Vytvorenie umiestnenia

Postup vytvorenia umiestnenia:

  1. V účte služby DFP Small Business kliknite na kartu Inventár a potom na ľavom paneli na položku Umiestnenia.

  2. Kliknite na položku Nové umiestnenie.

  3. Zadajte názov umiestnenia (tipy pre vytváranie názvov) a popis (nepovinné).

  4. Kliknutím na položku zahrnúť, ktorá sa nachádza vedľa požadovanej reklamnej jednotky, priraďte k umiestneniu reklamné jednotky. (Ak reklamná jednotka ešte nie je vytvorená, môžete tento krok vykonať aj neskôr.) Každé umiestnenie by malo zahŕňať jedinečnú kombináciu reklamných jednotiek.

  5. (Nepovinné) Ak chcete toto umiestnenie sprístupniť inzerentom v službe AdWords a umožniť im tak zacieliť naň, vyberte možnosť Google AdWords (Viac informácií).

  6. (Voliteľné) Ak chcete skopírovať nastavenia zacielenia z už existujúceho kanála AdSense, kliknite na položku Kopírovať zacielenie služby AdSense.

  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.