Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Opret en annonceenhed

Introduction to ad units (1:57)

Du kan oprette én annonceenhed ad gangen eller uploade flere annonceenheder på én gang via et regneark.

Nye annonceenheder skal være på et website i mindst 28 dage, før beholdningsprognoser kan regnes for nøjagtige.

Hvis du vil føje en ny annonceenhedsstørrelse til dit netværk, skal du blot oprette en ny annonceenhed med den nye størrelse eller angive den nye størrelse for en eksisterende annonceenhed.

Opret én annonceenhed ad gangen
 1. Klik på fanen Beholdning.
 2. Klik på Ny annonceenhed.
 3. Angiv en Kode, som bruges til at identificere annonceenheden i det tilknyttede annoncetag.

  Udgivere vælger ofte at bruge koder, der identificerer annonceenhedens placering. Du kan f.eks. bruge formatet SiteName_Section_SubSection_Location_PagePosition, og en specifik annonceenhedskode kan f.eks. være ABCPublisher_News_International_RightSidebarTop.

  • Kun bogstaver, tal, understregninger, bindestreger, punktummer, asterisker, skråstreger, omvendte skråstreger, udråbstegn, venstre vinkelparenteser, højre vinkelparenteser, koloner og parenteser er tilladt.
  • Annonceenhedskoder må indeholde op til 100 tegn.
  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i annonceenhedskoder.
  • Så snart du har oprettet annonceenheden, kan du ikke ændre koden.
  • De enkelte koder skal være unikke for hvert annonceenhedsniveau. Du må ikke genbruge koder, du tidligere har brugt.
  • Du kan genbruge koder, hvis de forekommer i et andet annonceenhedshierarki: Du kan f.eks. genbruge home, hvis den forekommer i en anden sti i hierarkiet:
   mysite/economy/home
   mysite/weather/home
 4. Angiv et Navn for den annonceenhed, der anvendes i forbindelse med målretning og rapportering. Du kan til enhver tid ændre navnet. Ligesom det var tilfældet med koden, anvender udgivere ofte en navngivningsmetode, der indeholder oplysninger om enhedens placering og størrelse.

 5. Angiv Størrelser for annonceenheden.

  • Vælg Fast størrelse, og angiv derefter størrelsen på det annoncemateriale, som annonceenheden kan hoste. Du kan angive flere størrelser, hvis du vil bruge den samme annonceenhed for flere annoncepladser eller på flere forskellige platforme med forskellige størrelser, f.eks. på en mobilenhed eller en computer.

   Under Fast størrelse skal du vælge Uden for siden, hvis du ønsker at vise annoncemateriale, der ikke passer til en traditionel bannerplads eller i et traditionelt browservindue. De kan indeholde pop op-vinduer og svævende linjeposter og mellemliggende annoncer. Få flere oplysninger om annoncemateriale uden for siden.

  • Vælg Intelligent banner, hvis annonceenheden tilhører en mobilapp, og du vil have, at annonceenheden skal fylde hele skærmens bredde og have en fast højde. SDK for annoncer til Google Mobil har indbygget understøttelse af intelligente bannere. Få flere oplysninger om intelligente bannere.

 6. Definer et målvindue, som identificerer det browservindue, hvor en annonces landingsside skal åbnes. Denne værdi angives som målattribut for annoncelinket.

  • _top:Målwebadressen indlæses, så den fylder hele vinduet og overskrider eventuelle rammesæt. Denne værdi vælges som standard.

  • _blank: Målwebadressen åbnes i et nyt unavngivet vindue.

  Hvis annonceenheden er i en app, ignoreres målvinduet. Når der klikkes på annoncen i Android- og iOS-apps, åbnes den i en ekstern browser.

 7. Føj valgfrie funktioner og indstillinger til annonceenheden efter behov.

  • Knyt annonceenheden til en eller flere placeringer ved at klikke på Tilføj ud for de relevante placeringer.

  • Hvis du vil maksimere omsætning for usolgte og ikke-garanterede beholdninger med AdSense, skal du markere afkrydsningsfeltet Maksimér omsætningen på ikke-solgt beholdning og restbeholdning med AdSense (hvis alle annonceenheder i dit netværk aktiveres til AdSense som standard, vil feltet Indstillinger for AdSense-beholdning være Aktiveret).

   Annonceenheder, der er aktiveret for AdSense, konkurrerer kun med AdSense, hvis visse kriterier er opfyldt. AdSense-konkurrence virker ikke for annonceenheder, der er placeret i mobilapps.

  • Klik på Tilføj en etiketregel under Frekvensgrænse for annonceenhed for at vælge det antal eksponeringer, der skal vises for hver bruger pr. tidsrum for det annoncemateriale, der deler samme etiket. Få flere oplysninger om brug af etiketter til at angive frekvensgrænser for annoncemateriale.

  • Angiv en opdateringsfrekvens for at bestemme, hvor ofte en ny annonceeksponering skal genereres på en mobilapp. Hvis du vælger Opdateringsfrekvens i sekunder, vælger DFP automatisk en værdi på 60, som du kan ændre til 30-120 sekunder. Få flere oplysninger om opdateringshastigheder.

 8. Klik på Gem.

 

Upload flere annonceenheder på én gang i en CSV-fil
Fra og med april 2016 er "Målplatform" og "Mobilplatform" ikke længere tilgængelige som masseuploadkriterier, da de allerede er udfaset fra beholdningsindstillingerne. Undlad at medtage disse kolonner i dine masseuploadfiler.

Du kan oprette annonceenheder ved at uploade en CSV-fil i DFP.

 

Sådan masseuploader du annonceenheder:

 1. Klik på fanen Beholdning.

 2. Klik på Masseupload nye annonceenheder.

 3. Klik på Download CSV-eksempelfil for at downloade en fil, du kan bruge til at definere dine annonceenheder. Eksempelfilen indeholder de felter og eksempler, der er relevante for dit netværk, på baggrund af hvilke funktioner du har aktiveret. Du skal ikke ændre kolonnerækkefølgen eller kolonneoverskrifterne.

 4. Åbn CSV-filen, og foretag ændringer på baggrund af eksemplerne og beskrivelserne i tabellerne nedenfor. Gem CSV-filen, når du er færdig.

 5. Klik på Vælg fil for at finde din CSV-fil.

 6. Klik på Upload og godkend.

 7. Bekræft, at indstillingerne for annonceenheden er korrekte.

 8. Klik på Bekræft upload for at uploade de nye annonceenheder.

Værdierne for de enkelte kolonner skal følge samme formateringsregler som disse felter, når du opretter en annonceenhed direkte i DFP.

Kolonne Beskrivelse
#Code Den annonceenhedskode, der bruges i tags. Kun bogstaver, tal, understregninger, bindestreger, punktummer, asterisker, skråstreger, omvendte skråstreger, udråbstegn, venstre vinkelparenteser, koloner og parenteser er tilladt. Maks. 100 tegn. Eksempel: MyCompany_HelpCenter_FAQs_Top_728x90
Navn Navnet på annonceenheden, som du kan ændre på et senere tidspunkt.
Størrelser Annonceenhedsstørrelser, i pixels, i formatet WIDTHxHEIGHT, adskilt af semikoloner. Anvend en AdSense-annonceenhed i standardstørrelse for at aktivere en annonceenhed til AdSense. Alle størrelser accepteres.
Beskrivelse Maks. 4.000 tegn.
Placeringer Du tildeler annonceenheden til en placering ved at angive placeringens navn.
Målvindue Skriv _top for at indlæse målwebadressen i hele vinduets størrelse. Skriv _blank for at tvinge annoncen til at åbne i et nyt unavngivet vindue.

Hvis annonceenheden er i en app, ignoreres målvinduet. Når der klikkes på annoncen i Android- og iOS-apps, åbnes den i en ekstern browser.

Følgende kolonner er inkluderet i CSV-filen, hvis din DFP-konto er linket til en AdSense-konto.

Kolonne Beskrivelse
Aktiveret til AdSense

Skriv TRUE for at tillade AdSense at vise annoncer for annonceenheden. Hvis du aktiverer AdSense, kan du indtaste værdier i de ekstra AdSense-kolonner, der er angivet nedenfor. Lad dem være tomme, hvis du vil anvende standardindstillingerne for AdSense.

Skriv FALSE og lad de andre AdSense-kolonner være tomme, hvis du ikke vil aktivere AdSense for denne annonceenhed.

Kantfarve Brug hexadecimale farvekoder (på seks tegn) uden et nummertegn (#), såsom FFFFFF.
Titelfarve
Baggrundsfarve
Tekstfarve
Farve for webadresse
Annoncetype Annoncetypen kan være text eller image, eller du kan bruge begge dele adskilt af et komma.
Download annonceenheder

Du kan downloade en liste over alle dine annonceenheder på én gang, så du kan gennemgå dine aktuelle annonceenhedsindstillinger og beholdningsstrukturen.

Sådan massedownloader du annonceenheder:

 1. Klik på fanen Beholdning i DFP.
 2. Klik på Annonceenheder, og klik derefter på Download annonceenheder.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?