Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Når får jeg betaling?

I AdSense-programmet får du betaling når inntektene dine når betalingsgrensen, så fremt kontoen din ikke er pålagt tilbakeholdt utbetaling, og så lenge du overholder retningslinjene våre.

Du mottar imidlertid ingen sjekk eller bankoverføring straks du passerer grensen. Først må vi få bekreftet at inntektene er korrekt beregnet. Dette er en prosess som blir utført på forrige måneds inntekter, den første uken i hver måned. Betalingen sendes først et par uker senere, vanligvis i løpet av den siste uken i måneden.

Hvis inntektene dine når betalingsgrensen i februar, sender vi deg betalingen innen utgangen av mars.

Hvis kontosaldoen ikke har nådd betalingsgrensen ved slutten av måneden, overfører vi inntektene til den påfølgende måneden, inntil du har nådd betalingsgrensen. Saldoen omfatter de totale inntektene fra alle AdSense-produkter.

Hvis du mottar inntekter gjennom YouTubes partnerprogram, kan du finne ut mer om hvordan disse inntektene blir vist i AdSense-kontoen din.

Hvis vi oppdager at kontoen til en publisist bryter med vilkårene eller retningslinjene våre, kan vi når som helst pålegge kontoen tilbakeholdt utbetaling (fom. tidspunktet Google igangsetter undersøkelse av potensielle brudd), kreve tilbakeføring av betaling fra publisistens konto og/eller refundere annonsører for klikk som er mottatt på publisistens nettsted eller resultatsiden til AdSense for søk. Hvis en utgiver skylder Google et beløp som er forfalt til innbetaling i forbindelse med Google AdWords-programmet, forbeholder vi oss dessuten retten til å holde tilbake utbetaling inntil alle utestående innbetalinger er gjort. Under vilkårene for AdSense finner du en fullstendig beskrivelse av betalingsvilkårene.


Er du klar til å komme i gang?

Registrer deg nå
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?