Zobrazování umístění

Informace o definování inventáře vašeho webu umístěními a prognózu zobrazování příslušných řádkových položek zobrazíte následovně:

 1. V účtu služby DFP Small Business klikněte na kartu Inventář a poté klikněte na levém panelu na možnost Umístění.

  Umístění můžete také vyhledat pomocí vyhledávacího pole nebo je seřadit podle záhlaví sloupce.

  O umístěních se zobrazí následující informace:

  • Název: Název umístění, který byl definován správcem služby DFP Small Business.

  • Stav: Udává, zda je reklamní jednotka aktivní, neaktivní nebo archivovaná.

  • Popis: Popis umístění, který byl definován správcem služby DFP Small Business.

  • Rozměry: Rozměry reklamních jednotek, které umístění obsahuje.

  • Povoleno pro cílení: Označuje, zda bylo inzerentům v programu AdWords povoleno cílení na toto umístění. (Další informace)

  • Reklamní jednotky: Počet reklamních jednotek v umístění.

 2. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klikněte na umístění.

 3. Kliknutím na kartu Řádkové položky zobrazíte řádkové položky, které se podle prognózy v tomto umístění zobrazí během následujících 30 dnů. Aby se řádková položka zobrazila, je nutné splnit následující podmínky:

  • Řádková položka musí rezervovat inventář (včetně pozastavených položek s rezervovaným inventářem).

  • Aby bylo možné nashromáždit dostatečné množství dat pro dotazy na kontrolu inventáře, musí být nové reklamní jednotky na stránkách po dobu jednoho týdne. V současnosti však služba DFP Small Business používá pro prognózu 28 předešlých dní provozu. Prognóza bude tedy nejpřesnější po čtyřech týdnech.

  • Zobrazení řádkové položky musí odhadnout prognóza. Pokud se například během následujících 30 dní pro umístění zarezervuje jedno sponzorství s váhou 100 %, nezobrazí se žádná další řádková položka.

  • Tato obrazovka zobrazuje také všechny doplňující řádkové položky, které splňují výše uvedené požadavky, zatímco pravidelné prognózy doplňující řádkové položky ignorují.