Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Kontrollér tilgjengelig beholdning

Med funksjonen for prognoseberegning for beholdningen kan du få bekreftet om det finnes tilgjengelige annonsevisninger eller klikk, før du bestiller beholdning i ordrelinjer. Hvis prognosen bekrefter at det finnes tilgjengelig annonsebeholdning, kan du flytte prognosedataene inn i en ny ordrelinje eller en eksisterende ordre. Med prognoseberegning for beholdningen kan du optimalisere annonsebeholdningen din og unngå å overbooke eller selge for lite.

De to vanligste grunnene til å sjekke tilgjengelig beholdning er

 • å sikre at du har nok tilgjengelig beholdning når du oppretter en ny ordrelinje

 • å få bekreftet at en lagret ordrelinje kommer til å nå målet sitt, og hvis dette ikke er tilfelle, å finne ut hvilke innstillinger eller målrettinger som kan endres for å øke tilgjengeligheten

Vær oppmerksom på dette:
 • I prognosetallene tas det bare høyde for standardelementer og sponsede elementer (garanterte ordrelinjer) når det skal fastslås hvilken ordrelinje som skal tilordnes hver forventede visning. Legg merke til at både garanterte ordrelinjer med statusen «Satt på pause» eller «Utkast» samt ordrelinjer som ikke har noen reklamer, kan tildeles visninger.
 • For Ad Exchange-ordrelinjer kan du se en prognose for det anslåtte antallet søk som kommer til å være tilgjengelige, antallet søk ordrelinjen kommer til å fylle, og resulterende inntekter.

Kontroll av tilgjengelig beholdning for nye ordrelinjer

 1. I DFP Small Business-kontoen din gjør du ett av følgende:
 2. Ved siden av Ekskluderinger velger du om du ønsker å vurdere virkningen av annonseekskluderinger og enhetlige annonsørekskluderinger i denne prognosen.

  Hvorfor bør jeg gjøre dette?

  Disse ekskluderingene kan påvirke beholdningen av ordrelinjer hos ulike annonsører, noe som potensielt kan endre prognoseberegningene for denne ordrelinjen.

  • Hvis du merker av i feltet ved siden av Vurder innvirkningen av annonse- og annonsørekskluderinger, vises feltene Annonsører og Etiketter. Du er bare påkrevd å fylle ut Annonsør-feltet. Prognosen baseres på antallet visninger ordrelinjen forventes å oppnå hos den valgte annonsøren når annonsørekskluderinger, annonseekskluderinger og andre innstillinger for prognoseberegning er tatt med i betraktningen.

   Når du velger en ubekreftet annonsør, kan det sterkt redusere antall tilgjengelige og reserverte visninger for denne ordrelinjen på grunn av eksklusjonsreglene. Hvis du for eksempel har en annonsørekskludering som blokkerer ubekreftede annonsører og du velger en ubekreftet annonsør for prognosen, kommer ikke den annonsøren til å kunne levere på beholdningen. Derfor kommer ikke ordrelinjer hos denne annonsøren til å motta noen tilgjengelige eller reserverte visninger i prognosen.

  • Hvis du opphever merkingen i avmerkingsboksen, forsvinner feltene Annonsør og Etiketter, og prognosen tar ikke høyde for annonsør- eller annonseekskluderinger. Dette er et godt alternativ i tilfeller der du ønsker å se den tilgjengelige beholdningen for en potensiell ordrelinje, men der den nye leverandøren enten ikke er blitt opprettet ennå eller ikke er knyttet til en verifisert annonsør i DFP.

 3. Skriv inn aktuelle beholdningsstørrelser.

 4. Velg leveringstypen.

 5. Skriv inn aktuelle visningstidsrom.

 6. Hvis du ikke har satt noe bestemt mål for antall klikk eller visninger for den potensielle ordrelinjen, velger du Maks. tilgjengelig ved siden av Antall.

  Hvorfor bør jeg gjøre dette?
  Du kan velge Maks. tilgjengelig hvis en annonsør for eksempel spør deg om hvor mange visninger som er tilgjengelig for en kampanje som annonsøren vurderer å bestille hos deg. Du kan deretter se på siden for de konkurrerende ordrelinjene for å måle hvordan kjøring av kampanjen med maksimalt antall påvirker bestilt beholdning, og omvendt.

  eller

  Velg Mål og skriv inn antall visninger eller klikk du vil ha.

  Hvorfor bør jeg gjøre dette?
  Du kan velge Mål hvis en annonsør for eksempel spør deg om det finnes én million tilgjengelige visninger for en kampanje som annonsøren vurderer å bestille hos deg. Du kan deretter sjekke Konkurrerende ordrelinjer-siden for å måle hvordan kjøring av kampanjen for én million visninger påvirker bestilt beholdning, og omvendt.
 7. (Valgfritt) Bruk målrettingskriterier i prognoseberegningen du utfører.

 8. Klikk på Sjekk beholdningen.

  I sammendragsdelen for prognoser kan du se prognosefeltet samt detaljert informasjon om annonsevisningers tilgjengelighet for den potensielle ordrelinjen din. Finn ut mer om disse tallene.

 9. Klikk på Konkurrerende ordrelinjer for å måle effekten bestillingen av den potensielle ordrelinjen kan ha på bestilte ordrelinjer, og omvendt.

 10. Når du har gjennomgått denne informasjonen, kan du endre leveringsprioritet for ordrelinjene etter behov samt klikke på Sjekk beholdningen for å kjøre prognosen på nytt.

 11. Du kan klikke på Eksportér prognosen for å eksportere informasjonen til et regneark.

 12. Alternativt kan du konvertere en beholdningsprognose til en bestilling: Oppgi et bestillingsnavn i «Lagre i en bestilling»-feltet nederst på siden, og klikk på Fortsett.

  All informasjon fra prognosen blir importert til den nye bestillingen din.

Du kan også se annonseenhetene eller plasseringene til nettstedet ditt for å se hvilke ordrelinjer det er forventet at skal levere til dem.
 

Kontroll av tilgjengelig beholdning for en eksisterende ordrelinje

Hvis leveringslinjen for en ordrelinje indikerer en risiko for underlevering, kan du kjøre en prognose for å se om du har tilgjengelig beholdning på en senere dato, eller hvilke endringer av innstillinger og målretting som kan øke tilgjengeligheten.

Eksempel

En standard ordrelinje viser en rød leveringslinje for å indikere at leveringen er forsinket. Når du kjører en prognose for ordrelinjen, viser resultatet at det skal være nok beholdning tilgjengelig. Du tar en titt på Konkurrerende ordrelinjer-siden og ser at ett av elementene der, en artikkel med vekting på 100, etter planen skal avslutte kjøringen om et par dager. Dette kommer til å frigjøre tilstrekkelig beholdning slik at den aktuelle standard-ordrelinjen kan oppfylle målene for levering.

Slik kontrollerer du beholdning for en eksisterende ordrelinje:

 1. Klikk på ordrelinjen du vil kjøre en prognose for.

 2. Klikk på Leveringsprognose og konkurrerende ordrelinjer-fanen inne i selve ordrelinjen. Nå vises prognosefeltet samt en analyse av det gjenstående målet. Finn ut mer om disse tallene.

 3. Klikk på Konkurrerende artikler for å finne ut om noen andre ordrelinjer bidrar til at ordrelinjen din underleverer.

 4. Du kan klikke på Eksportér prognosen for å eksportere informasjonen til et regneark.

 5. Når du har gjennomgått denne informasjonen, kan du endre leveringsprioritet for ordrelinjene etter behov samt kjøre prognosen på nytt.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?