Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Gjennomgang av leveringsfremdriften til ordrelinjer

Hvis du vil kontrollere fremdriften til ordrelinjene dine, klikker du på Levering-fanen og så på bestillingen som inneholder den aktuelle ordrelinjen. Fremdriften og antallet klikk og visninger oppdateres omtrent hvert 15. minutt.


Ordrelinjer med absolutte mål (x antall visninger)

Fremdrift beregnes som prosentandelen av visningsmålet som er levert, delt på prosentandel av tiden som har gått:

progress = (% of impression goal delivered) / (% of time elapsed)

Leveringsfremdriften forutsetter en jevn distribusjon av visninger. For eksempel har en ordrelinje som har levert 50 % av visningsmålet etter 50 % av kampanjen en fremdrift på 100 %. En ordreline som har levert 50 % av visningsmålet på slutten av dag 3 i en kampanje på 4 dager, har imidlertid en fremdrift på:

50 / 75 = 67%

Ettersom DFP setter leveringstakten ut fra trafikkmønstre inn til nettstedet ditt, er ikke alltid fremdrift den beste indikatoren på over- eller underlevering. Fremdriften endres gjennom en kampanje, i takt med at leveringstakten går opp og ned. Fremdriften til en ordrelinje kan for eksempel være over 100 % dersom prognosen til annonsetjeneren indikerer en forestående periode med lav trafikk. I et motsatt tilfelle betyr ikke nødvendigvis en fremdrift under 100 % at ordrelinjen kommer til å underlevere.

Den mest nøyaktige målingen av hvorvidt en ordrelinje ligger på skjema i henhold til leveringsplanen, er tilgjengelighetsprognosene du finner under Levering-fanen for en ordrelinje. Med tilgjengelighetsprognosene kan du kontrollere om det fortsatt er nok visninger tilgjengelige til at ordrelinjen kan nå visningsmålet innen sluttdatoen.

Ta en titt på verdien under Fremdrift:

  • Hvis verdien er 100 %, er andelen leverte visninger for øyeblikket samsvarende med andelen av den avsatte tiden for kampanjen som har gått.

  • Hvis verdien er over 100 %, er andelen leverte visninger for øyeblikket større enn andelen av den avsatte tiden for kampanjen som har gått.

  • Hvis verdien er under 100 %, er andelen leverte visninger for øyeblikket mindre enn andelen av den avsatte tiden for kampanjen som har gått.

  • Hvis verdien ikke er tilgjengelig, betyr dette at ordrelinjen ikke er tilordnet kvantitetsmål eller at det ikke er angitt tilstrekkelig informasjon.


Ordrelinjer med prosentmål (sponsing) eller ubegrenset sluttid

I kolonnen kan du se et stolpediagram over visninger den siste uken samt antallet visninger levert på ukedagen med mest aktivitet den uken.


Andre ressurser

Hvis du bruker annonse-tagger fra GPT på nettstedet ditt, kan du feilsøke annonse-taggene dine med Google Publisher-konsollen – feilsøkingsverktøyet som er tilgjengelig på siden.

Du finner mer detaljert informasjon i det åpne infodokumentet om annonsevalg.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?