Grundlæggende oplysninger om annoncer

Upload annoncemateriale

Sådan uploader du annoncemateriale:

 1. Klik på fanen Levering på din DFP Small Business-konto.

 2. Klik på den ordre, hvor annoncematerialet skal tilføjes. (Du kan ikke føje annoncemateriale til annullerede eller gennemførte ordrer).

 3. Klik på den linjepost, hvor du vil tilføje annoncematerialet. Du kan også oprette en ny linjepost, hvis det er nødvendigt.

 4. Klik på Tilføj annoncer. Alle annoncer og annonceenhedsdimensioner, der er tilknyttet din linjepost, angives i venstre kolonne. Du kan uploade annoncer til en hvilken som helst enhedsstørrelse på denne liste.

 5. Du kan enten trække flere annoncematerialer hen på linjeposten eller blot tilføje et ad gangen:

  • Træk billeder, tekst og Flash-filer fra din computer til DFP. Du kan også klikke på Upload nye filer for at søge efter og vælge filer fra din computer. Du kan vælge mere end én fil på computeren ved at holde SKIFT-tasten nede, mens du klikker på dem.

   DFP angiver automatisk annoncetypen. Hvis du f.eks. uploader en JPG-fil, angiver DFP annoncetypen for billedet. Hvis du uploader en TXT-fil, angiver DFP annoncetypen som tredjepart. Husk, at hvis du vil uploade mere end ét tredjepartsannoncemateriale, skal du have en separat tekstfil for hvert annoncemateriale.

   Masseupload Flash-annoncer med backupbilleder: Hvis du vil masseuploade Flash-filer med deres tilhørende alternative billedfiler, skal du give Flash-filen og den tilhørende billedfil det samme navn, men med en anden filtype. Filnavnet bliver navnet på annoncematerialet.

   Hvis du f.eks. uploader bananas.swf og bananas.jpg, opretter DFP ét Flash-annoncemateriale, der bruger begge aktiver. Navnet på annoncematerialet bliver bananas.

   Filtyper og deres tilknyttede annoncetyper

   Filtype Annoncematerialetype
   GIF, JPG eller PNG Billede
   TXT Tredjepartstag/DoubleClick-tag
   SWF Flash

   Tilføj mere end ét annoncemateriale med Doubleclick-tag fra DCM

   1. Få en tekstfil fra din DCM-annoncør. Bed din DCM-annoncør om at sende taggene som en tekstfil og om at medtage intern omdirigering blandt tagtyperne.

   2. Træk og slip tekstfilen fra din computer til DFP. Du kan også klikke på Upload nye filer for at gennemse og vælge filen fra din computer. DFP angiver automatisk annoncetypen som DoubleClick-tag for hvert tilføjet annoncemateriale.

   3. Foretag de nødvendige ændringer i annoncematerialet, som f.eks. at tilføje etiketter eller skifte annoncematerialenavne.
  • Tilføj kun ét annoncemateriale:

   1. Klik på Nyt annoncemateriale, og vælg annoncematerialets dimensioner.

   2. Vælg en annoncetype. Følg vejledningen nedenfor for at tilføje din annoncetype, og klik derefter på Gem.

    Tredjepart

    Brug denne annoncetype, når dine annoncører giver dig et stykke kode. Du kan også bruge den til de fleste netværkstags.

    1. Indsæt tilpassede HTML- og JavaScript-kodestykker samt tags fra en tredjepartsannonceserver i feltet Kodestykke.

    2. (Valgfrit) Hvis DFP Small Business genkender dit annoncemateriale, skal du klikke på Indsæt makroer, så indsætter DFP Small Business automatisk de relevante makroer i dit kodestykke.

    3. (Valgfrit) Hvis DFP Small Business ikke genkender din annonce, skal du klikke på Indsæt makroer manuelt for at indsætte klik- og cachebustermakroer i dit kodestykke.

    4. Angiv navnet på din annonce.

    5. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncen skal vises.

    Flash
    1. Vælg annoncematerialet på din computer i feltet "Flash-fil". Du kan kun bruge .swf-filer.

     Hvis din .swf-fil befinder sig på en tredjepartsannonceserver, skal du klikke på Brug fjern-SWF- og alternativt billede-webadresser.

    2. (Valgfrit) Vælg et alternativt billede, der vises, hvis en bruger ikke kan se Flash. Indtast en alternativ billedwebadresse, hvis du anvender eksternt Flash-annoncemateriale.

    3. Angiv navnet på dit annoncemateriale.

    4. Indtast destinationswebadressen for dit annoncemateriales destinationsside.

      

    5. (Valgfrit) Vælg Tillad Flash uden clickTAG, hvis du ikke vil have DFP Small Business til at registrere klik for Flash-filer. (Få flere oplysninger om clickTAG's)

    6. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.

    Billede
    1. Vælg annoncematerialet på din computer i feltet "Billedfil". Du kan kun bruge billeder, f.eks. .gif-, .jpg- og .png-filer.

     Hvis din billedfil befinder sig på en tredjepartsannonceserver, skal du klikke på Brug et fjernbillede.

    2. Angiv navnet på dit annoncemateriale.

    3. Indtast destinationswebadressen for dit annoncemateriales destinationsside.

    4. (Valgfrit) Vælg Tillad, at annoncestørrelsen er forskellig fra størrelsen på annonceenheden for automatisk at ændre størrelsen på en annonceenhed, når der er brug for det. (Hvis du f.eks. uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, tilpasser DFP Small Business den store annonce. På samme måde vil en annonce på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixel på din side).

     Hvis du bruger et uændret asynkront Google Publisher-tag (GPT), vil annonceenhedens størrelse ikke blive ændret, så den passer til annoncen. Annonceenhedens størrelse vil kun blive ændret med synkrone GPT- eller GAM-tags. (Hvis du f.eks. uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, vil DFP Small Business gøre plads til den største af annoncerne. På samme måde vil en annonce på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixel på din side).
    5. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.

    6. (Valgfrit) Indtast en tredjeparts visningswebadresse, som skal pinges, når annoncen vises. Webadressen kan indeholde DFP-makroer.

    7. (Valgfrit) Indtast alternativ tekst til skærmlæsere og til visning i browsere, hvor billeder er deaktiveret.

    DoubleClick-tag
     
    Med trafficking af DoubleClick-annoncemateriale fra annoncører, der bruger DCM som annoncetype med DoubleClick-tag, minimeres afvigelser i statistikkerne mellem annoncøren og udgiveren. Derudover behøver du ikke at tilføje flere makroer.
     
    1. Angiv navnet på dit annoncemateriale.

    2. Angiv webadressen til annoncemateriale, der hostes på DCM eller DFP.

     Syntaksen for billedets webadresse er:

     http://ad.doubleclick.net/ad/sitename/;sz=size

     (Få flere oplysninger om DoubleClick-tags)

    3. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.

      

    4. (Valgfrit) Vælg Tillad, at annoncestørrelsen er forskellig fra annonceenhedsstørrelsen, hvis du ønsker at uploade annoncemateriale, der har en anden størrelse end annonceenheden. Bemærk, at hvis du bruger den uændrede asynkrone tilstand af Google Publisher-tag, vil annonceenheden ikke selv ændre størrelse til at passe til annoncen. Hvis du vil ændre størrelsen på annonceenheden automatisk, skal du bruge den synkrone tilstand af GPT. (Hvis du f.eks. uploader en annonce på 400 x 400 til en annonceenhed på 300 x 250, tilpasser DFP Small Business den større annonce. På samme måde vil annoncemateriale på 200 x 200, der lægges ind på samme annonceenhed, kun optage 200 x 200 pixels på din side).

    Tekstannonce

    Tekstannoncer består kun af hypertekst og ingen billeder.

    1. Angiv et navn til din annonce.

    2. Angiv destinationswebadressen for din annonces destinationsside.

    3. (Valgfrit) Angiv den tekst, der skal bruges som linjepostens beskrivelse og tekst, når markøren føres hen over denne.

    4. Angiv, hvorvidt annoncematerialet skal åbnes i et nyt browservindue eller i samme browservindue som din webside.

    5. Angiv annoncematerialets Linkfarve samt den tekst, som brugeren kommer til at klikke på i feltet Linknavn.

    6. Angiv farven på linjepostens beskrivelse i feltet Tekstfarve. Du kan enten bruge heksadecimale farvenavne eller standardfarvenavne (f.eks. #FFFFFF eller hvid).

    7. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.

    Flash-udvidelig
     
    • Arbejd tæt sammen med udbyderen af Flash SWF-filen for at sikre en korrekt implementering.
    • Læs værktøjstippene ved siden af de relevante felter for at få en bedre forståelse af, hvad du skal indtaste.
    • Hvis du bruger Google Publisher-tags, skal du bruge den synkrone tilstand, ellers vil den udvidelige annonce ikke blive gengivet korrekt.
     

    Denne annoncetype udvides og skjules, når brugeren holder musen over annoncen eller interagerer med den på andre måder. Annoncematerialets handlinger påvirker ikke websidens layout. Det skjulte annoncemateriale er én SWF-fil, og det udvidede annoncemateriale er en anden SWF-fil.

    Udvidelige Flash-annoncer vises ikke korrekt, hvis websites bruger iframeannoncetags.
    1. Angiv et navn til dit annoncemateriale.

    2. Upload de skjulte og udvidede Flash SWF-filer og den alternative billedfil.

    3. (Valgfrit) Angiv destinationswebadressen for annoncematerialet.

    4. Angiv den minimumsversion af Flash, som brugeren skal have for at se annoncen.

    5. Angiv målene for det skjulte og udvidede annoncemateriale.

    6. Vælg den retning, som annoncematerialet skal udvides i, og om det skal udvides, når markøren holdes hen over det.

     Hvis du fravælger Udvid, når musen holdes over, fordi annoncen skal udvide eller skjule, når brugeren udfører en anden handling, skal du arbejde med Flash-udvikleren for at sikre, at annoncekoden omfatter funktionerne dclk_show() og dclk_hide(). Hvis annoncematerialet ikke omfatter disse funktioner, virker den ikke korrekt.
    7. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.

    Flash-pushdown
     
    • Arbejd tæt sammen med udbyderen af Flash SWF-filen for at sikre en korrekt implementering.
    • Læs værktøjstippene ved siden af de relevante felter for at få en bedre forståelse af, hvad du skal indtaste.
    • Hvis du bruger Google Publisher-tags, skal du bruge den synkrone tilstand, ellers vil pushdown-annoncen ikke blive gengivet korrekt.
     

    Denne annoncetype udvides og skjules, når brugeren holder pilen hen over annoncen eller interagerer med den på andre måder. Når annoncematerialet udvides, "skubber" det indholdet på en webside nedad. Det skjulte annoncemateriale er én SWF-fil, og det udvidede annoncemateriale er en anden SWF-fil.

    Flash-pushdowns vises ikke korrekt, hvis webstedet bruger iframeannoncetags.
    1. Angiv et navn til dit annoncemateriale.

    2. Upload de skjulte og udvidede Flash-SWF-filer og den alternative billedfil.

    3. (Valgfrit) Angiv destinationswebadressen for annoncematerialet.

    4. Angiv den minimumsversion af Flash, som brugeren skal have for at se annoncen.

    5. Angiv målene for det skjulte og udvidede annoncemateriale.

    6. Vælg den retning, som annoncematerialet skal udvides i, og om det skal udvides, når markøren holdes hen over det.

     Hvis du fravælger Udvid, når musen holdes over, fordi annoncen skal udvide eller skjule, når brugeren udfører en anden handling, skal du arbejde med Flash-udvikleren for at sikre, at annoncekoden omfatter funktionerne dclk_show() og dclk_hide(). Hvis annoncematerialet ikke omfatter disse funktioner, virker det ikke korrekt.
    7. Vælg den annonceenhedsstørrelse, hvor annoncematerialet skal vises.


Maksimal filstørrelse for hostet annoncemateriale

Hostet annoncemateriale må fylde op til 1 MB.

For annoncemateriale med udvidet indhold kan du vælge at følge branchens retningslinjer for annoncemateriale med udvidet indhold, f.eks. dem, der er udgivet af Interactive Advertising Bureau (læs IAB's retningslinjer nyt vindue). Bemærk, at store annoncefiler giver en langsommere indlæsning af siderne på dit website.

Under alle omstændigheder skal du overholde vilkårene og betingelserne for DFP Small Business.

Var denne artikel nyttig?