Vurder fremdriften for artikkelleveringer


Den mest nøyaktige målingen av hvorvidt en artikkel følger leveringsplanen, er tilgjengelighetsprognosene som finnes under fanen Tilgjengelighet for en artikkel. Bruk tilgjengelighetsprognosene for å kontrollere om det fortsatt er nok visninger for artikkelen til at målet nås innen angitt sluttdato. Hvis det ikke er nok visninger, kan du se hvor mange visninger artikkelen mangler, og se en liste over konkurrerende artikler.

For å se over statusen for Fremdriftsindikatoren for artikler, klikker du bare på Bestillinger-fanen og så på bestillingen som inneholder den gjeldende artikkelen. Progresjonsindikatoren (PI) er andelen visninger som er levert sammenlignet med antall visninger som er forventet levert i tidsrommet som har gått:

PI = (prosentandelen av visningsmålet som er levert) / (prosentandelen av tid som har gått)

Leveringsfremdriften forutsetter jevn distribusjon av visninger. En artikkel som for eksempel har levert halvparten av visningsmålet halvveis i kampanjen, har en PI på 100 %. En artikkel som har levert halvparten av visningsmålet på slutten av dag tre i en fire dager lang kampanje, har derimot en PI på

50/75 = 67 %

PI er ikke alltid et nøyaktig mål på om det leveres for mye eller for lite, siden DFP-annonsetjeneren baserer leveringen på trafikkmønstre på nettstedet ditt. PI for en artikkel kan være over 100 % i en tidsperiode med høy trafikk hvis annonsetjeneren forventer en periode med lav trafikk i fremtiden.

Se på verdien under Progresjonsindikator:

  • Hvis verdien er 100 %, tilsvarer andelen leverte visninger andelen av tiden som har gått i kampanjen.
  • Hvis verdien er over 100 %, er andelen leverte visninger for øyeblikket høyere enn andelen av tiden som har gått i kampanjen.
  • Hvis verdien er under 100 %, er andelen leverte visninger for øyeblikket lavere enn andelen av tiden som har gått i kampanjen.
  • Hvis verdien ikke er tilgjengelig, betyr dette at artikkelen ikke er tilordnet mengdemål eller at det ikke er angitt tilstrekkelig informasjon.
En artikkel med PI under 100 % ligger ikke automatisk an til å levere for lite. Annonsetjeneren justerer andelen leveringer så mye som mulig for å korrigere leveringen for artikler som ligger foran eller bak skjema. Annonsetjeneren forsøker for eksempel å levere flere visninger for en artikkel med PI under 100 %. Dermed endres PI-verdien i en kampanje i takt med at leveringstempoet svinger.

Det er ikke sikkert at annonsetjeneren lykkes med å korrigere leveringen hvis det ikke finnes nok tilgjengelig beholdning (for eksempel hvis artikkelen er overbooket).

Hvis du bruker GPT-annonsetager på nettstedet ditt, kan du bruke et feilsøkingsverktøy på siden kalt Google Publisher-konsoll for å problemsøke leveringsproblemer for annonsetagene dine.

Du finner mer detaljer informasjon i Teknisk rapport om annonsevalg.