Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Postup změny rychlosti zobrazování řádkové položky

Systém služby DFP pro stanovení rychlosti zobrazování reklam umožňuje rozdělit zobrazení řádkové položky třemi různými způsoby:

 • Co nejdříve: Řádková položka není nikdy pokládána za položku, která se zobrazuje „podle plánu“, a snaží se využít každé dostupné zobrazení.

 • S důrazem na začátek období: Řádková se ze začátku zobrazuje podle cíle, který je až o 40 % vyšší než cíl bez důrazu na začátek období. Jak se blíží konec kampaně, řádková položka se postupně zobrazuje čím dál pomaleji. Na konci kampaně se již zobrazuje jen o 5 % rychleji, než by měla podle plánu. Součet zobrazení během první poloviny kampaně může být až o 25 % vyšší než bez důrazu na začátek období.

 • Rovnoměrné zobrazování: Reklamní server bude reklamu zobrazovat o 5 % vícekrát, než je cíl rovnoměrného zobrazování. Vhledem k prognóze návštěvnosti však indikátor zobrazování může být vyšší než 105 %, zejména v počátku kampaně. (Další informace o signálech prognózy návštěvnosti pro reklamní server)

  Ovlivní výběr možnosti Co nejdříve pro řádkovou položku jiné řádkové položky?

Doporučujeme představit si řádkové položky s plánem Co nejdříve, jako by u nich bylo napsáno „zobrazovat rychle, pokud je to možné“. Jinak řečeno, pokud je k dispozici dostatek inventáře, měly by se zobrazovat rychle. Nechceme však bránit zobrazování řádkových položek, které se mají zobrazovat „rovnoměrně“ a mají stejnou prioritu.

Služba DFP pro řádkové položky s nastavením Co nejdříve i nadále počítá index uspokojení (Satisfaction Index – SI). Cílový index uspokojení je pro všechny typy řádkových položek (se zobrazováním Rovnoměrně, Se zaměřením na počáteční období a Co nejrychleji) stejný. Při procesu výběru řádkové položky se řádkové položky typu Co nejdříve, Rovnoměrně a Se zaměřením na počáteční období posuzují na základě toho, zda se opožďují oproti plánu či nikoliv.

Pokud je tedy řádková položka typu Co nejdříve jediným kandidátem, vždy se zobrazí. (Dokud nebude dosaženo cílového počtu zobrazení.) Pokud jsou však k dispozici konkurenční řádkové položky, budou posouzeny na základě toho, která z nich se oproti plánu zpožďuje více.

Rozdíly mezi zobrazováním s důrazem na začátek období a rovnoměrným zobrazováním

V případě řádkových položek se zaměřením na počáteční období i s rovnoměrným zobrazováním rozloží služba DFP celkový počet zobrazení na celou dobu trvání kampaně. DFP zobrazení rozloží tak, že pro řádkovou položku vypočte hodinové cíle zobrazování na základě následujících údajů:

 • počet rezervovaných zobrazení,
 • počet již realizovaných zobrazení,
 • zbývající doba kampaně,
 • předpovědi návštěvnosti z prognostického systému,
 • faktor zaměření na počáteční období.

Zobrazování se zaměřením na počáteční období a rovnoměrné zobrazování se liší pouze faktorem zaměření na počáteční období, který se použije na každý hodinový cíl. U reklam se zaměřením na počáteční období se cíle zvyšují o 25 %, u reklam s rovnoměrným zobrazováním se cíle zvyšují pouze o 5 %. U reklam s rovnoměrným zobrazováním používáme malý 5% koeficient zaměření na počáteční období jako pojistku, abychom předešli nedosažení cílového počtu zobrazení.

 

Postup změny rychlosti zobrazování řádkové položky:

 1. Klikněte na kartu Zobrazování.

 2. Klikněte na objednávku obsahující řádkovou položku, kterou chcete upravit.

 3. Klikněte na řádkovou položku, kterou chcete upravit, a potom na kartu Nastavení.

 4. U položky Zajistit zobrazení vyberte některou z následujících možností:

  • Rovnoměrně

  • S důrazem na začátek období

  • Co nejdříve

 5. Klikněte na Uložit.

Ve výchozím nastavení bude služba DFP zobrazovat reklamy rovnoměrně v rámci celého období zobrazování řádkové položky.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?