Không thể xem trước quảng cáo đa phương tiện

Nếu quảng cáo đa phương tiện của bạn không hiển thị chính xác trên trang xem trước quảng cáo, hãy mở quảng cáo trong cửa sổ mới bằng cách nhấp vào Mở trong cửa sổ mới.

Nếu quảng cáo của bạn không xuất hiện, bạn cần phải xác nhận rằng quảng cáo đó không có sự cố gì. Để xác minh quảng cáo của bạn, hãy dán quảng cáo đó vào một tài liệu HTML mới và xem trang đó trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn vẫn không thể xem quảng cáo của mình, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng một trong những trình duyệt được DFP dành cho doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ:

  • Internet Explorer 7 trở lên
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
Bài viết này có hữu ích không?