Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
La pàgina que heu sol·licitat no està disponible actualment en el vostre idioma. Podeu seleccionar un altre idioma a la part inferior de la pàgina o bé traduir a l'instant qualsevol pàgina web a l'idioma que vulgueu mitjançant la funció de traducció integrada de Google Chrome.

Create a placement

Follow the steps below to create a new placement:

  1. Click the Inventory tab, then click Placements on the left-hand panel.

  2. Click New placement.

  3. Enter a placement name.

    When naming a placement, choose to describe the physical location of the ad units associated with the placement or indicate the particular section of content.

    For example, a placement named "ABCProducts Unlimited Help Center Footer Banners" might include all footer banners within Products Unlimited's Help Center

  4. Add a description for this placement (optional).

  5. Associate ad units to the placement by clicking include next to the desired ad unit. (You can complete this step later if an ad unit doesn't exist yet.) Each placement should include a unique combination of ad units.

  6. Click Save.

Was this article helpful?
How can we improve it?