Vytvorenie riadkovej položky

Ak chcete vytvoriť riadkovú položku s novými nastaveniami cien, množstva a zacielenia, postupujte podľa týchto pokynov. Ak však chcete duplikovať existujúce nastavenia riadkovej položky, môžete namiesto toho skopírovať riadkovú položku.


Vytvorenie riadkovej položky

Ak chcete vytvoriť riadkovú položku, použite tento postup:

 1. V účte služby DFP Small Business kliknite na kartu Objednávky.

 2. Vytvorte novú objednávku alebo kliknite na existujúcu objednávku v tabuľke.

 3. Kliknite na položku Nová riadková položka.

 4. Zadajte názov riadkovej položky. Názvy riadkových položiek musia byť v rámci vašej siete jedinečné.

 5. Zadajte rozmery inventára pre kreatívy, ktoré chcete odovzdať.

 6. (Voliteľné) Pridajte k riadkovej položke komentáre, ktoré môžu pomôcť pri častejšom zobrazovaní danej riadkovej položky.

 7. Zadajte typ riadkovej položky, dátumy, množstvo a cenu.

 8. Pod položkou Úpravy zobrazovania reklám, nakonfigurujte nastavenia zobrazovania reklám (voliteľné). Viac informácií nájdete v nižšie uvedenej časti Nepovinné nastavenia zobrazovania reklám.

 9. Vyberte inventár, na ktorý chcete zacieliť.

  Môžete zacieliť na riadkové položky, umiestnenia alebo oboje. Ak chcete nájsť inventár, na ktorý môžete zacieliť, prejdite inventár vo svojej sieti alebo ho nájdite pomocou vyhľadávania.

  Reklamná jednotka nesúca názov siete reprezentuje všetky reklamné jednotky v sieti. Ak danú riadkovú položku zacielite na reklamnú jednotku na úrovni siete, zacieli táto riadková položka na všetky reklamné jednotky v tejto sieti.

 10. Zadaním ďalších kritérií zacielenia zacieľte na konkrétne publikum (voliteľné).
  Ak riadkovú položku nezacielite na žiadne reklamné jednotky ani umiestnenia, bude táto riadková položka nastavená tak, aby sa zobrazovala ako celosieťová. Znamená to, že riadková položka môže zobrazovať reklamy v ktorejkoľvek reklamnej jednotke na vašich webových stránkach.

 11. Kliknite na položku Uložiť.

 


Nepovinné nastavenia zobrazovania reklám

Nastavenia zobrazovanie pre túto riadkovú položku môžete nakonfigurovať v sekcii Úpravy zobrazovania reklám.

 

 • Zaistiť zobrazenia:

  • Rovnomerne (predvolené): Zobrazujte reklamu čo najrovnomernejšie v rámci počtu dní uvedených v riadkovej položke.

  • Čo najrýchlejšie: Zabráňte zobrazovaniu riadkových položiek s nižšou prioritou alebo nižšou hodnotou vo vybratých umiestneniach, kým nebudú splnené požiadavky na množstvo riadkovej položky s nastavením Čo najrýchlejšie. V tejto možnosti sa môžu všetky objednané zobrazenia uskutočniť pred určeným dátumom ukončenia pre riadkovú položku. Toto predvolené správanie má slúžiť na rovnomernejšie zobrazovanie reklám počas obdobia zobrazovania reklám riadkovej položky.

   

 • Zobrazovanie kreatív:

  • Iba jedna: ak je k riadkovej položke priradených viacero kreatív, zobrazí sa len jedna kreatíva na stránku.

  • Jedna alebo viac (predvolené): povolí zobrazenie viacerých kreatív priradených k tejto riadkovej položke.

  • Čo najvyšší počet: Zobrazí kreatívy v čo najvyššom počte reklamných jednotiek.

   

 • Striedanie kreatív:

  • Rovnomerne: kreatívy sa striedajú rovnomerne.
  • Optimalizované: kreatíva s najvyššou MP sa bude zobrazovať častejšie.
  • Vážené: kreatívy sa striedajú na základe zadanej frekvencie.
  • Sekvenčné: Kreatívy sa striedajú v poradí, ktoré určíte. Zadajte číslo od 1 do 80.

  Viac informácií nájdete v časti Striedanie viacerých kreatív.


 • Frekvencia: Obmedzte počet zobrazení reklám z riadkovej položky pre jedného používateľa. (Viac informácií)

   

 • Deň a čas: Zadajte dni a časy, kedy sa riadková položka môže zobraziť.

   

Do akej miery vám tento článok pomohol:

Pripomienky sa zaznamenali. Ďakujeme!
 • Vôbec mi nepomohol
 • Veľmi mi nepomohol
 • Viac-menej mi pomohol
 • Veľmi mi pomohol
 • Nadmieru mi pomohol