với điều kiện là không có khoản hoãn thanh toán trong tài khoản của bạn và bạn tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi không gửi cho bạn séc hoặc chuyển khoản ngân hàng vào đúng thời điểm không có gì được chuyển. Ðầu tiên, chúng tôi phải xác minh thu nhập của bạn có chính xác không -- quá trình này sẽ được thực hiện trong tuần đầu tiên của mỗi tháng dựa trên thu nhập của tháng trước đó. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi thanh toán trong vài tuần sau, thông thường vào khoảng tuần cuối cùng của tháng.

Vì vậy, nếu thu nhập của bạn đạt đến ngưỡng thanh toán trong Tháng Hai, chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho bạn trước cuối Tháng Ba.

Nếu thu nhập của bạn chưa đạt đến ngưỡng thanh toán vào cuối tháng, chúng tôi sẽ chuyển các khoản thu nhập của bạn sang tháng tiếp theo, cho đến khi đạt đến ngưỡng thanh toán. Số dư bao gồm tổng cộng các khoản thu nhập cho tất cả các sản phẩm AdSense.

Nếu bạn đang nhận được thu nhập qua Chương trình đối tác YouTube, hãy tìm hiểu cách những thu nhập này xuất hiện trong tài khoản AdSense của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu tài khoản của nhà xuất bản bị phát hiện vi phạm Điều khoản và điều kiện hoặc chính sách của chúng tôi thì chúng tôi có thể giữ khoản thanh toán bất kỳ lúc nào (bắt đầu từ khi Google tiến hành điều tra các vi phạm có thể có), tính phí trở lại tài khoản của nhà xuất bản và/hoặc hoàn phí cho các nhấp chuột của nhà quảng cáo nhận được trên trang web của nhà xuất bản hoặc trang kết quả AdSense cho tìm kiếm. Ngoài ra, nếu nhà xuất bản trễ hạn bất kỳ khoản thanh toán nào cho Google liên quan đến chương trình Google AdWords, chúng tôi có quyền giữ khoản thanh toán cho đến khi bạn giải quyết hết tất cả các khoản chưa thanh toán. Để có mô tả đầy đủ về điều khoản thanh toán, hãy tham khảo Điều khoản và điều kiện của AdSense.


Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Đăng ký ngay bây giờ.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?