O zobrazování řádkových položek

Jak jsou reklamy zobrazovány během dne?

Zde je způsob, jakým služba DFP Small Business obecně zobrazuje reklamy:

  • Denní cíl zobrazení pro řádkovou položku se specifikovanou kvantitou je vypočítán přibližně následovně: [Celkový cíl kvantity] děleno [počet dní v době trvání].

  • Řádkové položky se zobrazují o 5 % před plánem, aby bylo zajištěno jejich včasné dokončení. (To neznamená, že řádkové položky překročí cíl o 5 %.)

  • Reklamy s nejvyšší prioritou budou zobrazovány častěji na začátku dne, po nich později během dne následují nezaručené reklamy, vlastní reklamy a reklamy AdSense. Všechny řádkové položky se budou zobrazovat celý den, ale mají větší váhu ráno (podle vašeho časového pásma).

  • Pokud rezervované řádkové položky zaostávají v počtu zobrazení, služba DFP Small Business je může zobrazovat až nad rámec denního cíle, dokud řádková položka znovu nedosáhne správného počtu zobrazení.

  • Zobrazení je jinak neměnné po všechny dny trvání.

  • Ve výchozím nastavení nezobrazí služba DFP Small Business více či méně reklam v závislosti na dnu v týdnu. Proto mohou změny provozu způsobit podlimitní zobrazení. Například řádková položka, jejíž konec je nastaven na neděli, může být podlimitně zobrazována, pokud má vaše stránka slabý víkendový provoz a je téměř vyprodaná. (Pokud chcete získat větší kontrolu, můžete nastavit své řádkové položky tak, aby se zobrazovaly pouze v určité dny a v určitou dobu.)

  • Při spuštění kampaně řádkové položky služba DFP vytvoří úvodní plán zobrazování, který potom upravuje na základě průběžných změn v systému. Další informace o frekvenci zobrazování řádkové položky naleznete zde.

Pomohl vám tento článek?