Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda iframe-taggar

Observera att den här funktionen bara är avsedd för utgivare som använder GAM-taggar. När du använder Google Publisher-taggar (GPT) läses dina annonser automatiskt in i iframes.

I stället för JavaScript kan du använda iframe-taggning som är tillgängligt på begäran. Med iframe-taggning definierar du endast annonsenheter i FillSlot -anropen, inte i webbsidans huvud. Dessutom läses iframe-taggar in oberoende av sidans innehåll, så att inte hela sidan måste läsas in innan annonserna kan visas.

Iframe-taggar kan orsaka konflikter med multimedieannonser, AdSense och sidformatering. Kontakta oss om du behöver hjälp med iframe-taggar.

Med iframe-taggning kan du använda samma tagg i huvudet på alla dina sidor. Iframe-taggar kan även vara ett sätt att åtgärda latensproblem, eftersom annonserna då läses in oberoende av sidinnehållet. När du använder iframe-taggar från DFP Small Business måste du inte definiera annonsplatserna i sidans huvud, men du måste definiera dem i FillSlot -anropen.

Observera att iframe-taggar har följande begränsningar:

  • Utökningsbara multimedieannonser fungerar inte korrekt om du använder iframe-taggar. Sidformateringen störs om det inte finns någon annons att visa och statistiken över AdSense-sidvisningar kan påverkas.

  • När du använder iframe-taggar kan det leda till latens i tredjepartsannonser, oberoende av kodningen i DFP.

  • Tänk på att du inte kan köra våra standardtaggar och iframe-taggar samtidigt på en och samma sida. Du kan däremot använda de båda taggningsmetoderna omväxlande på olika sidor på webbplatsen.

  • Du bör testa iframe-taggar på några av webbplatsens sidor och jämföra funktionen med våra standardtaggar innan du byter taggar på hela webbplatsen.

Om du är medveten om begränsningarna och fortfarande vill använda iframe-taggar kontaktar du oss så att vi kan aktivera funktionen åt dig. Obs! På grund av komplexiteten och variationerna i olika utgivares implementeringar kan supportteamet inte hjälpa dig att implementera iframe-taggar eller felsöka problem.

Om en webbsida ska kunna visa annonser i en iframe med DFP Small Business krävs vissa JavaScript-block, som beskrivs nedan. Kombinera inte JavaScript-block eftersom det kan få koden att sluta fungera.

 
Steg HTML Beskrivning
  <html>
<head>

 

 
Steg 1 <script type='text/javascript' src='http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js'>
</script>

 

Obligatoriskt: Läs in JavaScript-filer som används av DFP Small Business.
Steg 2 <script type='text/javascript'>
    GS_googleAddAdSenseService("ca-pub1");
    GS_googleEnableAllServices();
</script>

 

Obligatoriskt: Aktivera webbsidan för annonsvisning.
Steg 3 <script language="JavaScript">
    GA_googleAddAttr("Gender", "Male");
    GA_googleAddAttr("AgeRange", "18To24");
    GA_googleAddAttr("InterestArea", "cars");
</script>

 

Valfritt: Ange attribut på sidnivå som påverkar valet av annonser. Argument är skiftlägeskänsliga (male och Male är t.ex. två olika argument).
Steg 4 <script type='text/javascript'>
    GA_googleUseIframeRendering();
    GA_googleAddAdSensePageAttr("google_color_bg", "F0F0F0");
    GA_googleAddAdSenseSlotAttr("AdUnitName", "google_color_bg", "F0F0F0");
</script>

 

  • (Obligatoriskt) GA_googleUseIframeRending: Aktivera iframe-återgivning
  • (Valfritt) GA_googleAddAdSensePageAttr: För webbsidor som visar AdSense-annonser kan du lägga till AdSense-parametrar till alla annonsenheter som visas.
  • (Valfritt) GA_googleAddAdSenseSlotAttr: För annonsenheter som visar AdSense-annonser kan du lägga till AdSense-parametrar och värden till en viss plats.
  </head>

 

<body>
  <h1> Sidans rubrik</h1>

 

 
Steg 5 <!-- test -->
<script type='text/javascript'>
    GA_googleFillSlotWithSize("ca-pub1", "Annonsenhetsnamn", 300, 250);
</script>

 

Obligatoriskt (en gång per annonsenhet): Visa annonser.
  <Vanligt innehåll på din webbsida.>

 


</body>
</html>

 

 
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?