Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Không thể xem trước quảng cáo nội dung đa phương tiện

Nếu quảng cáo nội dung đa phương tiện của bạn không hiển thị chính xác trên trang xem trước quảng cáo, hãy mở quảng cáo trong cửa sổ mới bằng cách nhấp vào Mở trong cửa sổ mới.

Nếu quảng cáo của bạn không xuất hiện, bạn cần phải xác nhận rằng quảng cáo đó không có sự cố gì. Để xác minh quảng cáo của bạn, hãy dán quảng cáo vào một tài liệu HTML mới và xem trang web trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn vẫn không thể xem quảng cáo của mình, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng một trong những trình duyệt được hỗ trợ bởi DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ:

  • Internet Explorer 11 trở lên
  • Firefox 38.5.2esr và 43.0.4+
  • Chrome
  • Safari
Bài viết này có hữu ích không?