Pozastavenie a archivácia objednávky

Pozastavením objednávky prerušíte zobrazovanie reklám, ale zachováte rezerváciu inventára obrazovky.

Archiváciou objednávky ju uložíte do archívu a uvoľníte jej inventár. Keď archivujete objednávku, ktorá obsahuje riadkové položky zobrazujúce reklamy, je zobrazovanie reklám pred uvoľnením inventára pozastavené. Archivované objednávky sú uvedené len v zobrazení „Archivované“ na karte Objednávky spolu so splnenými objednávkami. Objednávku je možné znova aktivovať zrušením jej archivácie.

Archivované objednávky sa nedajú pozastaviť. Objednávky čakajúce na schválenie sa nedajú archivovať.

Postup pozastavenia a archivácie objednávky:

  1. Vo svojom účte služby DFP Small Business kliknite na kartu Objednávky.
  2. Začiarknite políčko vedľa príslušnej objednávky, potom:
    1. Kliknutím na Pozastaviť pozastavíte doručovanie objednávky. Archivované objednávky sa nedajú pozastaviť.
    2. Kliknite na možnosť Viac akcií a kliknutím na možnosť Archivovať uložte objednávku. Archivované objednávky môžete kedykoľvek zobraziť: V zozname filtrov objednávok na ľavej strane karty Objednávka vyberte možnosť Viac a následne možnosť Archivované.