Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Grundlæggende oplysninger om annoncer

Upload annoncemateriale

Sådan uploader du annoncemateriale:

 1. Klik på fanen Levering på din DFP Small Business-konto.
 2. Klik på den ordre, hvor annoncematerialet skal tilføjes. (Du kan ikke føje annoncemateriale til annullerede eller gennemførte ordrer).
 3. Klik på den linjepost, hvor du vil tilføje annoncematerialet. Du kan også oprette en ny linjepost, hvis det er nødvendigt.

   

 4. Klik på Tilføj annoncer. Alle annoncer og annonceenhedsdimensioner, der er tilknyttet din linjepost, angives i venstre kolonne. Du kan uploade annoncer til en hvilken som helst enhedsstørrelse på denne liste.
 5. Du kan enten trække flere annoncematerialer hen på linjeposten og slippe dem eller blot tilføje et ad gangen:
  • Masseupload Flash-annoncemateriale med backupbilleder: Hvis du vil masseuploade Flash-filer med deres tilhørende alternative billedfiler, skal du give Flash-filen og den tilhørende billedfil det samme navn, men med en anden filtype. Filnavnet bliver navnet på annoncematerialet.

   Hvis du f.eks. uploader bananas.swf og bananas.jpg, opretter DFP ét Flash-annoncemateriale, der bruger begge aktiver. Navnet på annoncematerialet bliver bananas. Filtyper og deres tilknyttede annoncematerialetyper
   Filtype Annoncematerialetype
   GIF, JPG eller PNG Billede
   TXT Tredjepartstag/DoubleClick-tag
   SWF Flash
   Tilføj mere end ét annoncemateriale med Doubleclick-tag fra DCM
   1. Få en tekstfil fra din DCM-annoncør. Bed din DCM-annoncør om at sende taggene som en tekstfil og om at medtage intern omdirigering blandt tagtyperne.
   2. Træk og slip tekstfilen fra din computer til DFP. Du kan også klikke på Upload nye filer for at gennemse og vælge filen fra din computer. DFP angiver automatisk annoncetypen som DoubleClick-tag for hvert tilføjet annoncemateriale.
   3. Foretag de nødvendige ændringer i annoncematerialet som f.eks. at tilføje etiketter eller ændre annoncematerialenavne.
   Tilføj kun ét annoncemateriale
   1. Klik på Nyt annoncemateriale, og vælg annoncematerialets dimensioner.
   2. Vælg en annoncetype. Følg vejledningen nedenfor for at tilføje din annoncetype, og klik derefter på Gem. Third-party

    Brug denne annoncetype, når dine annoncører giver dig et stykke kode. Du kan også bruge den til de fleste netværkstags.

    1. Indsæt tilpassede HTML- og JavaScript-kodestykker samt tags fra en tredjepartsannonceserver i feltet Kodestykke.
    2. (Valgfrit) Hvis DFP Small Business genkender dit annoncemateriale, skal du klikke på Indsæt makroer, så indsætter DFP Small Business automatisk de relevante makroer i dit kodestykke.
    3. (Valgfrit) Hvis DFP Small Business ikke genkender din annonce, skal du klikke på Indsæt makroer manuelt for at indsætte klik- og cachebustermakroer i dit kodestykke.
    4. Angiv navnet på din annonce.
    5. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncen skal vises.
    Flash
    1. Vælg annoncematerialet på din computer i feltet "Flash-fil". Du kan kun bruge .swf-filer.

     Hvis din .swf-fil befinder sig på en tredjepartsannonceserver, skal du klikke på Brug fjern-SWF- og alternativt billede-webadresser.

    2. (Valgfrit) Vælg et alternativt billede, der vises, hvis en bruger ikke kan se Flash. Indtast en alternativ billedwebadresse, hvis du anvender eksternt Flash-annoncemateriale.
    3. Angiv navnet på din annonce.
    4. Indtast destinationswebadressen for dit annoncemateriales destinationsside.
    5. (Valgfrit) Vælg Tillad Flash uden clickTAG, hvis du ikke vil have DFP Small Business til at registrere klik for Flash-filer. (Få flere oplysninger om clickTAGs)
    6. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.
    Billede
    1. Vælg annoncematerialet på din computer i feltet "Billedfil". Du kan kun bruge billeder, f.eks. .gif-, .jpg- og .png-filer.

     Hvis din billedfil befinder sig på en tredjepartsannonceserver, skal du klikke på Brug et fjernbillede.

    2. Angiv navnet på din annonce.
    3. Indtast destinationswebadressen for dit annoncemateriales destinationsside.
    4. (Valgfrit) Vælg Tillad, at annoncestørrelsen er forskellig fra størrelsen på annonceenheden for automatisk at ændre størrelsen på en annonceenhed, når der er brug for det. (Hvis du f.eks. uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, tilpasser DFP Small Business den store annonce. På samme måde vil en annonce på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixel på din side).
     Hvis du bruger et uændret asynkront Google Publisher-tag (GPT), vil annonceenhedens størrelse ikke blive ændret til at passe til annoncen. Annonceenhedens størrelse vil kun blive ændret med synkrone GPT- eller GAM-tags. (Hvis du for eksempel uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, vil DFP Small Business gøre plads til den større annonce. På samme måde vil en annonce på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixel på din side).
    5. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.
    6. (Valgfrit) Indtast en tredjeparts visningswebadresse, som skal pinges, når annoncen vises. Webadressen kan indeholde DFP-makroer.
    7. (Valgfrit) Indtast alternativ tekst til skærmlæsere og til visning i browsere, hvor billeder er deaktiveret.
    DoubleClick-tag
    Med trafficking af DoubleClick-annoncemateriale fra annoncører, der bruger DCM som annoncetype med DoubleClick-tag, minimeres afvigelser i statistikkerne mellem annoncøren og udgiveren. Derudover behøver du ikke at tilføje flere makroer.
    1. Angiv navnet på dit annoncemateriale.
    2. Angiv webadressen til annoncemateriale, der hostes på DCM eller DFP.

     Syntaksen for billedets webadresse er:

     http://ad.doubleclick.net/ad/sitename/;sz=size

     (Få flere oplysninger om DoubleClick-tags)

    3. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.
    4. (Valgfrit) Vælg Tillad, at annoncestørrelsen er forskellig fra annonceenhedsstørrelsen, hvis du ønsker at uploade annoncemateriale, der har en anden størrelse end annonceenheden. Bemærk, at hvis du bruger den uændrede asynkrone tilstand af Google Publisher-tag, vil annonceenheden ikke selv ændre størrelse til at passe til annoncen. Hvis du vil ændre størrelsen på annonceenheden automatisk, skal du bruge den synkrone tilstand af GPT. (Hvis du f.eks. uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, tilpasser DFP Small Business den større annonce. På samme måde vil annoncemateriale på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixels på din side).
   Maksimal filstørrelse for hostet annoncemateriale

   Hostet annoncemateriale må fylde op til 1 MB.

   For annoncemateriale med udvidet indhold kan du vælge at følge branchens retningslinjer for annoncemateriale med udvidet indhold, f.eks. dem, der er udgivet af Interactive Advertising Bureau (læs IAB's retningslinjer nyt vindue). Bemærk, at store annoncefiler giver en langsommere indlæsning af siderne på dit website.

   Under alle omstændigheder skal du overholde vilkårene og betingelserne for DFP Small Business.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?