Vytvorenie umiestnenia

Postup vytvorenia umiestnenia:

 1. V účte služby DFP Small Business kliknite na kartu Inventár a potom kliknite na položku Umiestnenia na ľavom paneli.

 2. Kliknite na položku Nové umiestnenie.

 3. Zadajte názov a popis umiestnenia (voliteľné).

  Tipy na pomenovanie

  Pri pomenovaní umiestnení by možno bolo dobré popísať fyzickú polohu reklamných jednotiek priradených k umiestneniu, konkrétny motív alebo sekciu obsahu.

  Príklad:

  • Bannery päty Centra pomoci ABCProducts Unlimited: toto umiestnenie môže zahŕňať všetky bannery päty v rámci Centra pomoci spoločnosti Products Unlimited.

  • Všetky jednotky domovskej stránky elektroniky ABCProducts: toto umiestnenie môže zahŕňať všetky reklamné jednotky na domovskej stránke sekcie elektroniky webových stránok.

  • Horné bannery všetkých domovských stránok ABCProducts: umiestnenie s týmto názvom môže zahŕňať všetky reklamné jednotky na domovských stránkach všetkých sekcií webových stránok spoločnosti ABCProducts.

 4. Kliknutím na položku zahrnúť, ktorá sa nachádza vedľa požadovanej reklamnej jednotky, priraďte k umiestneniu reklamné jednotky. (Ak reklamná jednotka ešte nie je vytvorená, môžete tento krok vykonať aj neskôr.) Každé umiestnenie by malo zahŕňať jedinečnú kombináciu reklamných jednotiek.

 5. (Voliteľné) Ak chcete toto umiestnenie sprístupniť inzerentom v službe AdWords a umožniť im tak naň zacieliť, vyberte možnosť Google AdWords (Viac informácií).

 6. (Voliteľné) Ak chcete skopírovať nastavenia zacielenia z už existujúceho kanála AdSense, kliknite na položku Kopírovať zacielenie služby AdSense.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
 • Vôbec mi nepomohol
 • Veľmi mi nepomohol
 • Viac-menej mi pomohol
 • Veľmi mi pomohol
 • Nadmieru mi pomohol