Pozastavenie a archivácia objednávky

Pozastavením objednávky prerušíte zobrazovanie reklám, ale zachováte rezerváciu inventára obrazovky.

Archiváciou objednávky ju uložíte do archívu a uvoľníte jej inventár. Keď archivujete objednávku, ktorá obsahuje riadkové položky zobrazujúce reklamy, zobrazovanie reklám je pred uvoľnením inventára pozastavené. Archivované objednávky sú uvedené len v zobrazení Archivované na karte Objednávky spolu so splnenými objednávkami. Objednávku je možné znova aktivovať zrušením jej archivácie.

Archivované objednávky nie je možné pozastaviť. Objednávky čakajúce na schválenie nie je možné archivovať.

Na to, aby ste mohli jednoducho nájsť aktívne objednávky, služba DFP automaticky hľadá objednávky, ktoré za posledných 365 dní nezobrazili žiadne reklamy. Ak v sieti takých objednávok máte viac než 5 000, budú automaticky archivované. Aktívne a nespracované objednávky to neovplyvní. Archivované objednávky si môžete kedykoľvek zobraziť a v prípade potreby ich znova aktivovať.

 

Pozastavenie a archivácia objednávky

Postup pozastavenia a archivácie objednávky:

 1. Na karte Objednávky začiarknite políčko vedľa príslušnej objednávky a potom:

  1. Pozastavte zobrazovanie objednávky kliknutím na možnosť Pozastaviť. Archivované objednávky nie je možné pozastaviť.

  2. Ak chcete objednávku archivovať, kliknite na možnosť Viac akcií a potom na možnosť Archivovať. Archivované objednávky si môžete kedykoľvek zobraziť: V zozname filtrov objednávok na ľavej strane karty Objednávka vyberte možnosť Viac a potom Archivované.

Zobrazenie archivovaných objednávok

Pri vyhľadávaní v službe DFP nie sú archivované objednávky zahrnuté, ale môžete ich aj napriek tomu zobraziť. Existujú dva spôsoby:

 • Na karte Objednávky v ľavom navigačnom paneli kliknite v sekcii Objednávky na možnosť Viac > Archivované.

 • Použite filtre. V hornej časti zoznamu objednávok kliknutím na symbol + pridajte filter a vyberte možnosť Archivované je Pravda.

Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
 • Vôbec mi nepomohol
 • Veľmi mi nepomohol
 • Viac-menej mi pomohol
 • Veľmi mi pomohol
 • Nadmieru mi pomohol