Ändra visningstakt för en artikel

DFP:s system för annonsvisningstakt är utformat för att fördela visningarna av en artikel på ett av tre olika sätt:

 • Så snabbt som möjligt: en annons räknas aldrig som att den följer schemat och alla visningar den kan få används.

 • Förhandstilldelning: En artikel försöker vara så mycket som 25 % före schemat under hela sin verksamma tid.

  Uppgraderad? Detta skiljer sig från gamla DART for Publishers, där förhandstilldelningen stoppades halvvägs in i annonsperioden.
 • Jämn visning: Annonsservern levererar 5 % mer än det jämna målet. På grund av prognosbaserade tips kan visningsindikatorn vara högre än 105 %, särskilt tidigt under en kampanj (läs mer om prognosbaserade tips till annonsservern).

 

Påverkas andra artiklar om jag väljer ”Så snabbt som möjligt” för en artikel?

Det kan underlätta om du tänker dig artikelinställningen ”Så snabbt som möjligt” som ”Visa fort, om det går”. Med andra ord: om det finns tillräckligt med annonsutrymme ska sådana artiklar visas fort, men de ersätter inte jämnt schemalagda artiklar med samma prioritet.

DFP beräknar fortfarande ett nöjdhetsindex för artiklar med målet ”så snabbt som möjligt”. Nöjdhetsindexmålet för alla artiklar (med jämn leverans, förhandstilldelning och så snabbt som möjligt) är detsamma. Under urvalsprocessen för artiklar viktas artiklar med målet ”Så snabbt som möjligt” och ”Jämnt” beroende på om de ligger efter schemat.

Om en artikel med inställningen ”Så snabbt som möjligt” är den enda kvalificerade visas den alltid (tills visningsmålet är nått), men om det finns konkurrerande artiklar viktas de utifrån vilka som ligger längst ifrån att nå sina visningsmål vid visningsperiodens slut.

Skillnader mellan förhandstilldelning och jämn leverans

För både förhandstilldelade artiklar och artiklar med jämn leverans fördelar DFP det totala antalet visningar under hela kampanjperioden. DFP fördelar visningarna genom att beräkna timvisningsmålen för artikeln utifrån

 • antalet bokade visningar
 • antalet visningar som redan har gjorts
 • kampanjens återstående tid
 • trafiktips från prognossystemet
 • en förhandstilldelningsfaktor

Den enda skillnaden mellan förhandstilldelning och jämn leverans är förhandstilldelningsfaktorn som tillämpas på varje timmål. Målen för förhandstilldelade annonser ökar med 25 % medan målen för annonser med jämn leverans endast ökas med 5 %. För annonser med jämn leverans tillämpar vi fortfarande denna lilla förhandstilldelningsfaktor på 5 % som ett extra skydd mot underleverans.

 

Så här ändrar du en artikels leveranstakt:

 1. Klicka på fliken Leverans.

 2. Klicka på den beställning som innehåller artikeln som du vill redigera.

 3. Klicka på artikeln som du vill redigera och sedan på fliken Inställningar.

 4. Välj något av följande under Ge visningar:

  • Jämnt

  • Förhandstilldelning

  • Så snabbt som möjligt

 5. Klicka på Spara.

Som standard visas annonserna jämnt fördelade över artikelns visningsperiod.

Var den här artikeln till hjälp?