Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Sjekk tilgjengelig beholdning

Med funksjonen for prognoseberegning for beholdningen kan du få bekreftet om det finnes tilgjengelige annonsevisninger eller klikk, før du bestiller beholdning i ordrelinjer. Hvis prognosen bekrefter at det finnes tilgjengelig annonsebeholdning, kan du flytte prognosedataene inn i en ny ordrelinje eller en eksisterende ordre. Med prognoseberegning for beholdningen kan du optimalisere annonsebeholdningen din og unngå å overbooke eller selge for lite.

De to vanligste grunnene til å sjekke tilgjengelig beholdning er

 • for å sikre at du har nok tilgjengelig beholdning når du oppretter en ny ordrelinje

 • for å få bekreftet hvorvidt lagrede ordrelinjer kommer til å nå målene du har satt for dem – eller for å finne ut hvilke endringer i innstillingene eller målrettingen som kan øke tilgjengeligheten, hvis det virker som om målene ikke nås

I prognosetallene tas det bare høyde for standardordrelinjer og sponsede ordrelinjer (garanterte ordrelinjer) når det skal fastslås hvilken ordrelinje som skal tilordnes hver forventede visning. Legg merke til at både garanterte ordrelinjer med statusen «Satt på pause» eller «Utkast» samt ordrelinjer som ikke har noen reklamer, kan tildeles visninger. 

For Ad Exchange-ordrelinjer kan du se en prognose for det anslåtte antallet søk som kommer til å være tilgjengelige, antallet søk ordrelinjen kommer til å fylle, og resulterende inntekter.

Sjekk tilgjengelig beholdning for nye ordrelinjer

 1. I DFP gjør du ett av følgende:
 2. Ved siden av Utelatinger velger du om du ønsker å vurdere virkningen av annonseutelatinger og enhetlige annonsørutelatinger i denne prognosen.

  Sånn kan utelatinger påvirke annonsevisning og prognoser

  Med annonseutelatinger kan du hindre at ordrelinjer i en bestemt kategori kjører på bestemte deler av nettstedene dine. Med samlede annonsørutelatinger kan du blokkere en annonsør fra hele eller deler av beholdningen i DFP.

  Disse utelatingene kan påvirke beholdningen av ordrelinjer hos ulike annonsører, noe som potensielt kan endre prognoseberegningene for denne ordrelinjen.

  • Hvis du merker av i feltet ved siden av Vurder innvirkningen av annonse- og annonsørekskluderinger, vises feltene Annonsører og Etiketter. Du er bare påkrevd å fylle ut Annonsør-feltet. Prognosen baseres på antallet visninger ordrelinjen forventes å oppnå hos den valgte annonsøren når annonsørekskluderinger, annonseekskluderinger og andre innstillinger for prognoseberegning er tatt med i betraktningen.

   Når du velger en ubekreftet annonsør, kan det sterkt redusere antall tilgjengelige og reserverte visninger for denne ordrelinjen på grunn av eksklusjonsreglene. Hvis du for eksempel har en annonsørekskludering som blokkerer ubekreftede annonsører, og du velger en ubekreftet annonsør for prognosen, kommer ikke den annonsøren til å kunne levere på beholdningen. Derfor kommer ikke ordrelinjer hos denne annonsøren til å motta noen tilgjengelige eller reserverte visninger i prognosen.

  • Hvis du opphever merkingen i avmerkingsboksen, forsvinner feltene Annonsør og Etiketter, og prognosen tar ikke høyde for annonsør- eller annonseekskluderinger. Dette er et godt alternativ i tilfeller der du ønsker å se den tilgjengelige beholdningen for en potensiell ordrelinje, men der den nye leverandøren enten ikke er blitt opprettet ennå eller ikke er knyttet til en verifisert annonsør i DFP.

 3. Skriv inn beholdningsstørrelsene dine.

 4. Velg ordrelinjetype.

 5. Oppgi visningstidsrommet ditt.

  Du kan kjøre prognoseberegninger for inntil to år fremover. Prognoseberegninger lenger frem i tid enn dette blir ikke realistiske.

 6. Hvis du ikke har satt noe bestemt mål for antall klikk eller visninger for den potensielle ordrelinjen, velger du Maks. tilgjengelighet ved siden av Antall. Velg Mål, og angi hvor mange klikk og visninger du vil ha.

  Du kan velge Maks. tilgjengelighet hvis en annonsør for eksempel spør deg om hvor mange visninger som er tilgjengelige for en kampanje som annonsøren vurderer å bestille hos deg. På siden for konkurrerende ordrelinjer kan du deretter se hvordan det å kjøre kampanjen med det maksimale antallet visninger påvirker bestilt beholdning – og omvendt.
  Du kan velge Mål hvis en annonsør for eksempel spør deg om det finnes én million tilgjengelige visninger for en kampanje som annonsøren vurderer å bestille hos deg. Du kan deretter sjekke siden med oversikt over konkurrerende ordrelinjer for å måle hvordan kjøring av kampanjen for én million visninger påvirker bestilt beholdning, og omvendt.
 7. (Valgfritt) Bruk målrettingskriterier i prognoseberegningen du utfører.

 8. Klikk på Sjekk beholdningen.

  I sammendragsdelen for prognoser kan du se prognosefeltet samt detaljert informasjon om tilgjengeligheten av annonsevisninger for den potensielle ordrelinjen din. Finn ut mer

  Hvis nettverket ditt bruker prognosejusteringer, klikker du på Se prognosejusteringer for å se hvordan manuelle og tidligere justeringer påvirker prognosen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i DFP Small Business.

 9. Klikk på Konkurrerende ordrelinjer for å måle effekten bestillingen av den potensielle ordrelinjen ville ha hatt på bestilte ordrelinjer, og omvendt. Vær oppmerksom på at ikke-garanterte ordrelinjer ikke regnes som bestilt annonseplass i prognoseberegningen.

 10. Klikk på Oversikt over kriterier for å se visningsinformasjon for hver verdi i hvert målrettingskriterie. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i DFP Small Business.

 11. Når du har gjennomgått denne informasjonen, kan du endre leveringsprioritet for ordrelinjene etter behov samt klikke på Sjekk beholdningen for å kjøre prognosen på nytt.

 12. Du kan klikke på Eksporter prognoseberegning for å eksportere informasjonen til et regneark.

 13. Alternativt kan du konvertere en beholdningsprognose til en bestilling: Oppgi et bestillingsnavn i «Lagre i en ordre»-feltet nederst på siden, og klikk på Fortsett.

  All informasjon fra prognosen blir importert til den nye bestillingen din.

Du kan også se annonseenhetene eller plasseringene på nettstedet ditt for å se hvilke ordrelinjer det er forventet at skal levere til dem.

Sjekk tilgjengelig beholdning for en eksisterende ordrelinje

Hvis leveringslinjen for en ordrelinje indikerer en risiko for underlevering, kan du kjøre en prognose for å se om du har tilgjengelig beholdning på en senere dato, eller hvilke endringer av innstillinger og målretting som kan øke tilgjengeligheten.

En standard ordrelinje viser en rød leveringslinje for å indikere at leveringen er forsinket. Når du kjører en prognose for ordrelinjen, viser resultatet at det skal være nok beholdning tilgjengelig. Du tar en titt på Konkurrerende ordrelinjer-siden og ser at ett av elementene der, en artikkel med vekting på 100, etter planen skal avslutte kjøringen om et par dager. Dette kommer til å frigjøre tilstrekkelig beholdning til at den aktuelle standard-ordrelinjen kan oppfylle målene for levering.

Slik kontrollerer du beholdning for en eksisterende ordrelinje:

 1. Klikk på ordrelinjen du vil kjøre en prognose for.
 2. Klikk på Leveringsprognose og konkurrerende ordrelinjer-fanen inne i selve ordrelinjen. Nå vises prognosefeltet samt en analyse av det gjenstående målet. Finn ut mer

  Hvis nettverket ditt bruker prognosejusteringer, klikker du på Se prognosejusteringer for å se hvordan manuelle og historisk justeringer påvirker prognosen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i DFP Small Business.
 3. Klikk på Konkurrerende ordrelinjer for å finne ut om noen andre ordrelinjer bidrar til at ordrelinjen din underleverer.
 4. Klikk på Oversikt over kriterier for å se visningsinformasjon for hver verdi i hvert målrettingskriterium. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i DFP Small Business.
 5. Du kan klikke på Eksportér prognoseberegning for å eksportere informasjonen til et regneark.
 6. Når du har gjennomgått denne informasjonen, kan du endre leveringsprioritet for ordrelinjene etter behov samt kjøre prognoseberegningen på nytt.

Sjekk tilgjengelig beholdning for annonseenheter eller plasseringer

 1. Klikk på Annonseenheter eller Plasseringer i panelet til venstre i Beholdning-fanen.
 2. Velg annonseenheten eller plasseringen du ønsker å se.
 3. Klikk på Konkurrerende ordrelinjer-fanen.
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?