Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Advertentietags genereren

De taggenerator van DFP Small Business kan automatisch de HTML- en JavaScript-code genereren die nodig is om een of meer advertentieblokken in een pagina te integreren. Het gebruik van de advertentietaggenerator is optioneel, maar is over het algemeen gemakkelijker en minder foutgevoelig dan de code handmatig herschrijven.

Opmerking: Voor een app kunt u in de meeste gevallen in plaats van een advertentietag de SDK voor mobiele advertenties van Google gebruiken. U kunt meer informatie vinden in de Google-documentatie voor ontwikkelaars en in het Helpcentrum van DFP.

Als u InStream-video voor apps wilt gebruiken, kunt u de IMA SDK gebruiken. We raden ook het gebruik van Google-uitgeverstags aan.

Ga als volgt te werk om tags voor een of meer advertentieblokken te genereren:

 1. Klik op het tabblad Voorraad in uw DFP Small Business-account.

 2. Klik in het linkerpaneel op Tags genereren.

 3. Selecteer in de lijst Doelplatform of u tags wilt genereren voor internet of voor mobiele apparaten.

 4. Selecteer advertentieblokken door op opnemen naast de betreffende advertentiebloknamen te klikken. (U kunt tags per pagina of voor alle advertentieblokken tegelijk genereren.)

 5. Klik op Tags genereren. Het scherm 'Gegenereerde tags' wordt weergegeven.

 6. Selecteer het gewenste tagtype:

  • Google-uitgeverstag: selecteer of u de modus voor batchverzoek, voor synchrone verzoeken of voor beide wilt gebruiken. Bekijk het Helpcentrum-onderwerp over de Google-uitgeverstag voor meer informatie.

  • Google Ad Manager-tag: selecteer deze optie als u geen upgrade naar Google-uitgeverstags (GPT) heeft uitgevoerd.

  Tekstvelden met de volledige HTML-code voor de header en het body-gedeelte van de pagina, inclusief de geselecteerde advertentieblokken, worden weergegeven.

 7. Kopieer de code en plak deze in de HTML-code van de betreffende pagina's.

Div-ID's in Google-uitgeverstags

De div-ID's moeten consistent zijn tussen de header en het body-gedeelte van een webpagina en uniek zijn voor de pagina, zodat er geen onduidelijkheid is over waar het GPT-script de advertentie plaatst zodra de reactie van de advertentieserver wordt ontvangen.

Div-ID's worden willekeurig gegenereerd door de taggenerator om ervoor te zorgen dat ze uniek zijn voor die pagina. U kunt div-ID's echter handmatig labellen met iets intuïtievers, zoals leaderboard-1, right-300x250, zolang u ervoor zorgt dat de ID slechts één keer wordt gebruikt op een bepaalde pagina.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?