Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Opprett annonseenheter

Introduction to ad units (1:57)

Du kan opprette annonseenheter én om gangen, eller du kan masseopplaste annonseenheter via regneark.

Nye annonseenheter må ligge ute på et nettsted i minst 28 dager for at beholdningsprognosene skal bli nøyaktige.

Hvis du vil legge til en ny størrelse for annonseenheter i nettverket ditt, er det bare å opprette en ny annonseenhet med den nye størrelsen, eller du kan tilordne en eksisterende annonseenhet den aktuelle størrelsen.

Opprett én annonseenhet om gangen
 1. Klikk på Beholdning-fanen.
 2. Klikk på Ny annonseenhet.
 3. Skriv inn en kode – denne brukes for å identifisere annonseenheten i den tilknyttede annonsetaggen.

  Utgivere velger ofte å bruke koder som identifiserer plasseringen til annonseenheten. Du kan for eksempel bruke formatet SiteName_Section_SubSection_Location_PagePosition, og en spesifikk annonseenhetskode kan da for eksempel være ABCPublisher_News_International_RightSidebarTop.

  • Det er bare tillatt med bokstaver, tall, understreker, bindestreker, punktum, stjerner, skråstreker, omvendte skråstreker, utropstegn, venstre vinkelparenteser, høyre vinkelparenteser, kolon og parenteser.
  • Annonseenhetskoder kan bestå av inntil 100 tegn.
  • Annonseenhetskoder skiller ikke mellom små og store bokstaver.
  • Når du har opprettet annonseenheten, kan du ikke endre koden.
  • For et gitt annonseenhetsnivå må hver kode være unik. Koder du har brukt på samme annonseenhetsnivå tidligere, kan ikke brukes på nytt.
  • Hvis kodene imidlertid brukes på et annet annonseenhetsnivå, kan du bruke dem flere ganger. Du kan for eksempel bruke home på nytt hvis den brukes på en annen bane i hierarkiet:
   mysite/economy/home
   mysite/weather/home
 4. Gi annonseenheten et navn. Det blir brukt i forbindelse med målretting og rapporter. Du kan når som helst endre navnet. Her, som for koden nevnt ovenfor, bruker utgivere gjerne navnekonvensjoner som sier noe om størrelsen av og plasseringen til annonseenheten.

 5. Angi størrelsene for annonseenheten.

  • Velg Fast størrelse, og angi deretter størrelsen på reklamene annonseenheten kan være vert for. Du kan oppgi flere størrelser hvis du vil bruke samme annonseenhet med flere annonsefelt eller på ulike plattformer med forskjellige størrelser, for eksempel mobilenheter og stasjonære enheter.

   Hvis du vil vise reklamer som ikke passer i vanlige bannerplasseringer eller nettleservinduer, velger du Eksternside under Fast størrelse. Slike reklamer omfatter blant annet forgrunnsvinduer, svevende ordrelinjer og mellomliggende annonser. Finn ut mer om reklamer på eksternsider.

  • Velg Smartbanner hvis annonseenheten skal brukes i en mobilapp og du vil at annonseenheten skal dekke hele skjermbredden og ha en fast høyde. SDK-en for Google-mobilannonser har integrert støtte for smartbannere. Finn ut mer om smartbannere.

 6. Definer et målvindu som skal identifisere nettleservinduet der landingssiden til en annonse skal åpnes. Denne verdien er angitt som målattributtet for annonselinken.

  • _top: Målnettadressen lastes inn i hele vinduet, og bryter ut av eventuelle rammesett. Denne verdien er som standard valgt.

  • _blank: Målnettadressen åpnes i et nytt, navnløst vindu.

  Målvinduet blir ignorert hvis annonseenheten er plassert i en app. I Android- ​og iOS-apper blir annonsen åpnet i en ekstern nettleser.

 7. Legg til valgfrie funksjoner og innstillinger i annonseenheten etter behov.

  • Du kan tilknytte annonseenheten én eller flere plasseringer ved å klikke på Legg til ved siden av de aktuelle plasseringene.

  • Hvis du vil maksimere inntektene på usolgt og ikke-garantert beholdning med AdSense, merker du av for Maksimér inntektene fra usolgt beholdning og restannonsebeholdning med AdSense. (Hvis alle annonseenhetene i nettverket ditt som standard er aktivert for AdSense, kan du se at feltet for beholdningsinnstillinger i AdSense viser Aktivert.)

   Annonseenheter som er aktivert for AdSense, konkurrerer bare med AdSense dersom visse kriterier er oppfylt – konkurranse med AdSense fungerer ikke for annonseenheter plassert i mobil-apper.

  • Klikk på Legg til en etikettregel under Frekvenstak for annonseenhet for å velge hvor mange visninger én enkelt bruker skal vises per tidsperiode for reklamene som deler den aktuelle etiketten. Finn ut mer om bruk av etiketter for å angi frekvenstak for reklamer.

  • Angi en oppdateringsfrekvens for å bestemme hvor ofte en ny annonsevisning skal genereres i en mobil-app. Hvis du velger Oppdateringsfrekvens i sekunder, fyller DFP automatisk inn verdien 60, men denne kan du senere endre til et tall mellom 30 og 120. Finn ut mer om oppdateringsfrekvenser.

 8. Klikk på Lagre.

 

Masseopplast annonseenheter i en CSV-fil
Fra april 2016 er «Målplattform» og «Mobilplattform» ikke lenger tilgjengelige som kriterier for masseopplasting, siden de er avviklet fra beholdningsinnstillingene. Ikke ta med disse kolonnene i masseopplastingsfilene dine.

Du kan opprette annonseenheter ved å laste opp en CSV-fil til DFP.

 

Slik masseopplaster du annonseenheter:

 1. Klikk på Beholdning-fanen.

 2. Klikk på Masseopplast nye annonseenheter.

 3. Klikk på Last ned CSV-eksempelfilen for å laste ned en fil du kan bruke for å definere annonseenhetene dine. CSV-eksempelfilen inneholder feltene og eksemplene som er relevante for nettverket ditt, basert på funksjonene du har slått på. Du må ikke endre på kolonnerekkefølgen eller -overskriftene.

 4. Åpne CSV-filen, og foreta endringer basert på eksemplene og beskrivelsene i tabellene du ser nedenfor. Lagre CSV-filen når du er ferdig.

 5. Klikk på Velg fil for å finne CSV-filen din.

 6. Klikk på Last opp og godkjenn.

 7. Bekreft at innstillingene for annonseenhet er riktige.

 8. Klikk på Bekreft opplasting for å laste opp de nye annonseenhetene.

Verdiene for de enkelte kolonnene må overholde de samme formateringsreglene som feltene må overholde når du oppretter en annonseenhet direkte i DFP.

Kolonne Beskrivelse
Kodenummer Det er slik annonseenhetskoden fremgår i tagger. Det er bare tillatt å bruke bokstaver, tall, understreker, bindestreker, punktum, stjerner, skråstreker, omvendte skråstreker, utropstegn, venstre vinkelparenteser, kolon og parenteser. Maksimalt 100 tegn er tillatt. For eksempel: MyCompany_HelpCenter_FAQs_Top_728x90
Navn Annonseenhetens navn. Dette kan endres senere.
Størrelser Annonseenhetsstørrelser – i piksler – i WIDTHxHEIGHT-format, adskilt med semikolon. Du må bruke en standardstørrelse for AdSense-annonseenheter for å aktivere en annonseenhet for AdSense. Ellers tillates alle størrelser.
Beskrivelse Maksimalt 4000 tegn.
Plasseringer Du kan tilordne annonseenheten en plassering ved å skrive inn plasseringsnavnet.
Målvindu Skriv inn _top om du vil laste inn målnettadressen i hele vinduet. Skriv inn _blank for å tvinge annonsen til å åpnes i et nytt vindu uten navn.

Målvinduet blir ignorert hvis annonseenheten er plassert i en app. I Android- og iOS-apper blir annonsen åpnet i en ekstern nettleser.

Følgende kolonner er inkludert i CSV-filen dersom DFP-kontoen din er tilknyttet en AdSense-konto.

Kolonne Beskrivelse
Aktivert for AdSense

Skriv inn TRUE (sant) for å gi AdSense tillatelse til å levere annonser til annonseenheten. Hvis du slår på AdSense, kan du oppgi verdier for de andre AdSense-kolonnene som er angitt nedenfor. Hvis du vil bruke standardinnstillingene for AdSense, lar du kolonnene stå tomme.

Skriv inn FALSE (falsk) og la de andre AdSense-kolonnene stå tomme hvis du ikke vil aktivere AdSense for denne annonseenheten.

Farge på kantlinjen Bruk en heksadesimal (sekstegns) fargekode uten nummertegn, som for eksempel FFFFFF.
Tittelfarge
Bakgrunnsfarge
Tekstfarge
Farge på nettadresse
Annonsetype Du kan velge text (tekst) eller image (bilde) som annonsetype, eller du kan velge begge, da adskilt med et komma.
Last ned annonseenheter

Du kan laste ned en liste over alle annonseenhetene dine samtidig for å se de gjeldende innstillingene for annonseenhetene og beholdningsstrukturen din.

Slik massenedlaster du annonseenheter:

 1. Klikk på Beholdning-fanen i DFP.
 2. Klikk på Annonseenheter og deretter på Last ned annonseenheter.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?