Rapporter som du kan generera


I vilken tidszon visas rapporter?

Alla rapporter visas i nätverkets tidszon.

Som exempel kan vi säga att Eastern Standard Time (EST) används i nätverket. Om en annons visas för en besökare i San Francisco klockan 15.00 lokal tid (PST) registreras visningen i själva verket klockan 18.00 EST, och det är den tiden som visas när du hämtar en rapport för den aktuella raden. Tänk på att om du har angett att rader ska visas i lokal tid och ändras beroende på var användaren befinner sig, kan det hända att oväntade visningstider visas i rapporten på grund av nätverkets tidszon. Om du i exemplet ovan skulle ha delat upp dagen så att en rad bara visades mellan 14.00 och 16.00 lokal tid, skulle raden ha visats korrekt för användaren i San Francisco, trots att rapporten säger att annonsen visats i EST vid olika tidpunkter som inte verkar inträffa vid de angivna tiderna.

Du kan skapa följande rapporter:

Visningsrapporter:

 • Annonsörer: Visar aktivitet för en specifik annonsör.

 • Beställningar: Visar beställningsresultat där visningar, klick och intäkter tas med.

 • Rader: Visar radresultat där visningar, klick och intäkter tas med

 • Annonser: Visar aktivitet för en annons.

Annonsutrymmesrapporter:

 • Nätverk: Övergripande status för annonsnätverket för en given tidsperiod, inklusive levererade visningar, klick, CTR, genomsnittlig CPM och intäkter.

 • Annonsenheter: Visar resultat för en annonsenhet inklusive levererade visningar, visningsprocent, klick, klickprocent, CTR, eCPM och intäkter för varje typ av rad.

 • Placeringar: Visar resultat för en placering inklusive levererade visningar, visningsprocent, klick, klickprocent, CTR, eCPM och intäkter för varje typ av rad.

 • Geografi: Resultat för ett land eller en region, inklusive levererade visningar, visningsprocent, klick, klickprocent, CTR, eCPM och intäkter för varje typ av rad.

 • Inriktningskriterier: Visar aktivitet för en eller flera inriktningskriterier.

 • AdSense: Visar resultat för AdSense som har visats via DFP Small Business, där AdSense-visningar, klick och intäkter tas med.

 • Avkastning: Visar intäkter och visningsdata för direktförsäljning (standard och sponsrade) samt eget eller resterande annonsutrymme.

Försäljningsrapporter:

 • Annonsörer: Visar annonsörernas aktivitet för beställningar, rader, datum eller tidpunkter.

 • Försäljare: Visar aktivitet för en eller flera försäljare på ditt företag.