Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Kliknięcia kreacji Flash nie są śledzone

Jeśli docelowy URL jest określony, ale kliknięcia pliku Flash nadal nie są śledzone, sprawdź implementację zmiennej clickTAG w używanym pliku .swf, otwierając go bezpośrednio w przeglądarce. Problemy z plikiem .swf można też debugować w takich narzędziach jak Action Script Viewer lub URL Action Editor. Śledzenie kliknięć nie jest obecnie obsługiwane w przypadku wielu adresów docelowych w pliku Flash.

Możliwe jest całkowite zastąpienie parametru clickTAG w kreacjach Flash (ale nie w kreacjach innych typów używających plików Flash). Aby to zrobić, w ustawieniach kreacji zaznacz pole Zastąp parametr clickTAG. Zastąpienie to działa na zasadzie dodania przezroczystej warstwy kodu HTML na plik Flash. Taka warstwa zawiera docelowy URL. Gdy kreacja jest wyświetlana, użytkownicy nie mogą wykonywać czynności związanych z plikiem Flash. Każde kliknięcie kieruje użytkownika do docelowego adresu URL kreacji. Nie działa też dowolny element śledzenia kliknięć firmy zewnętrznej wbudowany w pliku Flash, ponieważ użytkownicy w rzeczywistości nie klikają tego pliku. W takiej sytuacji DFP śledzi kliknięcia.

Prawidłowe wdrożenie parametru clickTAG

Parametr clickTAG jest standardową metodą śledzenia kliknięć kreacji Flash. Umożliwia Google rejestrowanie, gdzie została wyświetlona reklama oraz kiedy została kliknięta. Problemy z reklamami Flash mogą wynikać z nieprawidłowego wdrożenia parametru clickTAG. Aby rozwiązać problemy związane z tym wdrożeniem, upewnij się, że:

 • Reklamodawca umieścił parametr clickTAG w pliku .fla przed jego przekonwertowaniem do pliku .swf przesłanego do DFP.

 • Zmienna clickTAG została prawidłowo wdrożona w czynności przycisku. Upewnij się, że w funkcji getURL() czynności docelowy adres URL jest określony jako parametr clickTAG, a okno docelowe ma wartość "_blank". Przykład: getURL(clickTAG,"_blank");.

  DFP rozpoznaje wyłącznie standardową pisownię nazwy zmiennej clickTAG – nie rozpoznaje zapisu ClickTag, clicktag ani żadnej innej odmiany.
 • W zależności od struktury zasobu Flash może być konieczne dodanie przedrostka _root. lub _level0. do parametru clickTAG, by uzyskać kod _root.clickTAG lub _level0.clickTAG. W poniższym kodzie pokazano prawidłowy sposób użycia parametru clickTAG.

  on (release) {
  if (clickTAG.substr(0,5) == "http:" || clickTAG.substr(0,6) == "https:") {
  getURL(clickTAG, "_blank");
  }
  }
 • Przycisk powiązany z kodem ActionScript, który zawiera parametr clickTAG, znajduje się w najwyższej warstwie na osi czasu.

 • Przycisk powiązany z kodem ActionScript, który zawiera parametr clickTAG, jest rozszerzony na całą ramkę i jest stosowany we wszystkich istniejących ramkach.

 • Docelowy adres URL został przez Ciebie określony w kreacji DFP.

Bardziej szczegółową dokumentację parametru clickTAG znajdziesz na www.adobe.com/resources/richmedia/tracking/designers_guide.

 

Funkcjonalność reklam Flash

Reklamodawcy, agencje i dostawcy treści multimedialnych, którzy tworzą zasoby Flash, muszą zagwarantować ich pełną funkcjonalność. Mimo to warto jednak sprawdzić zasób i upewnić się, że kod ActionScript z parametrem clickTag jest powiązany z przyciskiem klikanym przez użytkownika, a nie z żadnym innym.

 

Uwaga dotycząca języka ActionScript 3

Nie ma gwarancji, że kod ActionScript 3 z parametrami clickTAG będzie działać w każdej sytuacji.

Oto przykład zastosowania parametru clickTAG w kodzie ActionScript 3:

Link_1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, function(event: MouseEvent):
void { var sURL: String;
if ((sURL = root.loaderInfo.parameters.clickTAG)) {
navigateToURL(new
URLRequest(sURL), "_blank"); }
}

Więcej przykładów znajdziesz na https://doubleclick-support.appspot.com/repository.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?