Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een order maken

Als u een nieuwe advertentiecampagne wilt uitvoeren via DFP Small Business, moet u eerst een nieuwe order maken. Wanneer u de order heeft gemaakt, moet u regelitems maken, advertenties toevoegen en de order goedkeuren voordat deze kan worden weergegeven. Voor gereserveerde regelitemtypen (sponsorschap en standaard) wordt met DFP pas voorraad gereserveerd als de order is goedgekeurd.

U kunt op twee manieren een order maken:

 • Door een voorraadprognose te maken.
 • Handmatig.
 

Een order maken vanuit een voorraadprognose

Ga als volgt te werk om een voorraadprognose om te zetten in een order:

 1. Voer een voorraadprognose uit.

 2. Voer een ordernaam in het veld 'Opslaan naar een order' rechtsonder in het scherm in en klik op Doorgaan.

  Alle informatie uit de prognose wordt geïmporteerd in de nieuwe order.


Handmatig orders maken

Ga als volgt te werk om een order te maken voordat u een voorraadprognose uitvoert:

 1. Klik in uw account voor DFP Small Business op het tabblad Levering.

 2. Klik op Nieuwe order.

 3. Voer uw ordergegevens in de desbetreffende velden in.

  De ordernamen in uw netwerk moeten uniek zijn.
 4. Geef de gegevens voor uw regelitem op.

 5. Klik op Voorraad controleren om te controleren of er genoeg vertoningen beschikbaar zijn voor de order.

  Als er niet voldoende vertoningen zijn voor de order en u de order toch opslaat, kan er mogelijk niet voldoende worden geleverd voor de order en voldoet u niet aan uw contract met de adverteerder.
 6. Klik op Opslaan.

Wanneer u een order heeft gemaakt, moet u deze goedkeuren voordat de regelitems kunnen worden weergegeven. Zie 'Een order goedkeuren' voor meer informatie.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?