Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een advertentieblok maken

Introduction to ad units (1:57)

U kunt advertentieblokken één voor één maken of advertentieblokken bulksgewijs uploaden met een spreadsheet.

Voor nauwkeurige voorraadprognoses moeten nieuwe advertentieblokken ten minste 28 dagen op een site staan.

Als u een nieuw advertentieblokformaat wilt toevoegen aan uw netwerk, maakt u een nieuw advertentieblok met het nieuwe formaat of stelt u het nieuwe formaat in voor een bestaand advertentieblok.

Eén advertentieblok per keer maken
 1. Klik op het tabblad Voorraad.
 2. Klik op Nieuw advertentieblok.
 3. Geef een code op, die wordt gebruikt om het advertentieblok te identificeren in de bijbehorende advertentietag.

  Vaak kiezen uitgevers ervoor om codes te gebruiken die de locatie van het advertentieblok aangeven. U kunt bijvoorbeeld de notatie SiteName_Section_SubSection_Location_PagePosition en de specifieke advertentieblokcode ABCPublisher_News_International_RightSidebarTop gebruiken.

  • U mag alleen letters, cijfers, underscores, koppeltekens, punten, sterretjes, schuine strepen (slash en backslash), uitroeptekens, punthaken naar links, punthaken naar rechts, dubbelepunten en haakjes gebruiken.
  • Codes van advertentieblokken mogen maximaal 100 tekens lang zijn.
  • Codes van advertentieblokken zijn niet hoofdlettergevoelig.
  • Nadat u het advertentieblok heeft gemaakt, kunt u de code niet meer wijzigen.
  • Voor een bepaald advertentieblokniveau moet elke code uniek zijn. U kunt gebruikte codes niet opnieuw gebruiken op hetzelfde advertentieblokniveau.
  • U kunt codes opnieuw gebruiken als u ze in een andere advertentieblokhiërarchie gebruikt. U kunt home bijvoorbeeld opnieuw gebruiken op een ander pad in de hiërarchie:
   mysite/economy/home
   mysite/weather/home
 4. Geef een naam voor het advertentieblok op, die wordt gebruikt voor targeting en rapporten. U kunt de naam op elk gewenst moment wijzigen. Uitgevers gebruiken, net zoals bij de code, meestal naamgevingsconventies die informatie geven over de locatie en het formaat van het advertentieblok.

 5. Stel de formaten voor het advertentieblok in.

  • Selecteer Vast formaat en geef het formaat van het advertentiemateriaal op dat het advertentieblok kan hosten. U kunt meerdere formaten opgeven als u hetzelfde advertentieblok wilt gebruiken voor meerdere advertentieruimen of verschillende platforms met verschillende formaten, zoals mobiel en desktop.

   Selecteer Buiten pagina onder Vast formaat als u advertentiemateriaal wilt weergeven dat niet in een normale bannerruimte of browservenster past. Dit kan pop-ups, zwevende regelitems en interstitials bevatten. Meer informatie over advertentiemateriaal buiten de pagina.

  • Selecteer Slimme banner als het advertentieblok voor een mobiele app is bedoeld en u wilt dat het advertentieblok de breedte van het scherm vult en een vaste hoogte heeft. De SDK voor mobiele advertenties van Google beschikt over systeemeigen ondersteuning voor slimme banners. Meer informatie over slimme banners.

 6. Geef een doelvenster op. Dit is het browservenster waarin de bestemmingspagina van een advertentie wordt geopend. Deze waarde wordt ingesteld als het doelkenmerk van de advertentielink.

  • _top: de doel-URL wordt geladen in het hoofdgedeelte van het venster, buiten eventuele framesets. Deze waarde is standaard geselecteerd.

  • _blank: de doel-URL wordt geopend in een nieuw, naamloos venster.

  Als het advertentieblok in een app wordt weergegeven, wordt het doelvenster genegeerd. Voor Android- en iOS-apps klikt de advertentie door naar een externe browser.

 7. Voeg naar wens optionele functies en instellingen aan het advertentieblok toe.

  • Koppel het advertentieblok aan een of meer plaatsingen door op Toevoegen te klikken naar de betreffende plaatsingen.

  • Als u uw inkomsten uit onverkochte en niet-gegarandeerde voorraad met AdSense wilt maximaliseren, vinkt u het selectievakje Maximaliseer uw inkomsten uit onverkochte of restantvoorraad met AdSense aan. (Als alle advertentieblokken in uw netwerk standaard worden ingeschakeld voor AdSense, wordt in het veld Instellingen voor AdSense-voorraad de tekst Ingeschakeld weergegeven.)

   Advertentieblokken waarvoor AdSense is ingeschakeld, concurreren alleen met AdSense als aan bepaalde criteria wordt voldaan. AdSense-concurrentie werkt niet voor advertentieblokken die in mobiele apps zijn geplaatst.

  • Klik op Een labelregel toevoegen bij Frequency caps voor advertentieblok om het aantal vertoningen te kiezen dat per tijdsperiode moet worden weergegeven aan elke gebruiker voor de advertentiemateriaalitems die het label delen. Meer informatie over het gebruik van labels om frequency caps voor advertentiemateriaal in te stellen.

  • Stel een vernieuwingssnelheid in om te bepalen hoe vaak een nieuwe vertoning van een advertentie wordt gegenereerd in een mobiele app. Als u Vernieuwingssnelheid in seconden selecteert, voert DFP automatisch de waarde 60 in. U kunt echter ook zelf een waarde tussen 30 en 120 seconden opgeven. Meer informatie over vernieuwingssnelheden.

 8. Klik op Opslaan.

 

Advertentieblokken bulksgewijs uploaden in een CSV-bestand
Vanaf april 2016 zijn 'Doelplatform' en 'Mobiel platform' niet meer beschikbaar als criteria voor bulksgewijs uploaden, omdat deze opties zijn verwijderd uit de voorraadinstellingen. Neem deze kolommen niet op in uw bulkuploadbestanden.

U kunt advertentieblokken maken door een CSV-bestand te uploaden naar DFP.

 

Ga als volgt te werk om meerdere advertentieblokken tegelijk te uploaden:

 1. Klik op het tabblad Voorraad.

 2. Klik op Bulkupload van nieuwe advertentieblokken.

 3. Klik op Voorbeeld-CSV-bestand downloaden om een bestand te downloaden dat u kunt gebruiken om uw advertentieblokken te definiëren. Het voorbeeld-CSV-bestand bevat de velden en voorbeelden die relevant zijn voor uw netwerk, op basis van de functies die u heeft ingeschakeld. Wijzig de kolomvolgorde of de kolomkoppen niet.

 4. Open het CSV-bestand en breng wijzigingen aan op basis van de voorbeelden en de beschrijvingen in de onderstaande tabellen. Als u klaar bent, slaat u het CSV-bestand op.

 5. Klik op Bestand kiezen om uw CSV-bestand te zoeken.

 6. Klik op Uploaden en valideren.

 7. Controleer of de instellingen van het advertentieblok correct zijn.

 8. Klik op Upload bevestigen om de nieuwe advertentieblokken te uploaden.

De waarden voor elke kolom moeten voldoen aan dezelfde indelingsregels als de velden wanneer u een advertentieblok rechtstreeks in DFP maakt.

Kolom Beschrijving
#Code De advertentieblokcode, die wordt gebruikt in de tags. U mag alleen letters, cijfers, underscores, koppeltekens, punten, sterretjes, schuine strepen (slash en backslash), uitroeptekens, punthaken naar links, dubbelepunten en haakjes gebruiken. Maximaal 100 tekens. Voorbeeld: MyCompany_HelpCenter_FAQs_Top_728x90
Name De naam van het advertentieblok, die u later kunt wijzigen.
Sizes Advertentieblokformaten, in pixels, in de indeling WIDTHxHEIGHT, gescheiden door puntkomma's. Gebruik een standaard AdSense-advertentieblokformaat om een advertentieblok in te schakelen voor AdSense. Verder is elk formaat acceptabel.
Description Maximaal 4000 tekens.
Placements Als u het advertentieblok wilt toewijzen aan een plaatsing, geeft u de naam van de plaatsing op.
Target window Geef _top op als u de doel-URL wilt laden in het hoofdgedeelte van het venster. Geef _blank op als u wilt afdwingen dat de advertentie in een nieuw, naamloos venster wordt geopend.

Als het advertentieblok in een app wordt weergegeven, wordt het doelvenster genegeerd. Voor Android- en iOS-apps klikt de advertentie door naar een externe browser.

De volgende kolommen zijn opgenomen in het CSV-bestand als uw DFP-account is gekoppeld aan een AdSense-account.

Kolom Beschrijving
Enabled for AdSense

Geef TRUE op als u wilt dat AdSense advertenties levert aan het advertentieblok. Als u AdSense inschakelt, kunt u waarden opgeven voor de extra AdSense-kolommen, die hieronder worden vermeld. Laat ze leeg als u standaard AdSense-instellingen wilt toepassen.

Geef FALSE op en laat de andere AdSense-kolommen leeg als u AdSense niet wilt inschakelen voor dit advertentieblok.

Border color Gebruik hexadecimale kleurcode (zes tekens), zonder hekje, zoals FFFFFF.
Title color
Background color
Text color
URL color
Ad type Het advertentietype kan text of image zijn. U kunt ook beide gebruiken, van elkaar gescheiden door een komma.
Advertentieblokken downloaden

U kunt een lijst met al uw advertentieblokken downloaden om uw huidige instellingen voor uw advertentieblokken en uw voorraadstructuur te bekijken.

Ga als volgt te werk om advertentieblokken in bulk te downloaden:

 1. Klik in DFP op het tabblad Voorraad.
 2. Klik op Advertentieblokken en vervolgens op Advertentieblokken downloaden.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?