Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Ändra visningstakten för en rad

DFP:s system för annonsvisningstakt är utformat för att fördela visningarna av en rad på ett av tre olika sätt:

 • Så snabbt som möjligt: En rad räknas aldrig som att den följer schemat och alla visningar den kan få används.

 • Förhandstilldelning: Under en kort period i början visas en rad i enlighet med ett mål som är så mycket som 40 % högre än ett mål utan förhandstilldelning. Visningen av raden trappas sedan ned till 5 % före schemat när kampanjen går mot sitt slut. Summan av visingarna under den första hälften av kampanjen kan vara så mycket som 25 % högre än utan förhandstilldelning.

 • Jämn visning: Annonsservern levererar 5 % mer än det jämna målet. På grund av prognosbaserade tips kan visningsindikatorn vara högre än 105 %, särskilt tidigt i en kampanj (läs mer om prognosbaserade tips till annonsservern).

  Påverkas andra rader om jag väljer ”Så snabbt som möjligt” för en rad?

Det kan underlätta om du tänker dig radinställningen ”Så snabbt som möjligt” som ”Visa fort, om det går”. Med andra ord: om det finns tillräckligt med annonsutrymme ska sådana rader visas fort, men de ersätter inte jämnt schemalagda rader med samma prioritet.

DFP beräknar fortfarande ett nöjdhetsindex för rader med målet Så snabbt som möjligt. Nöjdhetsindexmålet för alla rader (med jämn visning, förhandstilldelning och visning så snabbt som möjligt) är detsamma. Under urvalsprocessen för rader viktas rader med målet Så snabbt som möjligt, Förhandstilldelning och Jämn visning med hänsyn till om de ligger efter schemat.

Om en rad med inställningen Så snabbt som möjligt är den enda kvalificerade visas den alltid (tills visningsmålet är nått), men om det finns konkurrerande rader viktas de utifrån vilka som ligger längst ifrån att nå sina visningsmål vid visningsperiodens slut.

Skillnader mellan förhandstilldelning och jämn visning

För både förhandstilldelade rader och rader med jämn leverans fördelar DFP det totala antalet visningar under hela kampanjperioden. DFP fördelar visningarna genom att beräkna timvisningsmålen för raden utifrån

 • antalet bokade visningar
 • antalet visningar som redan har gjorts
 • kampanjens återstående tid
 • trafiktips från prognossystemet
 • en förhandstilldelningsfaktor

Den enda skillnaden mellan förhandstilldelning och jämn visning är förhandstilldelningsfaktorn som tillämpas på varje timmål. Målen för förhandstilldelade annonser ökar med 25 % medan målen för annonser med jämn visning endast ökas med 5 %. För annonser med jämn visning tillämpar vi fortfarande denna lilla förhandstilldelningsfaktor på 5 % som ett extra skydd mot underleverans.

 

Så här ändrar du en rads visningstakt:

 1. Klicka på fliken Visning.

 2. Klicka på den beställning som innehåller raden som du vill redigera.

 3. Klicka på raden som du vill redigera och sedan på fliken Inställningar.

 4. Välj något av följande under Ge visningar:

  • Jämnt

  • Förhandstilldelning

  • Så snabbt som möjligt

 5. Klicka på Spara.

Som standard visas annonserna jämnt fördelade över radens visningsperiod.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?